Cập Nhật Giá Vàng Hôm Nay Tại Cần Thơ


Bạn đang xem: Cập nhật giá vàng hôm nay tại cần thơ

Giá tiến thưởng trực tuyến 24h nội địa ngày hôm nay

Cập nhật chi tiết bảng giá giao dịch tiên tiến nhất của các thương hiệu rubi SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, giá chỉ vàng những ngân hàng:


Giá tiến thưởng SJC


Giá đá quý SJC 1L, 10L sở hữu vào 67,850,000 đồng/lượng và xuất kho 68,450,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 600,000 đồng/lượng Giá đá quý SJC 5c sở hữu vào 67,850,000 đồng/lượng và bán ra 68,470,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 620,000 đồng/lượng Giá quà SJC 2c, 1C, 5 phân cài vào 67,850,000 đồng/lượng và bán ra 68,480,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 630,000 đồng/lượng Giá đá quý nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tải vào 52,500,000 đồng/lượng và đẩy ra 53,450,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 950,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ download vào 52,500,000 đồng/lượng và đẩy ra 53,550,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 1,050,000 đồng/lượng giá Vàng cô gái Trang 99.99% cài đặt vào 52,350,000 đồng/lượng và xuất kho 53,050,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 700,000 đồng/lượng giá chỉ Vàng chị em Trang 99% cài vào 51,225,000 đồng/lượng và đẩy ra 52,525,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1,300,000 đồng/lượng giá Vàng đàn bà Trang 68% thiết lập vào 34,228,000 đồng/lượng và đẩy ra 36,228,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 2,000,000 đồng/lượng giá bán Vàng người vợ Trang 41.7% tải vào 20,274,000 đồng/lượng và xuất kho 22,274,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 2,000,000 đồng/lượng
Giá xoàn SJC khu vực Hồ Chí Minh / tp sài gòn mua vào 67,850,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,450,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 600,000 đồng/lượng Giá quà SJC khu vực thành phố hà nội / miền bắc mua vào 67,850,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,470,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 620,000 đồng/lượng Giá xoàn SJC khu vực Đà Nẵng tải vào 67,850,000 đồng/lượng và bán ra 68,470,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 620,000 đồng/lượng Giá rubi SJC khu vực Khánh Hòa thiết lập vào 67,850,000 đồng/lượng và xuất kho 68,470,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 620,000 đồng/lượng Giá xoàn SJC khoanh vùng Cà Mau download vào 67,850,000 đồng/lượng và bán ra 68,470,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 620,000 đồng/lượng Giá quà SJC khu vực Huế mua vào 67,820,000 đồng/lượng và xuất kho 68,480,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 660,000 đồng/lượng Giá quà SJC khoanh vùng Bình Phước download vào 67,830,000 đồng/lượng và xuất kho 68,470,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 640,000 đồng/lượng Giá rubi SJC khu vực Đồng Nai cài vào 67,850,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,450,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 600,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng SJC quanh vùng Cần Thơ cài vào 67,850,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,450,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 600,000 đồng/lượng Giá xoàn SJC quanh vùng Quãng Ngãi tải vào 67,850,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,450,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 600,000 đồng/lượng Giá xoàn SJC khoanh vùng An Giang thiết lập vào 67,870,000 đồng/lượng và xuất kho 68,500,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 630,000 đồng/lượng Giá quà SJC khoanh vùng Bạc Liêu cài đặt vào 67,850,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,470,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 620,000 đồng/lượng Giá quà SJC khu vực Quy Nhơn mua vào 67,830,000 đồng/lượng và bán ra 68,470,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 640,000 đồng/lượng Giá rubi SJC khoanh vùng Ninh Thuận sở hữu vào 67,830,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,470,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 640,000 đồng/lượng Giá quà SJC khoanh vùng Quảng Ninh sở hữu vào 67,830,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,470,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 640,000 đồng/lượng Giá vàng SJC khu vực Quảng Nam mua vào 67,830,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,470,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 640,000 đồng/lượng Giá vàng SJC quanh vùng Bình Dương tải vào 67,850,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,470,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 620,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng SJC khoanh vùng Đồng Tháp cài đặt vào 67,850,000 đồng/lượng và xuất kho 68,470,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 620,000 đồng/lượng Giá rubi SJC khu vực Sóc Trăng sở hữu vào 67,850,000 đồng/lượng và bán ra 68,470,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 620,000 đồng/lượng Giá xoàn SJC khoanh vùng Kiên Giang mua vào 67,850,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,470,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 620,000 đồng/lượng Giá quà SJC khu vực Đắk Lắk download vào 67,820,000 đồng/lượng và bán ra 68,480,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 660,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng SJC khoanh vùng Quảng Bình cài đặt vào 67,830,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,470,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 640,000 đồng/lượng Giá vàng SJC khoanh vùng Phú Yên cài vào 67,850,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,450,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 600,000 đồng/lượng Giá vàng SJC khoanh vùng Gia Lai mua vào 67,850,000 đồng/lượng và xuất kho 68,450,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 600,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng SJC khu vực Lâm Đồng tải vào 67,850,000 đồng/lượng và xuất kho 68,450,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 600,000 đồng/lượng Giá kim cương SJC quanh vùng Yên Bái cài đặt vào 67,870,000 đồng/lượng và xuất kho 68,500,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 630,000 đồng/lượng Giá đá quý SJC khoanh vùng Nghệ An cài vào 67,850,000 đồng/lượng và xuất kho 68,470,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 620,000 đồng/lượng

