Đa giác đa giác đều

Trả lời thắc mắc 1 bài 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 bài 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1. Nguyên nhân hình gồm năm đoạn trực tiếp AB, BC, CD, DE, EA ngơi nghỉ hình 118 không phải là đa giác

Xem giải mã


Bạn đang xem: Đa giác đa giác đều

Trả lời câu hỏi 2 bài 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 bài 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1. Lý do các nhiều giác ngơi nghỉ hình 112, 113, 114 chưa phải là đa giác lồi?

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 3 bài 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1

Quan giáp đa giác ABCDEG ở hình 119 rồi điền vào vị trí trống trong những câu sau.

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 4 bài 1 trang 115 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 4 bài xích 1 trang 115 SGK Toán 8 Tập 1. Hãy vẽ những trục đối xứng và trung khu đối xứng của từng hình 120a, b, c, d (nếu có)

Xem lời giải


bài xích 2 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 2 trang 115 SGK Toán 8 tập 1. Cho ví dụ về đa giác ko đều trong những trường phù hợp sau

Xem giải mã


bài bác 3 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài xích 3 trang 115 SGK Toán 8 tập 1. Mang đến hình thoi ABCD

Xem lời giải


bài bác 4 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài bác 4 trang 115 SGK Toán 8 tập 1. Điền số phù hợp vào các ô trống trong bảng

Xem lời giải


bài 5 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài xích 5 trang 115 SGK Toán 8 tập 1. Tính số đo từng góc của ngũ giác đều, lục giác đều, n- giác đều

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 1 - bài bác 1 - Chương 2 - Hình học tập 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề hàng đầu - bài 1 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài xích 1 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài 1 - Chương 2 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài xích 1 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài bác 1 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài bác 1 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài xích 1 - Chương 2 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài 1 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài xích 1 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem giải mã


*
*

*

*
*

*
*

Xem thêm: Top 20 Kem Sh Today Có Tốt Không ? Giá Bao Nhiêu? Kem Sh Today Có Tốt Không

*

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép fashionssories.com gởi các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.