Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Đại Học Luật Hà Nội

*
Kí hiệu phân loại 34(V)51(075) tác giả TT Trường Đại học điều khoản Hà Nội Nhan đề Giáo trình phương pháp Tố tụng hình sự Việt Nam/Trường Đại học tập Luật hà nội ; Hoàng Thị Minh Sơn công ty biên ; è Văn Độ,... Lần xuất bạn dạng Tái bản lần lắp thêm 13 bao gồm sửa đổi tin tức xuất bạn dạng Hà Nội :Công an Nhân dân,2017 diễn đạt vật lý 599 tr. ;22 cm.

Bạn đang xem: Giáo trình luật tố tụng hình sự đại học luật hà nội

cầm tắt Trình bày đa số nội dung cơ phiên bản của môn học dụng cụ tố tụng hình sự, gồm những: khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bạn dạng của lý lẽ tố tụng hình sự; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, tín đồ tham gia tố tụng; bệnh cứ, chứng minh trong tố tụng hình sự, những phương án ngăn ngăn trong tố tụng hình sự; trình tự, thủ tục xử lý vụ án hình sự; thủ tục quan trọng và hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự. từ bỏ khóa Việt Nam tự khóa Giáo trình từ khóa Luật Tố tụng hình sự từ khóa Tố tụng hình sự Tác giả(bs) công nhân Phan, Thị Thanh Mai,, TS. Tác giả(bs) cn Vũ, Gia Lâm,, TS. Tác giả(bs) công nhân Nguyễn, Văn Huyên,, PGS. TS. Tác giả(bs) cn Trần, Văn Độ,, PGS. TS. Tác giả(bs) cn Hoàng, Văn Hạnh,, ThS.
00000000nam#a2200000ui#4500001002004005008009020039040041044084090110245250260300520653653653653700700700700700856890
45599
1
AC3E5C4D-B398-44D0-A4C5-3F20CC4615C6
201711131436
081223s2017 vm| vie
1 0
|a9786047223725
|a20171113143627|bluongvt|y20170704143658|zmaipt
|aVN-DHLHNI-TT
0 |avie
|avm|
|a34(V)51(075)
|a34(V)51(075)|bGIA 2017
1 |aTrường Đại học giải pháp Hà Nội
10|aGiáo trình luật Tố tụng hình sự Việt Nam/|cTrường Đại học Luật thành phố hà nội ; Hoàng Thị Minh Sơn công ty biên ; è Văn Độ,...
|aTái bạn dạng lần thiết bị 13 gồm sửa đổi
|aHà Nội :|bCông an Nhân dân,|c2017
|a599 tr. ;|c22 cm.
|aTrình bày rất nhiều nội dung cơ bạn dạng của môn học dụng cụ tố tụng hình sự, gồm những: khái niệm, nhiệm vụ, những nguyên tắc cơ bạn dạng của cách thức tố tụng hình sự; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, fan tham gia tố tụng; chứng cứ, chứng tỏ trong tố tụng hình sự, những biện pháp ngăn ngăn trong tố tụng hình sự; trình tự, thủ tục giải quyết và xử lý vụ án hình sự; thủ tục đặc biệt và hợp tác nước ngoài trong tố tụng hình sự.
|aViệt Nam
|aGiáo trình
|aLuật Tố tụng hình sự
|aTố tụng hình sự
1 |aPhan, Thị Thanh Mai,|cTS.
1|aVũ, Gia Lâm,|cTS.
1|aNguyễn, Văn Huyên,|cPGS. TS.
1|aTrần, Văn Độ,|cPGS. TS.

Xem thêm: Nước Hoa Gucci Nam Chính Hãng, Giá Bán Bộ Nước Hoa Gucci Chính Hãng Dành Cho Nam

1|aHoàng, Văn Hạnh,|cThS.
1|uhttps://fashionssories.com/giao-trinh-luat-to-tung-hinh-su/imager_1_24008_700.jpg
|c1|a0|b0|d2

Giáo trình hiện tượng Tố tụng hình sự Việt Nam/ ngôi trường Đại học tập Luật tp hà nội ; Hoàng Thị Minh Sơn công ty biên ; è Văn Độ,...