Giấy sơ yếu lý lịch

Sơ yếu hèn lý định kỳ là bạn dạng khai thông tin cá thể bắt buộc phải bao gồm trong làm hồ sơ học tập tuyệt xin việc của mỗi cá nhân. fashionssories.com cung ứng mẫu Sơ yếu ớt lý lịch tiên tiến nhất và phía dẫn cách ghi chi tiết nhất hiện tại nay.

Bạn đang xem: Giấy sơ yếu lý lịch


Cần phân minh Sơ yếu ớt lý lịch và CV xin việc

Sơ yếu lý định kỳ là tờ khai cung cấp thông tin cá nhân, nhân thân, tiểu sử… của ứng viên đến nhà tuyển dụng. Đây là 1 trong những sách vở và giấy tờ bắt buộc cần có trongmẫu hồ sơ xin câu hỏi chuẩn.

Sơ yếu hèn lý kế hoạch thường bị lầm lẫn với CV (Curriculum Vitae) xin việc. Tuy nhiên Sơ yếu đuối lý lịch thường mang tính bao quát lác và chứa nhiều thông tin hơn một mẫu CV thông thường. Sơ yếu hèn lý lịch gồm cả tin tức về nhân thân và các thông tin thiên về tiểu sử trong những lúc đó CV xin việc thì triệu tập vào các thông tin về gớm nghiệm làm việc và các hoạt động cụ thể, phần thưởng của ứng viên.

Mẫu Sơ yếu ớt lý lịch tiên tiến nhất khi đi xin việc


cài đặt về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - từ do- Hạnh phúc


*

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

1. Họ với tên (chữ in hoa) ………………………………..Nam/ người vợ …....

2. Sinh ngày……tháng …..năm …………Nơi sinh ………………........

3. Nguyên tiệm ……………………………………………………..........

4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ……………………………..………..

Xem thêm: Thông Số Kích Thước Ghế Sofa Dài Tiêu Chuẩn Như Thế Nào? Kích Thước Ghế Sofa Dài Là Bao Nhiêu

5. Khu vực ở bây chừ ……………………………….…………………………

7. Dân tộc ………………………….Tôn giáo ……………….……………

8. Số chứng minh…………………..cấp ngày .…/…./……...nơi cấp……

9. Trình độ văn hóa…………………………………….…………………

10. Hấp thu Đoàn TNCS HCM…….../……./…….. Tại …………..………

11. Thu nạp Đảng CSVN..…../……./….…….. Tại…………………………

12. Khen thưởng/ Kỷ luật:………………….……………..………………

13. Sở trường:………………………………………………………………

II. Quan liêu HỆ GIA ĐÌNH (Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của phụ huynh đẻ, cả nhà em ruột)

1. Họ và tên cha: …………………………………… Năm sinh: …..……

- nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………

- cơ sở công tác: ………………………………………………………

- chỗ ở hiện tại nay: ……………………………………………….…………

2. Họ và tên mẹ: ………………………….………… Năm sinh: ………

- nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………

- cơ quan công tác: ………………………………………………………

- khu vực ở hiện nay: ……………………………………………….…………

3. Họ cùng tên Anh/chị em ruột:……………………. Năm sinh: …………

- nghề nghiệp và công việc hiện nay: …………………….………………………………

- ban ngành công tác: …………………………………………………………

4. Họ và tên Anh/chị em ruột: ……………………. Năm sinh: …………

- nghề nghiệp hiện nay: ……………………….……………………………

- phòng ban công tác: …………………………………………………………

5. Họ cùng tên Anh/chị em ruột: ……………………. Năm sinh: ……………

- công việc và nghề nghiệp hiện nay: …………………….………………………………

- phòng ban công tác: …………………………………………………………

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm đến tháng năm

Tên trường

hoặc cửa hàng đào tạo

Ngành học

Hình thức đào tạo

Văn vật chứng chỉ

IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ mon năm mang lại tháng năm

Đơn vị công tác

Chức vụ

Tôi xin cam đoan bạn dạng khai sơ yếu đuối lý định kỳ trên đúng sự thật, nếu tất cả điều gì không nên tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Tp……..………, ngày ……tháng ……năm 20..…

Xác dấn của ban ngành đang công tác làm việc

hoặc địa phương nơi đk hộ khẩu

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Người khai

(ký cùng ghi rõ chúng ta tên)

…………………………