Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 1

nội dung

Câu chuyện bắt đầu khi cậu nhỏ nhắn Shindou Hikaru táy máy căn gác xếp của ông nội để tìm xem tất cả gì hoàn toàn có thể bán mang tiền được và phát hiện một mẫu bàn cờ vây cổ, không người nào nhìn thấy dấu máu trên bàn cờ xung quanh cậu. Kỳ thực, sẽ là bàn cờ bị ám bởi hồn ma của Fujiwara no Sai, một kỳ thủ cờ vây tới từ thời đại Heian, vốn là người dạy cờ vây mang đến nhà vua nhưng vày bị ganh ghét hãm hại nên đã trở nên đuổi ngoài thành. Uất ức, sai trầm mình xuống sông tự vẫn, tuy vậy do vẫn còn đó nặng lòng cùng với cờ vây, Sai đã tích hợp bàn cờ để chờ 1 người có thể thấy mình, với giúp mình chơi cờ. Hikaru là tín đồ duy nhất thấy được và nghe được Sai


Bạn đang xem: Kỳ thủ cờ vây chap 1

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Bộ Sưu Tập Hoa Hường Là Hoa Gì ? Có Mấy Cách Trồng Hồng Tại Nhà

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*