Học lập trình c++ cơ bản

ad oi sao tai ve sầu tui thu lap trinh vai bai tap ma xuat ra ko dc,ct ko teo bao loino đưa ra hien ra process exited after 1.691 seconds with return value


*
Đức
viết:

Anh có thể cho thêm bài bác tập vào được không ? Em kiếm bài xích tập mà nặng nề quá, học tới phần 3 4 mà ý muốn làm bài tập luôn luôn ở chỗ này mà không được