Bảng số từ 0 đến 100

Số (100) là số lớn số 1 trong dãy số tự (0) mang đến (100) cùng là số ngay lập tức sau của số (99)

Ví dụ: Số ngay tắp lự sau của số (99) là …….

Bạn đang xem: Bảng số từ 0 đến 100

Giải: Số ngay lập tức sau của số (99) là số (100).

Dạng 2: Một số đặc điểm của những số trong bảng.

a) các số gồm một chữ số là những số vào phạm vi từ (0) mang lại (9).

b) các số tròn chục là: (10;20;30;40;50;60;70;80;90) với (100)

c) Số nhỏ nhắn nhất gồm hai chữ số là (10), số lớn nhất có nhị chữ số là số (99).


d) các số có hai chữ số tương đương nhau là số (11;22;33;44;55;66;77;88;99)...

Ví dụ: Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là………..

Giải:

Số tròn chục lớn nhất có nhì chữ số là (90).

Số bắt buộc điền vào địa điểm chấm là (90).

Dạng 3: Số tức thời trước, số tức tốc sau của một số.

Số lập tức trước của một số trong những là số đứng tức thì phía trước của số đó khi đếm xuôi và có giá trị ít hơn số đó (1) solo vị.

Số tức tốc sau của một vài là số đứng tức thì phía sau của số đó khi đếm xuôi và có giá trị nhiều hơn số kia (1) đơn vị.

Ví dụ: Số ngay tức khắc sau của số (89) là ………..

Xem thêm: Tập Boxing Tại Hà Nội : Cung Cấp Găng Tay Boxing Giá Rẻ Ở Hà Nội

Giải:

Em đếm xuôi từ bỏ số (89), số ngay tức khắc sau của số này là số (90).


Mục lục - Toán 1
CHƯƠNG 1: CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC
bài 1: các hơn, ít hơn.
bài bác 2: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác.
bài 3: những số 1, 2, 3
bài 4: các số 1, 2, 3, 4, 5.
bài 5: bé hơn. Khủng hơn. Bằng. Vệt ; =
bài bác 6: Số 6
bài bác 7: Số 7
bài 8: Số 8
bài bác 9: số chín
bài 10: Số 0
bài 11: Số 10
CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ trong PHẠM VI 10
bài bác 1: Phép cộng trong phạm vi 3
bài 2: Phép cùng trong phạm vi 4
bài bác 3: Phép cộng trong phạm vi 5
bài 4: Số 0 vào phép cộng
bài bác 5: Phép trừ vào phạm vi 3
bài xích 6: Phép trừ vào phạm vi 4
bài bác 7: Phép trừ trong phạm vi 5
bài 8: Số 0 vào phép trừ
bài 9: Phép cộng trong phạm vi 6
bài 10: Phép trừ những số trong phạm vi 6
bài bác 11: Phép cộng trong phạm vi 7
bài bác 12: Phép trừ vào phạm vi 7
bài 13: Phép cộng trong phạm vi 8
bài xích 14: Phép trừ trong phạm vi 8
bài bác 15: Phép cộng trong phạm vi 9
bài xích 16: Phép trừ trong phạm vi 9
bài bác 17: Phép cùng trong phạm vi 10
bài 18: Phép trừ trong phạm vi 10
bài bác 19: Bảng cộng và bảng trừ vào phạm vi 10
CHƯƠNG 3: CÁC SỐ trong PHẠM VI 100. ĐO ĐỘ DÀI. GIẢI BÀI TOÁN
bài xích 1: Điểm. Đoạn thẳng
bài 2: Độ dài đoạn trực tiếp - thực hành thực tế đo độ lâu năm đoạn trực tiếp
bài bác 3: Một chục. Tia số
bài xích 4: Mười một, mười nhị
bài 5: Mười ba, mười bốn, mười lăm
bài xích 6: Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
bài 7: nhị mươi. Hai chục
bài xích 8: Phép cộng dạng 14 + 3
bài bác 9: Phép trừ dạng 17 - 3
bài 10: Phép trừ dạng 17 - 7
bài xích 11: bài toán có lời văn. Giải việc có lời văn
bài 12: Xăng-ti-mét. Đo độ dài. Vẽ đoạn thẳng gồm độ dài cho trước.
bài bác 13: những số tròn chục
bài bác 14: Cộng những số tròn chục
bài 15: Trừ những số tròn chục
bài 16: Điểm ngơi nghỉ trong, điểm ở không tính của một hình.
bài 17: các số tất cả hai chữ số
bài xích 18: So sánh các số gồm hai chữ số
bài 19: Bảng những số từ là một đến 100
bài xích 20: Giải toán có lời văn (tiếp theo)
CHƯƠNG 4: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ vào PHẠM VI 100. ĐO THỜI GIAN
bài xích 1: Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng ko nhớ)
bài xích 2: Phép trừ vào phạm vi 100 (trừ không nhớ)
bài bác 3: các ngày trong tuần lễ
bài bác 4: Công, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
bài xích 5: Đồng hồ. Thời hạn
bài 6: Ôn tập: các số mang đến 10
bài 7: Ôn tập: những số đến 100
*

*

học toán trực tuyến, search kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.