CÔNG TY CỔ PHẦN ATADI

ATADI

Công Ty cổ phần Atadi - ATADI có showroom tại B47 Tân Thới nhất - phường Tân Thới tuyệt nhất - q12 - TP hồ nước Chí Minh. Mã số thuế 0312213973 Đăng cam kết & quản lý bởi chi cục Thuế Quận 12

Ngành nghề sale chính: Điều hành tua du lịch

Cập nhật: 6 năm trước


Từ khóa: 0312213973, (848)62886445, ATADI, TP hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất, Nguyễn lối hành văn


Ngành nghề tởm doanh

STT tên ngành Mã ngành
1 In ấn 18110
2 Dịch vụ tương quan đến in 18120
3 Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220
4 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 32900
5 Lắp để máy móc và thiết bị công nghiệp 33200
6 Xây dựng nhà những loại 41000
7 Xây dựng công trình đường fe và con đường bộ 4210
8 Xây dựng công trình công ích 42200
9 Xây dựng công trình xây dựng kỹ thuật dân dụng khác 42900
10 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610
11 Bán buôn sản phẩm móc, thiết bị và phụ tùng đồ vật khác 4659
12 Bán buôn chăm doanh khác không được phân vào đâu 4669
13 Vận tải hàng hóa bằng con đường bộ 4933
14 Vận tải hàng hóa ven đại dương và viễn dương 5012
15 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022
16 Hoạt đụng dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229
17 Hoạt cồn viễn thông khác 6190
18 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các chuyển động liên quan 63110
19 Hoạt động tư vấn quản lý 70200
20 Nghiên cứu vớt và cách tân và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và thoải mái và kỹ thuật 72100
21 Quảng cáo 73100
22 Nghiên cứu thị phần và dò hỏi dư luận 73200
23 Đại lý du lịch 79110
24 Điều hành tua du lịch 79120
25 Dịch vụ cung ứng liên quan đến quảng bá và tổ chức triển khai tua du lịch 79200
26 Tổ chức reviews và xúc tiến yêu mến mại 82300
27 Giáo dục nghề nghiệp 8532
28 Dịch vụ cung cấp giáo dục 85600

*

Cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp là website cung cấp, tra cứu miễn phí tin tức doanh nghiệp.