Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương

Chuyên đề 1 Giáo trình nhiệm vụ ngoại thương

Incoterms 2020 và Incoterms 2010


Bạn đang xem: Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương

Incoterms là gì

Incoterms 2020

2.1. Incoterms điều chỉnh những câu chữ nào

2.2. Incoterms không điều chỉnh những câu chữ nào

2.3. Cách rất tốt để kết hợp các pháp luật Incoterms

2.4. Sự biệt lập giữa Incoterms 2010 với Incoterms 2020

Nội dung của Incoterms 2020

3.1. EXW – Ex Works (Nơi giao hàng)

3.2. FCA – free Carrier (Nơi giao hàng)

3.3. CPT – Cước phí đã trả (địa điểm đích)

3.4. CIP – Cước giá tiền và bảo đảm đã trả (Địa điểm đích)

3.5. DAP – giao hàng đến nơi (địa điểm đích)

3.6. DPU – ship hàng đến chỗ đã túa (địa điểm đích)


3.7. DDP – giao hàng đã nộp thuế (địa điểm đích)

3.8. FAS – giao hàng dọc mạn tàu (cảng giao hàng)

3.9. FOB – phục vụ lên tàu (cảng giao hàng)

3.10. CFR – chi phí hàng với cước mức giá (cảng đích)

3.11. CIF – chi phí hàng, bảo hiểm và cước mức giá (cảng đích)

Incoterms 2010

4.1. Kết cấu và ngôn từ của Incoterms 2010

4.2. Nội dung của Incoterm 2010

Cơ sở pháp lý sale XNK

5.1. Quy định kinh doanh XNK

5.2. Cơ chế làm chủ XNK

5.2.1. Cơ sở pháp lý

5.2.2. Hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

6. Lấy một ví dụ minh họa và bài bác tập


Chuyên đề 2 Giáo trình nhiệm vụ ngoại thương

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ ĐỒNG TIỀN THANH TOÁN


Tỷ giá ân hận đoái

1.1. Khái niệm

1.2. Phương thức biểu hiện tỷ giá hối hận đoái

1.2.1. Cách thức trực tiếp

1.2.2. Phương pháp gián tiếp

1.3. Xác minh tỷ giá hối đoái theo cách thức tính chéo

1.3.1. Nội dung cách thức tính chéo

1.3.2. Vận dụng phương thức tính chéo

1.4. Phần nhiều nhân tố tác động đến sự dịch chuyển của tỷ giá ăn năn đoái

1.4.1. Cơ chế ảnh hưởng tác động đến tỷ giá hối đoái

1.4.2. Nhân tố khách quan

1.4.3. Nhân tố chủ quan


1.5. Các loại tỷ giá ăn năn đoái

1.5.1. địa thế căn cứ vào phương thức thống trị ngoại tệ

1.5.2. Căn cứ vào thời điểm chào làng tỷ giá

1.5.3. địa thế căn cứ vào cách xác minh trị giá

Các một số loại tiền tệ sử dụng giao dịch thanh toán và tín dụng

2.1. Khái niệm

2.2. Các biện pháp đảm bảo an toàn giá trị chi phí tệ

2.2.1. Biện pháp bảo vệ bằng vàng

2.2.2. Biện pháp bảo đảm an toàn bằng một đồng tiền mạnh, có giá trị ổn định định

2.2.3. Biện pháp đảm bảo theo rổ tiền tệ


Chuyên đề 3 Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương

CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ


3.1. ăn năn phiếu (Bill of Exchange)

3.1.1. Cơ chế điều chỉnh

3.1.2. Định nghĩa ăn năn phiếu

3.1.3. Đặc điểm của ăn năn phiếu

3.1.4. Bề ngoài của ân hận phiếu

3.1.5. Nội dung của ăn năn phiếu

3.1.6. Phương pháp lập hối phiếu

3.1.7. Các loại ân hận phiếu

3.1.8. Ký hậu ân hận phiếu

3.1.9. Phân tách khấu hối hận phiếu (discount)

3.1.10. đồng ý hối phiếu

3.1.11. Bảo lãnh hối phiếu


3.2. Séc (chèque – check)

3.2.1. Khái niệm

3.2.2. Văn bản tờ séc

3.2.3. Công ty thể liên quan đến séc

3.2.4. Điều kiện ra đời séc

3.2.5. Thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành của séc

3.2.7. Các loại séc


Chuyên đề 4 Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương

CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ


4.1. Giao thương mua bán đối lưu lại (Counter Trade)

4.1.1. Khái niệm

4.1.2.Ưu nhược điểm

4.2. Phương thức thanh toán giao dịch ghi sổ (Open – Account)

4.2.1. Khái niệm

4.2.2. Quy trình thanh toán ghi sổ

4.2.3. Ưu nhược điểm

4.2.4. Điều kiện áp dụng

4.3. Giao dịch thanh toán nhờ thu (collection)

4.3.1. Khái niệm

4.3.2. Nghiệp vụ giao dịch thanh toán nhờ thu

4.1.3. Công việc của bên xuất khẩu, bên nhập khẩu

4.2. Thanh toán chuyển tiền (Remittance)

4.2.1. Khái niệm

4.2.2. Quy trình nghiệp vụ thanh toán

4.2.3. Hình thức chuyển tiền


4.3. Đổi bệnh từ trả tiền (CAD: Cash Against Documents)