Giá rubi DOJI


Giá vàng SJC bán mua vào 67,800,000 đồng/lượng và xuất kho 68,400,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 600,000 đồng/lượng Giá đá quý AVPL thiết lập vào 67,800,000 đồng/lượng và bán ra 68,400,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 600,000 đồng/lượng Giá đá quý Hưng sum vầy mua vào 52,400,000 đồng/lượng và bán ra 53,150,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 750,000 đồng/lượng giá vàng vật liệu 99.99 thiết lập vào 52,250,000 đồng/lượng và đẩy ra 52,450,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 200,000 đồng/lượng giá vàng nguyên liệu 99.9 download vào 52,200,000 đồng/lượng và đẩy ra 52,400,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 200,000 đồng/lượng giá bán vàng chị em trang 24K (99.99%) thiết lập vào 51,950,000 đồng/lượng và đẩy ra 52,950,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 1,000,000 đồng/lượng giá bán vàng nàng trang 99.9 cài vào 51,850,000 đồng/lượng và xuất kho 52,850,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 1,000,000 đồng/lượng giá chỉ vàng nữ giới trang 99 thiết lập vào 51,150,000 đồng/lượng và bán ra 52,500,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1,350,000 đồng/lượng giá vàng cô bé trang 18K (75%) thiết lập vào 40,710,000 đồng/lượng và đẩy ra 42,710,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 2,000,000 đồng/lượng giá vàng thiếu phụ trang 16K (68%) cài vào 34,710,000 đồng/lượng và xuất kho 37,710,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 3,000,000 đồng/lượng giá vàng cô bé trang 14K (58.3%) cài vào 30,890,000 đồng/lượng và bán ra 32,890,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 2,000,000 đồng/lượng giá bán vàng thiếu nữ trang 10K (41.7%) tải vào 20,810,000 đồng/lượng và đẩy ra 22,810,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 2,000,000 đồng/lượng

Giá đá quý PNJ


Giá xoàn Phú Quý


Giá quà miếng SJC mua vào 67,850,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,400,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 550,000 đồng/lượng Giá xoàn miếng SJC bé dại mua vào 67,550,000 đồng/lượng và bán ra 68,400,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 850,000 đồng/lượng Giá vàng Nhẫn tròn phong túc (24K 999.9) download vào 52,600,000 đồng/lượng và bán ra 53,400,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 800,000 đồng/lượng Giá xoàn Thần Tài ấm no (24K 999.9) cài đặt vào 52,750,000 đồng/lượng và xuất kho 53,500,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 750,000 đồng/lượng Giá xoàn Phú Quý cát tường (24K 999.9) tải vào 52,750,000 đồng/lượng và bán ra 53,500,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 750,000 đồng/lượng giá bán vàng trang sức quý 9999 (24K) thiết lập vào 52,200,000 đồng/lượng và bán ra 53,200,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 1,000,000 đồng/lượng giá bán vàng trang sức 999 cài đặt vào 52,100,000 đồng/lượng và bán ra 53,100,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 1,000,000 đồng/lượng giá vàng trang sức quý 99 thiết lập vào 51,678,000 đồng/lượng và xuất kho 52,668,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 990,000 đồng/lượng

