Bảng Số Từ 1 Đến 10

Tiếng Anh từ là 1 Đến 10 ❤️️ Bảng Số vật dụng Tự, phương pháp Đọc chuẩn ✅ chọn lọc Những kỹ năng Cơ phiên bản Nhất Trong việc Học các Số Đếm Cơ phiên bản Từ 1 -10.


Số Đếm giờ đồng hồ Anh từ một Đến 10

Số giờ đồng hồ Anh từ một Đến 10 là những con số cơ phiên bản để ban đầu trong vấn đề tiếp cận với đếm được các con số to hơn.

Số Đếm giờ Anh từ là 1 Đến 10 được share cụ thể tiếp sau đây 1: one; 2: two; 3: three; 4: four; 5: five; 6: six; 7: seven; 8: eight; 9: nine; 10: ten

Cùng đọc thêm các số đếm từ 11 – 50 được share sau đây nhé!


11: eleven21 twenty- one31 thirty- one41 forty- one
12: twelve22 twenty- two32 thirty- two42 forty- two
13: thirteen23 twenty- three33 thirty- three43 forty- three
14: fourteen24 twenty- four34 thirty- four44 forty- four
15: fifteen25 twenty- five35 thirty- five45 forty- five
16: sixteen26 twenty- six36 thirty- six46 forty- six
17: seventeen27 twenty- seven37 thirty- seven47 forty- seven
18: eighteen28 twenty- eight38 thirty- eight48 forty- eight
19: nineteen29 twenty- nine39 thirty- nine49 forty- nine
20: twenty30 thirty40 forty50 fifty

Chia Sẻ