4.3.1. Khái niệm

4.3.2. Quy trình nghiệp vụ

4.3.3. Bộ bệnh từ

4.3.4. Ưu điểm của thủ tục CAD

4.3.5. Điều kiện áp dụng phương thức CAD hoặc COD

4.6. Tín dụng chứng từ (Documentary Credit)

4.6.1. Khái niệm

4.6.2. Những chủ thể liên quan

4.6.3. Văn bản của thư tín dụng (Letter of Credit – L/C)

4.6.4. Các loại thư tín dụng

4.6.5. Quy trình nghiệp vụ thanh toán giao dịch tín dụng bệnh từ

4.6.6. Vận dụng giao dịch thanh toán L/C


Chuyên đề 5 Giáo trình nhiệm vụ ngoại thương

Giao dịch và thương lượng ký kết hợp đồng nước ngoài thương


Giao dịch quốc tế

1.1. Giao dịch trực tiếp (XNK trực tiếp)

1.2. Giao dịch thanh toán qua trung gian (Agent)

1.3. Bán buôn đối lưu giữ (Counter – Trade)

1.3.1. Khái niệm

1.3.2. Các vẻ ngoài đối lưu

1.3.3. Các biện pháp đảm bảo an toàn thực hiện hòa hợp đồng bán buôn đối lưu

1.4. Giao dịch hội chợ và triển lãm

1.4.1. Khái niệm

1.4.2. Trình tự tiến hành tham gia trung tâm thương mại triển lãm sinh hoạt nước ngoài

1.4.3. Các bước chuẩn bị

1.5. Vẻ ngoài gia công quốc tế

1.6. Hình thức tái xuất

1.7. Hiệ tượng đấu thầu quốc tế


Đàm phán đúng theo đồng ngoại thương

2.1. Những kiến thức và kỹ năng cơ bản

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Đặc điểm

2.1.3. Chính sách cơ bạn dạng trong điều đình hợp đồng ngoại thương

2.1.4. Tiêu chuẩn đánh giá

2.1.5. Phân loại trao đổi hợp đồng nước ngoài thương

2.2. Kỹ thuật điều đình hợp đồng ngoại thương

2.2.1. Cơ sở triển khai đàm phán hòa hợp đồng nước ngoài thương

2.2.2. Quy trình tiến hành đàm phán đúng theo đồng ngoại thương


Chuyên đề 6 Giáo trình nhiệm vụ ngoại thương

Hợp đồng nước ngoài thương


Những kiến thức và kỹ năng cơ bản

1.1. Khái niệm

1.2. Đặc điểm

1.3. Yêu cầu so với hợp đồng nước ngoài thương

1.4. Phân một số loại hợp đồng ngoại thương

1.5.1. Phần mở đầu

1.5.2. Phần tin tức về cửa hàng hợp đồng

1.5.3. Phần ngôn từ hợp đồng

1.5.4. Phần kết của hòa hợp đồng

2. Nội dung hợp đồng nước ngoài thương


Tổ chức tiến hành hợp đồng ngoại thương

3.1. Các yếu tố tác động

3.1.1. Phụ thuộc vào vào thiết yếu sách thống trị của công ty nước

3.1.2. Phụ thuộc vào vào cách làm và điều kiện giao dịch quốc tế

3.1.3. Nhờ vào vào điều kiện dịch vụ thương mại (Incoterms)

3.1.4. Phụ thuộc vào vào đặc điểm, đặc thù của hàng hóa chuyên chở

3.2. Quy trình tổ chức thực hiện

3.2.1. Các bước tổ chức tiến hành hợp đồng xuất khẩu

3.2.2. Tiến trình tổ chức tiến hành hợp đồng nhập khẩu


Chuyên đề 7 Giáo trình nhiệm vụ ngoại thương

BỘ CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU


4.1. Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)

4.1.1. Khái niệm

4.1.2. Những bất hòa hợp lệ thường chạm chán khi lập hóa 1-1 thương mại

4.1.3. Giải pháp khắc phục không đúng sót lúc lập hóa đơn

4.2. Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List)

4.2.1. Khái niệm

4.2.2. Phân loại

4.3. Vận đơn đường biển (Bill of Lading)

4.3.1. Khái niệm

4.3.2. Tác dụng của vận đối chọi đường biển

4.3.3. Phân các loại vận đơn


4.4. Giấy bệnh nhận nguồn gốc xuất xứ (Certificate of Origin)

4.4.1. Khái niệm

4.4.2. Ý nghĩa của giấy bệnh nhận nguồn gốc xuất xứ (C/O)

4.4.3. Những loại C/O

4.5. Hội chứng từ bảo đảm (Certificate of Insurance)

4.5.1. Khái niệm

4.5.2. Những chứng từ bảo hiểm thường dùng

4.5.3. Những xem xét khi lập solo bảo hiểm

4.6. Giấy chứng nhận số lượng/chất lượng sản phẩm hóa

4.6.1. Khái niệm

4.6.2. Nội dung

4.6.3. Những loại hàng hóa rất cần được có giấy ghi nhận chất lượng/số lượng

4.7. Giấy ghi nhận kiểm dịch với giấy ghi nhận vệ sinh


Khóa học tập nổi bật
Nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Giới thiệu


gmail.comGiờ làm việc: giờ hành chính, 8h30 đến 16h30 thứ 2 đến thứ 6

Dịch vụ cung cấp


Chính sách


Theo dõi bọn chúng tôi


*
*

Giới thiệuKhóa học

Xem thêm: Nhận Định Serie A Soi Kèo Nhà Cái Bóng Đá Italia, Soi Kèo Venezia Vs Torino

error: nội dung is protected !!