Axit bazo muối lớp 11

Bài giảng tò mò về Định nghĩa axit, bazơ , hiđroxit lưỡng tính theo thuyết của A-rê-ni-uyt. Gắng nào là Axit một nấc, axit những nấc. Từ các việc phân tích một số ví dụ về axit bazơ cố gắng thể, đúc rút định nghĩa. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng: nhận thấy được một chất cụ thể là axit , bazơ, hiđroxit lưỡng tính theo định nghĩa. Viết được phương trình năng lượng điện li của những axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối rứa thể. Tính mật độ mol trong dung dịch hóa học điện li mạnh.

Bạn đang xem: Axit bazo muối lớp 11


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1.Axit

1.2.Bazơ

1.3.Hidroxit lưỡng tính

1.4.Muối

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 2 chất hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài xích tập SGK với Nâng caoChương 1 bài xích 2

4. Hỏi đáp vềBài 2: Axit, bazơ và muối


*

1.1.1. Định nghĩaTheo thuyết Areniut axit là hóa học khi tung trong nước phân li ra cation H+.Ví dụ:

HCl → H+ + Cl-

HNO3 → H+ + NO3-

H2SO4 → H+ + HSO4-

CH3COOH ( ightleftarrows) H+ + CH3COO-

1.1.2. Axit những nấcNhững axit phân li nhiều nấc ra nhiều cation H+ call là axit nhiều nấc, các axit chỉ phân li một nấc hotline là axit một nấc.Ví dụ:

H3PO4 ( ightleftarrows)H+ + H2PO4-

H2PO4-( ightleftarrows) H+ + HPO42-

HPO4-( ightleftarrows) H+ + PO43-


Theo thuyết Areniut bazơ là chất khi chảy trong nước phân li ra anion OH-.

Ví dụ:

NaOH → Na+ + OH-

KOH → K+ + OH-

Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH-


Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit lúc tan trong nước vừa hoàn toàn có thể phân li như axit vừa hoàn toàn có thể phân li như bazơ.Ví dụ:

Zn(OH)2( ightleftarrows) Zn2+ + 2OH-

Zn(OH)2( ightleftarrows) ZnO22- + 2H+

Tất cả những hiđroxit lưỡng tính phần lớn là chất ít tung trong nước với điện li yếu.
1.4.1. Định nghĩa

Khái niệm

Muối là hợp hóa học khi rã trong nước phân li ra cation sắt kẽm kim loại (hoặc cation NH4+) cùng anion cội axit.Ví dụ:

NaCl → Na+ + Cl-

KNO3 → K+ + NO3-

NaHSO4 → Na+ + HSO4-

KMnO4 → Na+ + MnO4-

Muối mà lại anion nơi bắt đầu axit không thể hiđro có khả năng phân li ra ion H+ ( hiđrocó tính axit) được gọi là muối trung hòa.

Ví dụ:NaCl , KNO3, KMnO4...

Muối cơ mà anion nơi bắt đầu axit của muối vẫn còn đó hiđro có khả năng phân li ra ion H+ thì muối này được gọi là muối axit.Ví dụ: NaHCO3, Na2HPO4, KHSO4...

Cách điện thoại tư vấn tên các muối

Gọi tên sắt kẽm kim loại trước, gốc axit sau.

Đối cùng với muối của các axit không có oxi, tên gốc axit được gọi là ua.

Ví dụ: KCN : kali xiannua; FeCl2: fe (II) clorua

Đối với vừa lòng chất của những phi kim:

Ví dụ: PCl3 : photpho triclorua; PCl5: photpho pentaclorua; NF3 : nitơ triflorua...

Đối với muối của những oxit chứa oxi:

Tên nơi bắt đầu axit tận cùng bởi ơ được đổi thành it. Ví dụ:NaNO2 : natri nitrit

Tên cội axit tận cùng bằng ic được biến thành at. Ví dụ:NaNO3: natri nitrat

Đối với muối hạt axit: gọi tên kim loại trước + “hiđro” ( phụ thuộc vào số nguyên tử hiđro) + tên cội axit .

Ví dụ: NaHSO4: natri hiđrosunfat; KH2PO4: kali đihiđrophotpat

1.4.2.Sự điện li của muối hạt trong nướcHầu hết những muối lúc tan trong nước hầu hết phân li trọn vẹn trừ một vài muối như HgCl2, Hg(CN)2...

Sự điện li của muối bột trung hoà.

Xem thêm: Tường Thuật Trực Tiếp U19 Quốc Gia 2021 Trên Kênh Nào? Trực Tiếp U19 Việt Nam

KNO3 → K+ + NO3-

K3PO4 → 3K+ + PO43-

Na2CO3 → Na+ + CO32-

(NH4)2SO4 → 2NH4+ + SO42-

Sự điện li của muối bột axit.

NaHCO3 → Na+ + HCO3-

HCO3- ( ightleftarrows) H+ + CO32-

NaHS → Na+ + HS-

HS- ( ightleftarrows) H+ + S2-


Bài 1:

Viết phương trình điện li của những hidroxit lưỡng tính sau theo 2 hình dáng axit, bazơ: Al(OH)3,Cr(OH)3, Pb(OH)2, Sn(OH)2

Hướng dẫn:

Pb(OH)2 ( ightleftarrows)Pb2+ + 2OH-

Pb(OH)2 ( ightleftarrows) PbO22- + 2H+

Sn(OH)2 ( ightleftarrows) Sn2+ + 2OH-

Sn(OH)2 ( ightleftarrows) SnO22- + 2H+

Al(OH)3 ( ightleftarrows) Al3+ + 3OH-

Al(OH)3 ( ightleftarrows) AlO2- + H+ + H2O

Bài 2:

Tính độ đậm đặc mol các ion trong dung dịch sau :

a. 100 ml dung dịch đựng 4,26 gam Al(NO3)­3

b. 0,2 lít dung dịch gồm chứa 11,7 gam NaCl

Hướng dẫn:

a. NAl(NO)3 = 0,02 (mol)

Al(NO3)3 → Al3+ + 3NO3-

0,02 0,02 0,06 (mol)

= 0,02/0,1 = 0,2(M) ; = 0,06/0,1 = 0,6 (M)

b. NNaCl= 0,2 (mol)

NaCl→ Na++ Cl-

0,2→ 0,2→ 0,2 (mol)

= 0,2/0,2 = 1(M); = 0,2/0,2 = 1(M)

Bài 3:

Thêm nước vào 10 ml axit axetic băng (axit 100%, D = 1,05g/cm3) đến thể tích 1,75 lít sinh sống 250C thu được hỗn hợp X bao gồm pH=2,9. Độ điện li của axit axetic là?

Hướng dẫn:

Ta gồm (alpha =fracCC_0).Với C là nồng độ chất hoà tan phân li ra ion, C0là độ đậm đặc mol của chất hoà tan vậy.(m_axit =D imes V)và(n = fracmM Rightarrow n = 0,175)mol suy ra (C_0 =frac 0,1751,75 = 0.1)Ta bao gồm (pH = 2,9) vậy (=10^(-2,9) = C)Vậy(alpha =frac 10^(-2,9) 0,1= 0,0126 = 1,26\%)