Học phát âm tiếng trung

Bài học tập phát âm giờ Trung trong bảng phiên âm giờ đồng hồ Trung Pinyin được chia thành hai phần là:

Học phân phát âm Vận mẫu (nguyên âm)Học phát âm thanh mẫu (phụ âm)

Trong trang web này thực tế đã gồm hai bài cụ thể về Thanh chủng loại và Vận mẫu gồm kèm cả học tập phát âm cơ mà trong bài viết này fashionssories.com xin tổng hợp toàn bộ cách phân phát âm vào bảng phiên âm giờ Trung để chúng ta có ánh nhìn tổng quan tiền hơn.

Bạn đang xem: Học phát âm tiếng trung

Bảng phiên âm rất đầy đủ (full) trong tiếng Trung:

*
Nhấp vào Bảng phiên âm trên để xem ảnh lớn rộng hoặc cài file Pdf 

Dưới đó là cách phân phát âm chi tiết trong bảng vần âm (phiên âm) của khối hệ thống ngữ âm Trung Quốc. Hình như còn gồm bảng phiên âm như hình trên có audio để nhấp vào phát âm (Pinyin Chart with Audio) – liên kết ở cuối bài

Cách phát âm của Nguyên âm (Vận mẫu)

Hệ thống ngữ âm tiếng china có 36 nguyên âm gồm:

6 nguyên âm đơn13 nguyên âm kép16 nguyên âm mũi1 nguyên âm uốn nắn lưỡi

Các nguyên âm này được phạt âm như sau:


Nguyên âm Đơn

Đầu tiên Là nguyên âm đơn, cùng học phạt âm giờ đồng hồ Trung những nguyên âm này nhé –

a – giải pháp phát âm – mồm há to, lưỡi xuống thấp. Là nguyên âm dài, không tròn môi. Phương pháp phát âm gần giống “a” trong giờ đồng hồ Việt.o – phương pháp phát âm – lưỡi rút về phía sau, gốc lưỡi cải thiện ở địa điểm giữa, hai môi tròn cùng nhô ra một tí. Là nguyên âm dài, tròn môi. Bí quyết phát âm hơi tương đương “ô” trong giờ Việt.e – bí quyết phát âm – lưỡi rút về phía sau, nơi bắt đầu lưỡi nâng cao ở địa điểm giữa, mồm há vừa. Là nguyên âm dài, không tròn môi. Cách phát âm hơi như là “ơ” với “ưa” trong giờ đồng hồ Việt.

i – bí quyết phát âm – đầu lưỡi dính với răng dưới, phía trước mặt lưỡi nâng giáp ngạc cứng, hai môi giẹp, bành ra. Là nguyên âm dài, không tròn môi. Cách phát âm hơi như thể “i” trong giờ đồng hồ Việt.

u– bí quyết phát âm – gốc lưỡi nâng cao, lưỡi rút về phía sau, hai môi tròn, nhô ra trước. Là nguyên âm dài, tròn môi. Bí quyết phát âm hơi giống “u” trong giờ Việt.

ü – phương pháp phát âm – đầu lưỡi dính cùng với răng dưới, phía trước phương diện lưỡi nâng cạnh bên ngạc cứng, nhị môi tròn, nhô ra trước. Là nguyên âm dài, tròn môi. Bí quyết phát âm hơi kiểu như “uy” trong tiếng Việt.