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu - BTMC


Giá đá quý vàng miếng vrtl cài đặt vào 52,610,000 đồng/lượng và đẩy ra 53,310,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 700,000 đồng/lượng Giá quà mừng bạn dạng vị vàng mua vào 52,560,000 đồng/lượng và bán ra 53,260,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 700,000 đồng/lượng Giá vàng miếng sjc cài đặt vào 67,860,000 đồng/lượng và xuất kho 68,390,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 530,000 đồng/lượng giá vàng trang sức 999.9 download vào 52,000,000 đồng/lượng và đẩy ra 53,100,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1,100,000 đồng/lượng

Giá vàng các ngân hàng


giá vàng ngân hàng xuất nhập khẩu mua vào 67,850,000 đồng/lượng và bán ra 68,470,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 620,000 đồng/lượng giá vàng acb mua vào 67,850,000 đồng/lượng và xuất kho 68,470,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 620,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng Sacombank tải vào 67,850,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,470,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 620,000 đồng/lượng Giá kim cương Vietcombank mua vào 67,850,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,470,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 620,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng VietinBank cài đặt vào 67,820,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,480,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 660,000 đồng/lượng

Giá đá quý tây / quà ta / đá quý trắng

Hiện nay, theo doanh nghiệp SJC buộc phải Thơ (https://sjccantho.vn), thị trường mua chào bán các sản phẩm trang mức độ nhẫn, dây chuyền, vòng cổ, kiềng, vòng tay, lắc ... Và những loại cô gái trang quà ta, quà tây cũng giao động theo giá chỉ vàng thị trường cùng các thương hiệu lớn, ví dụ giao dịch vào 24h ngày 07/07 như sau:
Giá đá quý Nhẫn SJCCT 99.99% (24K) sở hữu vào 5,255,000 đồng/chỉ và xuất kho 5,340,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều mua bán là 85,000 đồng/chỉ giá bán vàng thiếu nữ trang 99.99% (24K) tải vào 5,210,000 đồng/chỉ và đẩy ra 5,340,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 130,000 đồng/chỉ giá vàng đàn bà trang 99% (24K) download vào 5,160,000 đồng/chỉ và đẩy ra 5,310,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 150,000 đồng/chỉ giá chỉ vàng con gái trang 75% (18K) cài vào 3,835,000 đồng/chỉ và đẩy ra 4,035,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều giao thương là 200,000 đồng/chỉ giá chỉ vàng nàng trang 68% (16K) cài đặt vào 3,461,000 đồng/chỉ và xuất kho 3,661,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều mua bán là 200,000 đồng/chỉ giá chỉ vàng nữ trang 58.3% (14K), đá quý 610 thiết lập vào 2,943,000 đồng/chỉ và đẩy ra 3,143,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều giao thương là 200,000 đồng/chỉ giá vàng thanh nữ trang 41.7% (10K) tải vào 2,057,000 đồng/chỉ và đẩy ra 2,257,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 200,000 đồng/chỉ

