Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5

... Với học sinh học tập kỳ I lớp tất cả 75% các bạn kiểm tra xếp các loại khá, giỏi tất chúng ta chưa xếp loại tốt Hỏi lớp gồm học tập sinh bài xích giải Số học sinh không xếp một số loại giỏi chiếm số phần : 100 % – 75 % = 25 % Lớp tất cả ... học sinh lớp là: 22 + 18 = 40 (học sinh) Tỉ số học sinh nữ giới so cùng với học tập sinh lớp là: Tỉ số học sinh nam giới so cùng với học sinh lớp là: 18: 40 = 0, 45 = 45% Đáp số: 55 % 45% bài xích 2:Một số sau giảm 20% phải ... Trăm bài 1:Một lớp gồm 22 thiếu phụ sinh 18 nam giới sinh Hãy tính tỉ số xác suất nữ sinh đối với tổng số học tập sinh lớp, tỉ số tỷ lệ nam sinh so với tổng số học tập sinh lớp Giải: toàn bô học tập sinh lớp là: 22...

Bạn đang xem: Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5

*

... 5, 37 = 17,3 25 Số lớn là: 17,3 25: 11 x 10 = 15, 75 Số bé : 15, 75 - 5, 37 = 10, 38 Đáp số: SL: 15, 75; SB: 10, 38 bài xích 7: Cô giáo cho học sinh chiếu lệ trừ số bao gồm chữ số với số có chữ số, học tập sinh đãng ... Là: 1,8 75: ( 14 - ) x 14 = 4,3 75 Số bé bỏng là: 4,3 75 - 1,8 75 = 2 ,5 Số là: 2 ,5 x 14: 10 = 3 ,5 Đáp số: 2 ,5; 3 ,5; 4,3 75 * BÀI TẬP VỀ NHÀ: bài xích 1: Khi cộng số tự nhiên và thoải mái với 107, học sinh chép ... Hết 454 - 374 không phân chia hết cho bài bác 6: Tổng kết năm học tập 2001- 2002 trường tiểu học gồm 462 học sinh tiên tiến và phát triển 1 95 học tập sinh xuất sắc bên trường ý định thưởng đến học sinh xuất sắc các học tập sinh...
*

*

*

Xem thêm:

*