Bài thực hành vật lí 10 số 1

1. Vấn đáp câu hỏi: Sự rơi thoải mái là gì ? Nếu điểm sáng của vận động rơi thoải mái và viết phương pháp tính tốc độ rơi thoải mái ?

- Sự rơi từ do là sự rơi chỉ dưới công dụng của trọng lực.

Bạn đang xem: Bài thực hành vật lí 10 số 1

- Đặc điểm:

+ Phương trực tiếp đứng, chiều từ trên xuống.

+ Là hoạt động nhanh dần dần đều.

+ tại một chỗ nhất định bên trên Trái Đất với ở sát mặt đất, hầu như vật rất nhiều rơi thoải mái với cùng tốc độ g.

- cách làm tính vận tốc rơi tự do: (g=dfrac2st)

Trong đó:

+ s : quãng đường đi được của đồ vật rơi tự do (m).

+ t : thời hạn vật rơi tự do thoải mái (s).

2. Kết quả

Bảng 8.1 Khảo sát chuyển động rơi thoải mái : Đo thời gian rơi ứng với các khoảng cách s khác nhau.

Vị trí đầu của vật dụng rơi: (s_0 = 0 (mm)).

Xem thêm: Xe Mô Hình Xe Ô Tô Điều Khiển Từ Xa Giá Tốt, Mô Hình Xe Ô Tô Điều Khiển Từ Xa 58605

*

Trong đó: (overline t_i = dfract_1 + t_2 + .. + t_55)

Vẽ đồ dùng thị: Dựa vào hiệu quả trong Bảng 8.1, chọn tỉ lệ tương thích trên những trục tung với trục hoành để vẽ đồ thị (s = s(t^2)).

*

a) Nhật xét:

Ta có: (s = dfracgt^22 = s(t)).

Như vậy s dựa vào vào thời gian là hàm bậc 2 ẩn t, do vậy nếu vẽ thứ thị trình diễn s qua t thì nó tất cả dạng một đường cong Parabol.

Nhưng việc hỏi dạng thứ thị của s theo ẩn ((t^2)), bởi vì vậy bọn họ phải chú ý.

Từ (s =dfracgt^22 o s = dfracg.X2) cùng với (X = t^2), ở đây t là biến phải X cũng là biến.

Ta phân biệt sự phụ thuộc của s theo ẩn X là một trong những hàm số bậc nhất:

(Y = A.X + B) (với (A = g/2, B = 0)) đề xuất đồ thị (s = s(t^2) = s(X)) gồm dạng là một đường thẳng.

Như vậy vận động của thiết bị rơi tự do thoải mái là chuyển động thẳng nhanh dần đều.

b) lúc đã khẳng định được vận động rơi thoải mái là một chuyển động nhanh dần dần đều, ta có thể xác định các giá trị của g theo phương pháp (g=dfrac2st^2) và vận tốc của vật rơi tại cổng E theo phương pháp (v=dfrac2st) ứng với các lần đo. Hãy tính các giá trị trên và ghi vào bảng 8.1


c) Đồ thị (v = v(t)) có dạng một đường thẳng, có nghĩa là vận tốc rơi từ do tăng dần theo thời gian. Vậy vận động rơi tự do thoải mái là vận động thẳng nhanh dần dần đều

*

d)

Ta có:

(eginarrayloverline g = dfracg_1 + g_2 + g_3 + g_44\ = dfrac6,339 + 18,261 + 10,342 + 9,5834 \= 11,13m/s^2endarray)

(eginarraylDelta g_1 = left| overline g - g_1 ight| = 4,791\Delta g_2 = left| overline g - g_2 ight| = 7,131\Delta g_3 = left| overline g - g_3 ight| = 0,788\Delta g_4 = left| overline g - g_4 ight| = 1,547endarray)

e)

Kết quả: (g = overline g pm left( Delta g ight)_max = 11,13 pm 7,131left( m/s^2 ight))