Điều lệ trường trung học phổ thông

*
ĐIỀU LỆTrường trung học cơ sở, ngôi trường trung học phổ thôngvà trường phổ thông có rất nhiều cấp học(Ban hành kèm theo Thông bốn số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011của bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo)

ĐIỀU LỆ

Trường trung học cơ sở, trường trung học diện tích lớn

và ngôi trường phổ thông có khá nhiều cấp học

(Ban hành đương nhiên Thông tứ số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011

của bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo)

––––––

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng người tiêu dùng áp dụng

1. Điều lệ ngôi trường trung học cơ sở (THCS), ngôi trường trung học phổ biến (THPT) cùng trường phổ thông có rất nhiều cấp học hiện tượng về tổ chức và quản lý nhà trường; chương trình và các hoạt động giáo dục; giáo viên; học sinh; gia tài của trường; quan hệ giữa nhà trường, mái ấm gia đình và làng hội.

Bạn đang xem: Điều lệ trường trung học phổ thông

2. Điều lệ này áp dụng cho các trường THCS, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có khá nhiều cấp học tập (sau đây gọi chung là trường trung học), tổ chức triển khai và cá thể có liên quan.

3. Trường do những tổ chức kinh tế tài chính hoặc cá thể nước ngoài đầu tư chi tiêu được biện pháp tại văn bản khác.

Điều 2. địa điểm của ngôi trường trung học tập trong hệ thống giáo dục quốc dân

Trường trung học tập là cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông của khối hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư bí quyết pháp nhân, có tài năng khoản và bé dấu riêng.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của ngôi trường trung học tập

Trường trung học gồm những nhiệm vụ và quyền lợi sau đây:

1. Tổ chức giảng dạy, học tập với các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành riêng cho cấp trung học cơ sở và cấp thpt do bộ trư­ởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các vận động giáo dục, nguồn lực và tài chính, tác dụng đánh giá quality giáo dục.

2. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên cấp dưới theo chế độ của pháp luật.

3. Tuyển sinh và mừng đón học sinh; vận động học viên đến trường; thống trị học sinh theo phương tiện của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.

4. Triển khai kế hoạch thông dụng giáo dục vào phạm vi được phân công.

Xem thêm: Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Song Ngữ Anh Việt Mới Nhất, Hợp Đồng Mua Bán Song Ngữ Việt

5. Huy động, quản lý, sử dụng những nguồn lực cho chuyển động giáo dục. Phối kết hợp với mái ấm gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong vận động giáo dục.