Nguyên âm Kép

ai – giải pháp phát âm – vạc nguyên âm “a” trước, sau đó dần dần chuyển sang vạc nguyên âm “i”. Bí quyết phát âm gần giống âm “ai” trong giờ Việt.ei – bí quyết phát âm – phát nguyên âm “e” trước, sau đó lập tức chuyển sang phát nguyên âm “i”. Phương pháp phát âm gần giống âm “ây” trong giờ đồng hồ Việt.ao – phương pháp phát âm – phát nguyên âm “a” trước, sau đó từ từ chuyển sang phân phát nguyên âm “o”. Biện pháp phát âm gần giống âm “ao” trong giờ đồng hồ Việt.ou– bí quyết phát âm – vạc nguyên âm “o” trước, tiếp nối lập tức chuyển sang phát nguyên âm “u”. Cách phát âm gần giống âm “âu” trong tiếng Việt.ia– phương pháp phát âm – vạc nguyên âm “i” trước, sau đó lập tức gửi sang vạc nguyên âm “a”. Trong giờ đồng hồ Việt không có âm tương tự như nhưng phát âm hơi tương tự âm iaie– giải pháp phát âm – phân phát nguyên âm “i” trước, tiếp nối lập tức chuyển sang phạt nguyên âm “e”. Biện pháp phát âm tương tự âm “ia” trong giờ Việt.ua – cách phát âm – vạc nguyên âm “u” trước, sau đó lập tức đưa sang phân phát nguyên âm “a”. Phương pháp phát âm tương tự âm “oa” trong giờ đồng hồ Việt.uo– phương pháp phát âm – phân phát nguyên âm “u” trước, sau đó dần dần chuyển sang phạt nguyên âm “o”. Giải pháp phát âm tương tự âm “ua” trong giờ đồng hồ Việt.üe– giải pháp phát âm – phạt nguyên âm “ü” trước, sau đó dần dần chuyển sang phân phát nguyên âm “e”. Bí quyết phát âm gần giống âm “uê” trong giờ Việt.iao – bí quyết phát âm – phân phát nguyên âm “i” trước, sau đó lập tức chuyển sang phạt nguyên âm kép “ao”. Bí quyết phát âm gần giống âm “eo” trong giờ đồng hồ Việt.iou– bí quyết phát âm – phát nguyên âm “i” trước, sau đó lập tức gửi sang phát nguyên âm kép “ou”. Giải pháp phát âm cũng như âm “yêu” trong tiếng Việt.uai– biện pháp phát âm – phát nguyên âm “u” trước, tiếp đến lập tức chuyển sang phát nguyên âm kép “ai”. Biện pháp phát âm tương tự âm “oai” trong tiếng Việt.uei– giải pháp phát âm – phân phát nguyên âm “u” trước, tiếp nối lập tức đưa sang phân phát nguyên âm kép “ei”. Biện pháp phát âm cũng như âm “uây” trong tiếng Việt.


Nguyên âm Er

er – phạt nguyên âm “e” trước, sau đó, lưỡi từ từ cuốn lên. “er” là 1 trong nguyên âm sệt biệt. “er” là một trong âm máu riêng, cần yếu ghép với bất cứ nguyên âm cùng phụ âm nào.

Chữ này tương tự với chữ ai trong giờ Việt, thuộc học vạc âm giờ đồng hồ Trung nào.


Nguyên âm Mũi

an – phát nguyên âm a trước, sau đó, đưa sang phân phát phụ âm n. Giải pháp phát âm tương tự “an” trong giờ Việt.en – phát nguyên âm “e” trước, sau đó chuyển sang phạt phụ âm “n”. Giải pháp phát âm tương tự âm “ân” trong giờ đồng hồ Việt.in – phát nguyên âm “i” trước, kế tiếp chuyển sang phát phụ âm “n”. Giải pháp phát âm tương tự âm “in” trong giờ Việtün – phạt nguyên âm “ü” trước, sau đó chuyển sang vạc phụ âm “n”. Biện pháp phát âm na ná âm “uyn” trong giờ Việt.ian – phát nguyên âm “i” trước, sau đó chuyển sang phân phát nguyên âm mũi “an”. Biện pháp phát âm tương tự âm “iên” trong tiếng Việt.uan – phân phát nguyên âm “u” trước, sau đó chuyển sang phát nguyên âm mũi “an”. Cách phát âm gần giống âm “oan” trong tiếng Việt.üan – phạt nguyên âm “ü” trước, tiếp nối chuyển sang phân phát nguyên âm mũi “an”. Cách phát âm tương tự âm “oen” trong tiếng Việt.uen (un) – phạt nguyên âm “u” trước, tiếp đến chuyển sang vạc phụ âm “en”. Cách phát âm gần giống âm “uân” trong giờ Việt.ang – vạc nguyên âm “a” trước, sau đó, đưa sang vạc âm “ng”. Bí quyết phát âm tương tự “ang” trong giờ Việt.eng – phạt nguyên âm “e” trước, sau đó, gửi sang phân phát âm “ng”. Biện pháp phát âm gần giống “âng” trong giờ Việt.ing – vạc nguyên âm “i” trước, sau đó, gửi sang phạt âm “ng”. Cách phát âm gần giống “inh” trong giờ đồng hồ Việt.ong – vạc nguyên âm o trước, sau đó, đưa sang phát âm “ng”. Bí quyết phát âm na ná “ung” trong giờ Việt.iong – phát nguyên âm “i” trước, sau đó, gửi sang vạc nguyên âm mũi “ung”. Cách phát âm kiểu như với âm “ung” trong tiếng Việting – phạt nguyên âm “i” trước, sau đó, gửi sang phạt nguyên âm mũi “ang”. Cách phát âm tương tự “eng” trong giờ đồng hồ Việt.uang – phạt nguyên âm “u” trước, sau đó, đưa sang phát nguyên âm mũi “ang”. Cách phát âm tương tự “oang” trong giờ Việt.ueng – phạt nguyên âm “u” trước, sau đó, gửi sang phạt nguyên âm mũi “eng”. Biện pháp phát âm tương đương “uâng” trong tiếng Việt.


Nguyên âm Ng

Cách hiểu như sau – cội lưỡi nâng cao, bám chặt vào ngạc mềm, lưỡi nhỏ rủ xuống, không khí từ hang mũi toát ra. Biện pháp phát âm tương tự “ng” trong giờ đồng hồ Việt. “ng” chỉ có thể đứng sau nguyên âm mà quan trọng đứng trước nguyên âm như giờ Việt.

Cách phát âm của Phụ âm (Thanh mẫu)

Hệ thống ngữ âm tiếng china có 21 phụ âm trong đó:

3 Phụ âm kép18 Phụ âm đơn1 phụ âm uốn lưỡi – vào phụ âm đơn

b – Là âm môi môi. Phương pháp phát âm – nhì môi dính tự nhiên, sau đó tách ra, luồng không khí từ hang mồm bay ra. Là một trong những âm tắc, vô thanh, không nhảy hơi. Cách phát âm gần giống “p” trong tiếng Việt.p – Là âm môi môi. Bí quyết phát âm – hai môi dính tự nhiên, sau đó tách bóc ra, luồng không gian từ hang mồm bay ra. Là 1 trong âm tắc, vô thanh, bao gồm bật hơi. Trong giờ Việt không tồn tại âm tương tự. Biện pháp phát âm nhẹ nhàng hơn âm phường nhưng nặng hơn âm b của tiếng Việt.m – Là âm môi môi. Giải pháp phát âm – hai môi dính tự nhiên, luồng không gian từ hang mồm thoát ra. La một âm mũi, hữu thanh. Biện pháp phát âm tương tự “m” trong giờ Việt.

f – Là âm môi răng. Phương pháp phát âm – môi dưới dính nhẹ cùng với răng trên, luồng bầu không khí từ khe giữa răng và môi bay ra. Là một trong những âm sát, vô thanh. Giải pháp phát âm tương tự “ph” trong giờ đồng hồ Việt.

d – Là âm đầu lưỡi giữa. Cách phát âm – đầu lưỡi bám dính lợi trên, ra đời trở ngại, sao đó đột hạ thấp, luồng không khí từ hang mồm thoát ra. Là 1 trong âm tắc, vô thanh, không nhảy hơi. Biện pháp phát âm gần giống “t” trong giờ Việt.

t – Là âm đầu lưỡi giữa. Bí quyết phát âm – đầu lưỡi bám dính lợi trên, có mặt trở ngại, sao đó tự dưng hạ thấp, luồng không khí từ hang mồm thoát ra. Là 1 trong những âm tắc, vô thanh, gồm bật hơi. Phương pháp phát âm gần giống “th” trong tiếng Việt.

n – Là âm vị giác giữa. Bí quyết phát âm – đầu lưỡi bám dính lợi trên, có mặt trở ngại, luồng không khí từ hang mũi thoát ra. Là một trong những âm mũi, hữu thanh. Bí quyết phát âm tương tự “n” trong giờ Việt.

l – Là âm đầu lưỡi giữa. Biện pháp phát âm – đầu lưỡi bám dính lợi trên, luồng không khí từ hai mép lưỡi thoát ra. Là một âm biên, hữu thanh. Phương pháp phát âm tương tự “l” trong giờ Việt.

g – Là âm gốc lưỡi. Bí quyết phát âm – nơi bắt đầu lưỡi áp vào ngạc mềm, hình thành trở ngại, sau đó bỗng bóc tách ra, luồng không gian từ hang mồm thoát ra. Là một âm tắc, vô thanh, không bật hơi. Bí quyết phát âm tương tự “c”, “k” trong giờ Việt.

k – Là âm cội lưỡi. Phương pháp phát âm – gốc lưỡi áp vào ngạc mềm, ra đời trở ngại, sau đó bỗng bóc ra, luồng bầu không khí từ hang mồm bay ra. Là một trong những âm tắc, vô thanh, bao gồm bật hơi. Cách phát âm gần giống “kh” trong tiếng Việt.

h – Là âm gốc lưỡi. Phương pháp phát âm – cội lưỡi nâng cao, cơ mà không áp vào ngạc mềm, có mặt trở ngại, luồng không khí từ nửa thoát ra. Là một âm xát, vô thanh. Cách phát âm gần giống “h” trong giờ Việt.

Xem thêm: Điện Thoại Samsung Galaxy A5 Cũ Giá Rẻ, Mới 99% 09/2021 Toàn Quốc

j – Là âm mặt lưỡi. Cách phát âm – mặt lưỡi áp vơi vào ngạc cứng, sau đó tách bóc ra, luồng không khí từ giữa thoát ra. Là 1 âm bán tắc, vô thanh, không bật hơi. Phương pháp phát âm gần giống “ch” trong giờ Việt.q – Là âm khía cạnh lưỡi. Bí quyết phát âm – mặt lưỡi áp vơi vào ngạc cứng, sau đó tách ra, luồng không khí từ giữa thoát ra. Là một trong những âm buôn bán tắc, vô thanh, gồm bật hơi. Biện pháp phát âm khá kiểu như với âm sch trong tiếng Đức hoặc phát âm như “sờ chờ” trong giờ đồng hồ Việtx – Là âm phương diện lưỡi. Giải pháp phát âm – mặt lưỡi nâng cao sát ngạc cứng, luồng không khí từ nửa thoát ra. Là một trong âm xát, vô thanh. Biện pháp phát âm tương tự “x” trong giờ đồng hồ Việt.z – Là âm vị giác trước. Biện pháp phát âm – vị giác áp vào lợi trên, sau đó tách ra một tí, luồng không khí từ giữa thoát ra. Là 1 trong những âm phân phối tắc, vô thanh, không nhảy hơi. Bí quyết phát âm na ná “ch” trong giờ Việt.c – Là âm vị giác trước. Biện pháp phát âm – vị giác áp vào lợi trên, sau đó tách bóc ra một tí, luồng không khí từ giữa thoát ra. Là 1 trong âm buôn bán tắc, vô thanh, gồm bật hơi. Cách đọc như chữ x ở một vài vùng miềns– Là âm vị giác trước. Biện pháp phát âm – đầu lưỡi nâng ngay cạnh lợi trên, luồng ko khí từ nửa thoát ra. Là một âm xát, vô thanh. Giải pháp phát âm hơi tương tự “x” trong giờ đồng hồ Việt.r – Là âm đầu lưỡi sau. Giải pháp phát âm – đầu lưỡi nâng tiếp giáp ngạc cứng trước, luồng không khí thoát ra mồm thoe một đường nhỏ dại và hẹp. Là một âm xát, hữu thanh, thời gian phát âm đề nghị uốn lưỡi. Phương pháp phát âm hơi tương tự “r” trong tiếng Việt.zh – Là phụ âm kép. Là âm đầu lưỡi sau. Phương pháp phát âm – vị giác áp vào ngạc cứng trước, sau đó tách ra một tí, luồng không khí thoát ra hang mồm. Là 1 âm chào bán tắc, vô thanh, không bật hơi, dịp phát âm đề nghị uốn lưỡi. