Tài Liệu Kết Cấu Thép

Kết cấu thép 1 : Cấu khiếu nại cơ bản - Phạm Văn Hội là một trong những cuốn giáo trình tốt và chi tiết về Kết Cấu Thép. Nội dung được biên soạn, bố cục mạch lạc với các ví dụ chi tiết.

Bạn đang xem: Tài liệu kết cấu thép


*

Tin chắn chắn với "Kết cấu thép 1 : Cấu kiện cơ phiên bản - Phạm Văn Hội" chúng ta kỹ sư hoặc sinh nghiên ngành desgin sẽ nạm được đều kiến thức quan trọng về kết cấu thép là một trong điều đặc trưng đối với mọi kỹ sư, cán bộ kỹ thuật xây dựng.

Download Kết cấu thép 1 : Cấu kiện cơ bản - Phạm Văn Hội


 Học Robot Structural Analysis 2020Thực Hành thi công Kết Cấu công trình xây dựng Từ A-Z

*

đàm đạo Mới nhất: tải về CSI ETABS 2017 v17.0.1 x64 Ultimate Thành viên mới nhất: merlelavater032 đàm luận gần trên đây đàm luận chưa gọi Thẻ

biểu tượng diễn đàn:: Diễn lũ không chứa nội dung bài viết chưa đọc Diễn bọn chứa bài viết chưa hiểu Đánh dấu tất cả đã gọi

biểu tượng Chủ đề: không có bàn bạc Được vấn đáp vận động chủ đề HOT bài ghim không được chấp thuận Đã được giải quyết Riêng tư kín


Super Globals

Requests: Array()

Server: Array()

Options and Features permastruct: forumuse_home_url: 0url: https://fashionssories.com/forum/Array( => DIỄN ĐÀN HỌC KẾT CẤU XÂY DỰNG <description> => fashionssories.com Diễn đàn học kết cấu xây dựng. địa điểm Học tập, đàm đạo và thương lượng về thiết kết cấu ngành kiến tạo <menu_position> => 23 <lang> => 1)pageid:19default_groupid: 3Array( <layout_extended_intro_topics_toggle> => 0 <layout_extended_intro_topics_count> => 5 <layout_extended_intro_topics_length> => 100 <layout_qa_intro_topics_toggle> => 1 <layout_qa_intro_topics_count> => 3 <layout_qa_intro_topics_length> => 90 <layout_threaded_intro_topics_toggle> => 0 <layout_threaded_filter_buttons> => 1 <layout_threaded_add_topic_button> => 1 <layout_threaded_intro_topics_count> => 10 <layout_threaded_intro_topics_length> => 0 <display_current_viewers> => 1)Array( <layout_extended_intro_posts_toggle> => 1 <layout_extended_intro_posts_count> => 4 <layout_extended_intro_posts_length> => 50 <layout_qa_posts_per_page> => 15 <layout_qa_comments_limit_count> => 3 <layout_qa_first_post_reply> => 1 <comment_body_min_length> => 5 <comment_body_max_length> => 0 <layout_threaded_posts_per_page> => 5 <layout_threaded_nesting_level> => 5 <layout_threaded_first_post_reply> => 0 <union_first_post> => Array ( <4> => 1 <1> => 1 <3> => 1 <2> => 0 ) <topic_body_min_length> => 5 <topic_body_max_length> => 0 <post_body_min_length> => 2 <post_body_max_length> => 0 <recent_posts_type> => topics <tags> => 1 <max_tags> => 5 <tags_per_page> => 100 <edit_topic> => 0 <edit_post> => 1 <edit_log_display_limit> => 0 <display_current_viewers> => 1 <display_recent_viewers> => 1 <display_admin_viewers> => 1 <topics_per_page> => 10 <eot_durr> => 300 <dot_durr> => 300 <posts_per_page> => 30 <eor_durr> => 300 <dor_durr> => 300 <search_max_results> => 100 <max_upload_size> => 1048576 <attach_cant_view_msg> => bạn chưa đăng nhập hoặc không tồn tại quyền xem tệp đi cùng này.)Array( <custom_title_is_on> => 0 <default_title> => member <members_per_page> => 15 <online_status_timeout> => 300 <url_structure> => nicename <search_type> => tìm kiếm <login_url> => /forum/?foro=signin <register_url> => /forum/?foro=signup <lost_password_url> => /forum/?foro=lostpassword <redirect_url_after_login> => http://fashionssories.com/forum <redirect_url_after_register> => http://fashionssories.com/forum/account/ <redirect_url_after_confirm_sbscrb> => http://fashionssories.com/forum/subscriptions/ <title_usergroup> => Array ( <1> => 1 <5> => 1 <4> => 1 <2> => 1 ) <title_second_usergroup> => Array ( <3> => 1 ) <rating> => Array ( <0> => Array ( <points> => 0 <title> => Thành viên new <color> => #d2d2d2 <icon> => far fa-star-half ) <1> => Array ( <points> => 5 <title> => Thành viên lành mạnh và tích cực <color> => #4dca5c <icon> => fas fa-star ) <2> => Array ( <points> => trăng tròn <title> => member lỗi lạc <color> => #4dca5c <icon> => fas fa-star ) <3> => Array ( <points> => 50 <title> => Thành viên tín nhiệm <color> => #4dca5c <icon> => fas fa-star ) <4> => Array ( <points> => 100 <title> => Thành viên đáng tôn trọng <color> => #4dca5c <icon> => fas fa-star ) <5> => Array ( <points> => 250 <title> => thành viên uy tín <color> => #4dca5c <icon> => fas fa-star ) <6> => Array ( <points> => 500 <title> => Thành viên thời thượng <color> => #e5d600 <icon> => fas fa-certificate ) <7> => Array ( <points> => 750 <title> => Thành viên rất nổi bật <color> => #e5d600 <icon> => fas fa-certificate ) <8> => Array ( <points> => 1000 <title> => Thành viên tệ bạc <color> => #e5d600 <icon> => fas fa-certificate ) <9> => Array ( <points> => 2500 <title> => Thành viên vàng <color> => #ff812d <icon> => fas fa-shield-alt ) <10> => Array ( <points> => 5000 <title> => thành viên Kim cưng cửng <color> => #e04a47 <icon> => fas fa-trophy ) ) <rating_title_ug> => Array ( <5> => 1 <4> => 1 <3> => 1 ) <rating_badge_ug> => Array ( <1> => 1 <5> => 1 <4> => 1 <2> => 1 <3> => 1 ))Array( <from_name> => fashionssories.com - Diễn Đàn học Kết Cấu tạo <from_email> => yesterday55555<br>gmail.com <new_topic_notify> => 1 <new_reply_notify> => 1 <confirmation_email_subject> => Vui lòng xác nhận đăng ký kết từ <entry_title> <confirmation_email_message> => <p>Xin xin chào <member_name>!Cảm ơn chúng ta đã đk theo dõi công ty đề.Đây là thư trường đoản cú động.Sau khi chứng thực đăng ký, bạn sẽ nhận được thông báo cập nhật từ - <entry_title>.Vui lòng nhấp vào liên kết tiếp sau đây để ngừng bước này.<confirm_link></p> <new_topic_notification_email_subject> => nhà Đề bắt đầu <new_topic_notification_email_message> => <p>Xin kính chào <member_name>!Chủ đề mới đã được chế tác trên diễn bầy đã đăng ký của người sử dụng - <forum>.</p><p><strong><topic_title></strong></p><p><topic_desc></p><p></p><p>Nếu bạn có nhu cầu hủy đăng ký nhận thông tin từ diễn lũ này, vui lòng sử dụng liên kết dưới đây.<unsubscribe_link></p> <new_post_notification_email_subject> => vấn đáp mới <new_post_notification_email_message> => <p>Xin chào <member_name>!Có trả lời mới đã làm được đăng trên chủ đề đăng ký của bạn - <topic>.</p><p><strong><reply_title></strong></p><p><reply_desc></p><p></p><p>Nếu bạn có nhu cầu hủy đăng ký nhận thông tin từ diễn bầy này, vui miệng sử dụng link dưới đây.<unsubscribe_link></p> <report_email_subject> => Báo cáo bài viết diễn bầy <report_email_message> => <p><strong>Chi máu báo cáo:</strong>Người báo cáo: <reporter>, Nội dung: <message>,</p><p><post_url></p> <overwrite_new_user_notification_admin> => 1 <wp_new_user_notification_email_admin_subject> => <blogname> Đăng Ký người dùng Mới <wp_new_user_notification_email_admin_message> => <p>Đăng ký người tiêu dùng mới bên trên <blogname>:</p><p>Username: <user_login></p> <overwrite_new_user_notification> => 0 <wp_new_user_notification_email_subject> => <blogname> tin tức tên đăng nhập cùng mật khẩu của bạn <wp_new_user_notification_email_message> => <p>Username: <user_login></p><p>Để để mật khẩu của bạn, hãy truy vấn cập địa chỉ cửa hàng sau:</p><p><set_password_url></p> <overwrite_reset_password_email_message> => 1 <reset_password_email_message> => <p>Xin chào!</p><p>Bạn sẽ yêu cầu shop chúng tôi đặt lại mật khẩu cho tài khoản của khách hàng bằng địa chỉ cửa hàng email <user_login>.</p><p>Để đặt lại password của bạn, hãy truy nã cập add sau:</p><p><reset_password_url></p><p>Nếu đó là một lỗi, hoặc bạn không yêu mong đặt lại mật khẩu, chỉ cần bỏ qua thư điện tử này cùng sẽ không tồn tại gì xảy ra.<p>Xem thêm: <a href="https://fashionssories.com/bao-gia-cua-xep-nhua-nha-ve-sinh/" title="Báo Giá Cửa Xếp Nhựa Nhà Vệ Sinh Ở Đâu? Giá Bao Nhiêu Tiền? Mua Cửa Xếp Nhựa Nhà Vệ Sinh Ở Đâu">Báo Giá Cửa Xếp Nhựa Nhà Vệ Sinh Ở Đâu? Giá Bao Nhiêu Tiền? Mua Cửa Xếp Nhựa Nhà Vệ Sinh Ở Đâu</a></p></p><p>Trân trọng !</p> <user_mention_notify> => 1 <user_mention_email_subject> => các bạn đã được đề cập trong bài viết diễn lũ <user_mention_email_message> => <p>Xin kính chào <mentioned-user-name>!</p><p>Bạn đã có đề cập vào một nội dung bài viết trên "<topic-title>" by <author-user-name>.</p><p>Đường dẫn bài: <post-url></p>)Array( <user-admin-bar> => 0 <page-title> => 0 <top-bar> => 1 <top-bar-search> => 1 <br> <div class="crp_related "><h3>Bài viết liên quan :</h3> <ul> <li><a href="https://fashionssories.com/vo-dien-thoai-lumia-535/" class="crp_title">Vỏ điện thoại lumia 535</a></li><li><a href="https://fashionssories.com/essay-writing-for-english-test/" class="crp_title">Preparing for the ielts academic writing task 2 by gabi</a></li><li><a href="https://fashionssories.com/hoat-hinh-cho-be-bieng-an/" class="crp_title">Hoạt hình cho bé biếng ăn</a></li><li><a href="https://fashionssories.com/tay-nang-tu-bep-gia-re/" class="crp_title">Tay nâng tủ bếp giá rẻ</a></li><li><a href="https://fashionssories.com/vay-lien-chu-a-mua-he/" class="crp_title">Váy liền chữ a mùa hè</a></li><li><a href="https://fashionssories.com/chuyen-cau-be-but-chi/" class="crp_title">Shin</a></li><li><a href="https://fashionssories.com/cach-trong-hoa-moc-lan/" class="crp_title">Cách trồng hoa mộc lan</a></li><li><a href="https://fashionssories.com/cach-tay-muc-but-bi-tren-ao-trang/" class="crp_title">Cách tẩy mực bút bi trên áo trắng</a></li><li><a href="https://fashionssories.com/lam-do-handmade-tang-ban-trai-trong-ngay-sinh-nhat/" class="crp_title">Làm đồ handmade tặng bạn trai trong ngày sinh nhật</a></li><li><a href="https://fashionssories.com/nuoc-hoa-zara-gia-bao-nhieu/" class="crp_title"></a></li> </ul><div class="crp_clear"></div> </div> </div> </div> </article> </main> </div> <div id="right-sidebar" class="widget-area grid-30 tablet-grid-30 grid-parent sidebar" itemtype="https://schema.org/WPSideBar" itemscope> <aside id="nav_menu-8" class="widget inner-padding widget_nav_menu"> <h2 class="widget-title">Bài viết xem nhiều</h2> <div class="menu-menu3-container"> <ul id="menu-menu3" class="menu"> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post"><a href="https://fashionssories.com/ao-yem-khong-noi-y/"><span>Áo yếm không nội y</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post"><a href="https://fashionssories.com/ma-qua-tang-ninja-school/"><span>Mã quà tặng ninja school</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post"><a href="https://fashionssories.com/anh-om-nguoi-yeu-ngu/"><span>Ảnh ôm người yêu ngủ</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post"><a href="https://fashionssories.com/canh-nong-trong-phim-bridgerton/"><span>Cảnh nóng trong phim bridgerton</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post"><a href="https://fashionssories.com/cho-gao-vao-bat-huong/"><span>Cho gạo vào bát hương</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post"><a href="https://fashionssories.com/ao-dai-ghep-anh-tho/"><span>Áo dài ghép ảnh thờ</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post"><a href="https://fashionssories.com/cac-nhan-vat-trong-minecraft/"><span>Các nhân vật trong minecraft</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post"><a href="https://fashionssories.com/bikini-sieu-mong-trong-suot/"><span>Bikini siêu mỏng trong suốt</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post"><a href="https://fashionssories.com/kinh-niem-quan-the-am-bo-tat/"><span>Nam mô đại bi quan thế âm bồ tát (108 lần hoặc 2 tiếng)thich tri thoat</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post"><a href="https://fashionssories.com/cao-gio-giac-hoi-tai-nha-quan-7/"><span>Cạo gió giác hơi tại nhà quận 7</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post"><a href="https://fashionssories.com/dau-truong-yoyo-phan-2-full/"><span>Đấu trường yoyo phần 2 full</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post"><a href="https://fashionssories.com/dung-bha-da-bi-sam/"><span>Dùng bha da bị sạm</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post"><a href="https://fashionssories.com/do-nham-3-tam-giac/"><span>Độ nhám 3 tam giác</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post"><a href="https://fashionssories.com/nghe-thuat-lam-tinh-dinh-cao/"><span>Nghệ thuật làm tình đỉnh cao</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post"><a href="https://fashionssories.com/massage-nam-tai-nha-tphcm/"><span>Masage tại nhà tphcm, dịch vụ matxa tại nhà, massage tận nhà sài gòn, dịch vụ massage tại ks tphcm, dịch vụ matxa tại nhà tphcm, matxa nam tphcm, matxa nữ tại nhà tphcm, matxa nữ tại ks tphcm, matxa a</span></a></li> </ul> </div> </aside> <aside id="nav_menu-7" class="widget inner-padding widget_nav_menu"> <h2 class="widget-title">Chuyên mục</h2> <div class="menu-menu-chinh-2-container"> <ul id="menu-menu-chinh-2" class="menu"> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post"><a href="https://fashionssories.com/van-hoa/"><span>Văn Hóa</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post"><a href="https://fashionssories.com/tri-thuc/"><span>Tri Thức</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post"><a href="https://fashionssories.com/gioi-tre/"><span>Giới Trẻ</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post"><a href="https://fashionssories.com/tin-nong/"><span>Tin Nóng</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post"><a href="https://fashionssories.com/cong-nghe/"><span>Công Nghệ</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post"><a href="https://fashionssories.com/doi-song/"><span>Đời Sống</span></a></li><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post"><a href="https://fashionssories.com/the-thao-bong-da/"><span>Thể Thao - Bóng Đá</span></a></li> </ul> </div> </aside> </div></div></div></div> <footer class="site-info" itemtype="https://schema.org/WPFooter" itemscope> <div class="copyright-bar"> Bản quyền @ 2022 fashionssories.com</div></div></footer></div> <script type="text/javascript" src="//fashionssories.com/js/lazy-img.js"></script> </body></html> <!----------footer--------------> <div id="footer"> <a href="https://fashionssories.com">Trang chủ</a> <a href="/contact/">Liên hệ - Quảng cáo</a> <span>Copyright © 2022 <a href="https://fashionssories.com">fashionssories.com</a></span> </div> <style> #footer {font-size: 14px;background: #ffffff;padding: 10px;text-align: center;} #footer a {color: #2c2b2b;margin-right: 10px;} </style> <!----------/footer--------------> </main><i></i><style>.ads_1, .ads_2, .ads_5 {display: none !important;} @media (min-width: 768px) {.ads_1 {display: inherit;}.ads_2 {display: inherit;}.ads_3 {display: inherit;}.ads_4 {display: none;}.ads_5 {display: none;}}@media (max-width: 767px){.ads_1 {display: none;}.ads_2 {display: none;}.ads_3 {display: none;}.ads_4 {display: inherit;}.ads_5 {display: inherit;}}</style><div class="ads_1" style="top: 200px;position: fixed;z-index: 9995;width: 728px;height: auto !important;text-align: center;left: 34%;transform: translate(-25%, -50%);opacity: 0;"><script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8332297296136045"crossorigin="anonymous"></script><ins class="adsbygoogle"style="display:block"data-ad-client="ca-pub-8332297296136045"data-ad-slot="1920768987"data-ad-format="auto"data-full-width-responsive="true"></ins><script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script></div><div class="ads_2" style="top: 400px;position: fixed;z-index: 9995;width: 728px;height: auto !important;text-align: center;left: 34%;transform: translate(-25%, -50%);opacity: 0;"><script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8332297296136045"crossorigin="anonymous"></script><ins class="adsbygoogle"style="display:block"data-ad-client="ca-pub-8332297296136045"data-ad-slot="7518394805"data-ad-format="auto"data-full-width-responsive="true"></ins><script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script></div><div class="ads_3" style="top: 650px;position: fixed;z-index: 9995;width: 728px;height: auto !important;text-align: center;left: 34%;transform: translate(-25%, -50%);opacity: 0;"><script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8332297296136045"crossorigin="anonymous"></script><ins class="adsbygoogle"style="display:block"data-ad-client="ca-pub-8332297296136045"data-ad-slot="4892231467"data-ad-format="auto"data-full-width-responsive="true"></ins><script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script></div><div class="ads_4" style="top: 200px; position: fixed; z-index: 9995; width: 300px; height: 300px; text-align: center; left: 50%; transform: translate(-20%, -80%);opacity: 0;"><script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8332297296136045"crossorigin="anonymous"></script><ins class="adsbygoogle"style="display:block"data-ad-client="ca-pub-8332297296136045"data-ad-slot="1920768987"data-ad-format="auto"data-full-width-responsive="true"></ins><script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script></div><div class="ads_5" style="top: 550px; position: fixed; z-index: 9995; width: 300px; height: 300px; text-align: center; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%);opacity: 0;"><script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8332297296136045"crossorigin="anonymous"></script><ins class="adsbygoogle"style="display:block"data-ad-client="ca-pub-8332297296136045"data-ad-slot="7518394805"data-ad-format="auto"data-full-width-responsive="true"></ins><script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script></div><i></i><script type="text/javascript" src="/js/lazy-img.js"></script> </body></html>