CÁC BÀI TOÁN NÂNG CAO LỚP 2 CÓ LỜI GIẢI

Bài 1.

Bạn đang xem: Các bài toán nâng cao lớp 2 có lời giải

bây chừ anh rộng em 5 tuổi. Hỏi sau vài ba năm nữa lúc em 10 tuổi thì anh bao nhiêu tuổi?

Giải:

Mỗi năm Anh tăng 1 tuổi, em cũng tăng 1 tuổi. Hiện nay anh rộng em 5 tuổi thì cho đến khi em 10 tuổi thì anh vẫn hơn em 5 tuổi.

Lúc đó tuổi anh là: 10 + 5 = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Bài 2. trong năm này con 8 tuổi, chị em 32 tuổi. Hỏi trước đây hai năm tuổi người mẹ cộng với tuổi nhỏ là bao nhiêu?

Giải:

Trước đây hai năm tuổi nhỏ là: 8 – 2 = 6 (tuổi)

Trước đây 2 năm tuổi bà mẹ là: 32 – 2 = 30 (tuổi)

Trước đây 2 năm tuổi bà mẹ cộng với tuổi nhỏ là:

6 + 30 = 36 (tuổi)

Đáp số: 36 tuổi

Bài 3. hiện nay tuổi ông cùng tuổi cháu cộng lại là 76 tuổi. Hỏi sau 3 năm nữa, tuổi ông cùng tuổi con cháu cộng lại là bao nhiêu tuổi?

Giải: Sau 3 năm nữa ông thêm 3 tuổi và cháu cũng thêm 3 tuổi. Do đó sau 3 năm nữa tổng thể tuổi của ông và cháu là:

76 + 3 + 3 = 82 (tuổi)

Đáp số: 82 tuổi

Bài 4. trước đây 3 năm, Tùng 7 tuổi. Hỏi sau đây 3 năm, Tùng bao nhiêu tuổi?

Giải:

Trước đây 3 năm, Tùng 7 tuổi, vậy tuổi Tùng bây giờ là:

7 + 3 = 10 (tuổi)

Tuổi Tùng tiếp sau đây 3 năm là:

10 + 3 = 13 (tuổi)

Đáp số: 13 tuổi.

Bài 5. bây chừ Mai 7 tuổi, Hoa 10 tuổi, Hồng 9 tuổi. Đến khi bạn Mai bởi tuổi Hồng bây giờ thì tổng cộng tuổi của tía bạn là bao nhiêu?

Giải:

Hiện ni tổng số tuổi bố bạn là:

7 + 10 + 9 = 26 (tuổi)

Hiện ni Mai 7 tuổi, Hồng 9 tuổi vậy khi Mai bởi tuổi Hồng thì mỗi bạn thêm số tuổi là:

9 – 7 = 2 (tuổi)

Vậy sau hai năm nữa tổng số tuổi của bố bạn là:

26 + 2 + 2 + 2 = 32 (tuổi)

Đáp số: 32 tuổi.

Bài 6. lúc ông 60 tuổi thì bà bầu 30 tuổi và tuấn mới gồm 5 tuổi. Trong năm này mẹ 35 tuổi. Hỏi trong năm này ông từng nào tuổi, Tuấn từng nào tuổi?

Giải:

Từ lúc bà mẹ ba mươi tuổi đến bây chừ 35 tuổi, mẹ đã tăng thêm một số tuổi là:

35 – 30 = 5 (tuổi)

Khi đó ông cùng Tuấn mọi người cũng tạo thêm 5 tuổi.

Tuổi ông hiện thời là: 60 + 5 = 65 (tuổi)

Tuổi Tuấn hiện thời là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Đáp số: 10 tuổi.

Bài 7. Mai rộng Tùng 2 tuổi và kém Hải 2 tuổi. Đào hơn Mai 3 tuổi. Hỏi ai những tuổi nhất? Ai ít tuổi nhất? bạn nhiều tuổi tốt nhất hơn bạn ít tuổi tuyệt nhất là mấy tuổi?

Giải:

*

Theo sơ đồ: Đào các tuổi nhất. Tùng không nhiều tuổi nhất.

Đào rộng Tùng một số tuổi là:

3 + 2 = 5 (tuổi)

Đáp số: 5 tuổi

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1:Hiện nay tía Lan 38 tuổi còn ông nội Lan 64 tuổi. Hãy tính tổng thể tuổi của ông nội Lan và bố Lan khi tuổi ông nội Lan bằng tuổi tía Lan hiện nay?

Gợi ý: Từ tuổi của ba Lan và ông Nội ta tính được hiệu số tuổi của ông nội cùng bố.

Khi ông nội Lan bằng tuổi tía Lan bây giờ thì ông nội 38 tuổi, từ đó ta tính được tuổi ba khi đó.

Câu 2: bây giờ Nam 15 tuổi, tía Nam 42 tuổi. Tuổi của ông nội Nam bằng tổng số tuổi của 2 ba con nam giới sau 8 năm nữa. Tính tuổi của ông nội Nam hiện nay nay?

Câu 3:Hiện ni anh 21 tuổi, em 15 tuổi. Hãy tính tổng cộng tuổi của hai bằng hữu khi tuổi em bởi tuổi anh hiện nay?

Câu 4: năm nay Hoa 6 tuổi. Mẹ Hoa hơn Hoa 26 tuổi. Hỏi lúc tuổi Hoa bằng tuổi mẹ bây giờ thì cơ hội đó tổng số tuổi của hai chị em con Hoa là bao nhiêu?

Câu 5: bây chừ con 8 tuổi, bà mẹ 33 tuổi. Tính tổng thể tuổi của hai chị em con sau 4 năm nữa.

Câu 6: Khi nhỏ 8 tuổi thì người mẹ 35 tuổi. Tính tổng số tuổi 2 mẹ con khi con đôi mươi tuổi.

Xem thêm: Cách Cài Đặt Tik Tok Trên Điện Thoại Đơn Giản Nhất, Cách Cài Đặt Tik Tok Trên Điện Thoại

Câu 7:Năm ni Hà 6 tuổi, An 7 tuổi, trọng tâm 9 tuổi. Đến lúc tuổi Hà bởi tuổi của Tâm hiện giờ thì cơ hội đó tổng cộng tuổi của 3 bạn là từng nào tuổi?

Câu 8: Năm nay, An kém ông số tuổi bởi số lớn số 1 có nhì chữ số nhưng tích nhì chữ số của nó bằng 16. Vậy 8 năm sau, An yếu ông từng nào tuổi?

Câu 9:Hiện nay tuổi của ba em là 40 tuổi còn tuổi của bà nội em là 60 tuổi. Tính tổng thể tuổi của ba em và bà nội em từ thời điểm cách đây 10 năm.

Câu 10: hiện thời Minh 10 tuổi, chị em Minh 30 tuổi. Tuổi bà nước ngoài Minh bởi tổng số tuổi của 2 người mẹ con Minh sau 7 năm nữa. Tính tuổi của bà ngoại Minh hiện tại nay?