Đồng xoàn 99.99 giá chỉ 5,240,000 - 5,320,000 đồng/chỉ (chiều mua vào / phân phối ra), chênh lệch 80,000 đồng/chỉ Vàng trang sức đẹp 99.99 giá 5,155,000 - 5,305,000 đồng/chỉ (chiều cài đặt vào / buôn bán ra), chênh lệch 150,000 đồng/chỉ Vàng trang sức 99.9 giá chỉ 5,145,000 - 5,295,000 đồng/chỉ (chiều mua vào / bán ra), chênh lệch 150,000 đồng/chỉ đá quý NL 99.99 giá chỉ 5,210,000 - 5,305,000 đồng/chỉ (chiều cài đặt vào / buôn bán ra), chênh lệch 95,000 đồng/chỉ đá quý miếng SJC thái bình giá 6,770,000 - 6,860,000 đồng/chỉ (chiều download vào / phân phối ra), chênh lệch 90,000 đồng/chỉ quà miếng SJC tỉnh nghệ an giá 6,770,000 - 6,840,000 đồng/chỉ (chiều download vào / chào bán ra), chênh lệch 70,000 đồng/chỉ xoàn miếng SJC hà nội thủ đô giá 6,775,000 - 6,835,000 đồng/chỉ (chiều cài đặt vào / buôn bán ra), chênh lệch 60,000 đồng/chỉ rubi NT, TT 3A tỉnh thái bình giá 5,260,000 - 5,360,000 đồng/chỉ (chiều sở hữu vào / cung cấp ra), chênh lệch 100,000 đồng/chỉ quà NT, TT 3A tỉnh nghệ an giá 5,250,000 - 5,370,000 đồng/chỉ (chiều thiết lập vào / cung cấp ra), chênh lệch 120,000 đồng/chỉ đá quý NT, TT 3A thủ đô hà nội giá 5,240,000 - 5,320,000 đồng/chỉ (chiều cài vào / cung cấp ra), chênh lệch 80,000 đồng/chỉ
xoàn miếng SJC giá bán 6,785,000 - 6,830,000 đồng/chỉ (chiều download vào / buôn bán ra), chênh lệch 45,000 đồng/chỉ tiến thưởng 99,9% giá 5,215,000 - 5,255,000 đồng/chỉ (chiều thiết lập vào / chào bán ra), chênh lệch 40,000 đồng/chỉ tiến thưởng 98,5% giá bán 5,115,000 - 5,215,000 đồng/chỉ (chiều cài đặt vào / phân phối ra), chênh lệch 100,000 đồng/chỉ kim cương 98,0% giá chỉ 5,085,000 - 5,185,000 đồng/chỉ (chiều tải vào / bán ra), chênh lệch 100,000 đồng/chỉ tiến thưởng 95,0% giá bán 4,915,000 - 0 đồng/chỉ (chiều tải vào / chào bán ra) quà 75,0% giá bán 3,750,000 - 3,950,000 đồng/chỉ (chiều tải vào / phân phối ra), chênh lệch 200,000 đồng/chỉ xoàn 68,0% giá 3,270,000 - 3,440,000 đồng/chỉ (chiều tải vào / cung cấp ra), chênh lệch 170,000 đồng/chỉ rubi 61,0% giá bán 3,170,000 - 3,340,000 đồng/chỉ (chiều tải vào / cung cấp ra), chênh lệch 170,000 đồng/chỉ
kim cương Miếng Sjc giá chỉ 6,755,000 - 6,835,000 đồng/chỉ (chiều download vào / cung cấp ra), chênh lệch 80,000 đồng/chỉ Nhẫn 999.9 giá chỉ 5,230,000 - 5,310,000 đồng/chỉ (chiều mua vào / bán ra), chênh lệch 80,000 đồng/chỉ đá quý 24k (990) giá chỉ 5,170,000 - 5,290,000 đồng/chỉ (chiều download vào / phân phối ra), chênh lệch 120,000 đồng/chỉ vàng 18k (750) giá 4,055,000 - 4,330,000 đồng/chỉ (chiều mua vào / phân phối ra), chênh lệch 275,000 đồng/chỉ rubi Trắng Au750 giá 4,055,000 - 4,330,000 đồng/chỉ (chiều tải vào / chào bán ra), chênh lệch 275,000 đồng/chỉ
Nhẫn tròn 99.9% giá bán 5,210,000 - 5,250,000 đồng/chỉ (chiều cài vào / chào bán ra), chênh lệch 40,000 đồng/chỉ Nhẫn vỉ 99.99% giá chỉ 5,220,000 - 5,260,000 đồng/chỉ (chiều tải vào / cung cấp ra), chênh lệch 40,000 đồng/chỉ kim cương Ý PT 18K giá chỉ 3,800,000 - 5,350,000 đồng/chỉ (chiều cài đặt vào / buôn bán ra), chênh lệch 1,550,000 đồng/chỉ rubi 15K giá chỉ 3,080,000 - 3,500,000 đồng/chỉ (chiều cài đặt vào / chào bán ra), chênh lệch 420,000 đồng/chỉ vàng 14K giá chỉ 2,600,000 - 3,300,000 đồng/chỉ (chiều cài đặt vào / chào bán ra), chênh lệch 700,000 đồng/chỉ rubi 10K giá chỉ 2,000,000 - 2,700,000 đồng/chỉ (chiều cài vào / buôn bán ra), chênh lệch 700,000 đồng/chỉ bạc bẽo giá 55,000 - 75,000 đồng/chỉ (chiều sở hữu vào / cung cấp ra), chênh lệch 20,000 đồng/chỉ Thần Tài 99.99% giá chỉ 5,220,000 - 5,260,000 đồng/chỉ (chiều mua vào / cung cấp ra), chênh lệch 40,000 đồng/chỉ
Giá đá quý Giao Thủy sở hữu vào 6,785,000 đồng/chỉ và xuất kho 6,847,000 đồng/chỉ, chênh lệch 62,000 đồng/chỉ Giá tiến thưởng Kim Tín thiết lập vào 6,785,000 đồng/chỉ và đẩy ra 6,847,000 đồng/chỉ, chênh lệch 62,000 đồng/chỉ Giá xoàn Phú Hào download vào 6,785,000 đồng/chỉ và đẩy ra 6,847,000 đồng/chỉ, chênh lệch 62,000 đồng/chỉ Giá xoàn Kim phổ biến mua vào 6,785,000 đồng/chỉ và bán ra 6,847,000 đồng/chỉ, chênh lệch 62,000 đồng/chỉ Giá tiến thưởng Duy ước ao mua vào 6,782,000 đồng/chỉ và bán ra 6,848,000 đồng/chỉ, chênh lệch 66,000 đồng/chỉ Giá vàng Mão Thiệt download vào 6,783,000 đồng/chỉ và bán ra 6,847,000 đồng/chỉ, chênh lệch 64,000 đồng/chỉ Giá kim cương Quý Tùng tải vào 6,785,000 đồng/chỉ và bán ra 6,845,000 đồng/chỉ, chênh lệch 60,000 đồng/chỉ Giá đá quý Bảo Tín dũng mạnh Hải cài vào 6,785,000 đồng/chỉ và bán ra 6,845,000 đồng/chỉ, chênh lệch 60,000 đồng/chỉ Giá kim cương Kim Thành sở hữu vào 6,785,000 đồng/chỉ và đẩy ra 6,845,000 đồng/chỉ, chênh lệch 60,000 đồng/chỉ Giá quà Rồng Vàng download vào 6,787,000 đồng/chỉ và đẩy ra 6,850,000 đồng/chỉ, chênh lệch 63,000 đồng/chỉ Giá quà Duy Hiển thiết lập vào 6,785,000 đồng/chỉ và xuất kho 6,847,000 đồng/chỉ, chênh lệch 62,000 đồng/chỉ Giá rubi Xuân Trường sở hữu vào 6,783,000 đồng/chỉ và xuất kho 6,847,000 đồng/chỉ, chênh lệch 64,000 đồng/chỉ Giá vàng Kim Liên mua vào 6,783,000 đồng/chỉ và bán ra 6,847,000 đồng/chỉ, chênh lệch 64,000 đồng/chỉ

1 lượng kim cương (1 cây vàng), 5 chỉ vàng, 2 chỉ vàng, 1 chỉ vàng, 5 phân kim cương giá bao nhiêu?

Giá thanh toán vàng SJC 9999


một lạng vàng SJC 9999 cài đặt vào 67,850,000 và xuất kho 68,450,000 5 chỉ tiến thưởng SJC 9999 cài vào 33,925,000 và bán ra 34,225,000 2 chỉ vàng SJC 9999 mua vào 13,570,000 và bán ra 13,690,000 1 chỉ đá quý SJC 9999 download vào 6,785,000 và bán ra 6,845,000 5 phân quà SJC 9999 download vào 3,392,500 và xuất kho 3,422,500

Giá giao dịch vàng 24K (99%)


một lượng vàng 24K (99%) thiết lập vào 51,225,000 và bán ra 52,525,000 5 chỉ xoàn 24K (99%) cài đặt vào 25,612,500 và bán ra 26,262,500 2 chỉ đá quý 24K (99%) download vào 10,245,000 và xuất kho 10,505,000 1 chỉ vàng 24K (99%) sở hữu vào 5,122,500 và bán ra 5,252,500 5 phân rubi 24K (99%) mua vào 2,561,250 và bán ra 2,626,250

Giá thanh toán vàng 18K (75%)


1 lạng vàng 18K (75%) tải vào 37,941,000 và bán ra 39,941,000 5 chỉ đá quý 18K (75%) cài đặt vào 18,970,500 và đẩy ra 19,970,500 2 chỉ xoàn 18K (75%) cài vào 7,588,200 và đẩy ra 7,988,200 1 chỉ kim cương 18K (75%) cài vào 3,794,100 và đẩy ra 3,994,100 5 phân kim cương 18K (75%) cài vào 1,897,050 và bán ra 1,997,050

Giá giao dịch vàng 14K (58.3%) 610


1 lượng vàng 14K (58.3%) 610 cài đặt vào 29,081,000 và đẩy ra 31,081,000 5 chỉ xoàn 14K (58.3%) 610 download vào 14,540,500 và đẩy ra 15,540,500 2 chỉ quà 14K (58.3%) 610 cài đặt vào 5,816,200 và đẩy ra 6,216,200 1 chỉ xoàn 14K (58.3%) 610 cài vào 2,908,100 và bán ra 3,108,100 5 phân rubi 14K (58.3%) 610 tải vào 1,454,050 và đẩy ra 1,554,050

Giá giao dịch vàng 10K (41.7%)


một lạng vàng 10K (41.7%) sở hữu vào 20,274,000 và đẩy ra 22,274,000 5 chỉ vàng 10K (41.7%) cài đặt vào 10,137,000 và bán ra 11,137,000 2 chỉ rubi 10K (41.7%) sở hữu vào 4,054,800 và xuất kho 4,454,800 1 chỉ vàng 10K (41.7%) tải vào 2,027,400 và xuất kho 2,227,400 5 phân đá quý 10K (41.7%) download vào 1,013,700 và bán ra 1,113,700

Giá vàng quả đât trên sàn Kitco hôm nay

*

Giá xoàn ở California - Mỹ

*

Giá xoàn ở Hàn Quốc

*

Giá vàng ở Đài Loan

*

Tham khảo: giá chỉ bạc hôm nay 07/7


Giá bạc hôm nay tại Hà Nội


LoạiBán Ra (đồng/chỉ)Bán Ra (đồng/lượng)
Bạc 95056,715567,150
Bạc 92555,223552,225
Bạc 75044,775447,750

1 kg bạc hôm nay mua vào 15,051,000 đồng và xuất kho 15,915,000 đồng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 864,000 đồng 1 ounce bạc lúc này mua vào 426,700 đồng và bán ra 451,195 đồng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 24,495 đồng 1 gram bạc bây giờ mua vào 15,051 đồng và đẩy ra 15,915 đồng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 864 đồng một lạng (1 cây) bạc bây giờ mua vào 564,000 đồng và đẩy ra 597,000 đồng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 33,000 đồng 1 chỉ bạc hôm nay mua vào 56,400 đồng và xuất kho 59,700 đồng, chênh lệch chiều mua bán là 3,300 đồng Giá bạc đãi 950 hôm nay bán ra: 56,715 đồng/chỉ, 567,150 đồng/lượng Giá bạc tình 925 từ bây giờ bán ra: 55,223 đồng/chỉ, 552,225 đồng/lượng Giá bạc tình 750 lúc này bán ra: 44,775 đồng/chỉ, 447,750 đồng/lượng

Giá bạc bây chừ tại Tp hồ Chí Minh


LoạiBán Ra (đồng/chỉ)Bán Ra (đồng/lượng)
Bạc 95056,715567,150
Bạc 92555,223552,225
Bạc 75044,775447,750

1 kilogam bạc từ bây giờ mua vào 15,087,000 đồng và đẩy ra 15,931,000 đồng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 844,000 đồng 1 ounce bạc từ bây giờ mua vào 427,721 đồng và bán ra 451,649 đồng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 23,928 đồng 1 gram bạc hôm nay mua vào 15,087 đồng và đẩy ra 15,931 đồng, chênh lệch chiều giao thương là 844 đồng một lượng (1 cây) bạc bây giờ mua vào 566,000 đồng và bán ra 597,000 đồng, chênh lệch chiều mua bán là 31,000 đồng 1 chỉ bạc từ bây giờ mua vào 56,600 đồng và đẩy ra 59,700 đồng, chênh lệch chiều mua bán là 3,100 đồng Giá bội nghĩa 950 hôm nay bán ra: 56,715 đồng/chỉ, 567,150 đồng/lượng Giá bội nghĩa 925 bây giờ bán ra: 55,223 đồng/chỉ, 552,225 đồng/lượng Giá bội bạc 750 hôm nay bán ra: 44,775 đồng/chỉ, 447,750 đồng/lượng

1 kg bạc bẽo giá 14,431,159 đồng. Biên độ xấp xỉ trong phiên thanh toán ở nút 14,251,930 - 14,550,752 đồng/kg 1 ounce bội bạc giá 448,859 đồng. Biên độ xê dịch trong phiên giao dịch thanh toán ở nút 443,285 - 452,579 đồng/ounce 1 gram bạc bẽo giá 14,431 đồng. Biên độ xấp xỉ trong phiên thanh toán giao dịch ở mức 14,252 - 14,551 đồng/gram 1 lạng (1 cây) tệ bạc giá 541,163 đồng. Biên độ giao động trong phiên thanh toán ở nấc 534,450 - 545,663 đồng/lượng 1 chỉ bội bạc giá 54,116 đồng. Biên độ xấp xỉ trong phiên giao dịch ở nấc 53,445 - 54,566 đồng/chỉ

Xem thêm: 12 Cách Chữa Yếu Sinh Lý Nam Tại Nhà Đơn Giản, Hiệu Quả, Thuốc Tăng Cường Sinh Lý Nam Rocket 1H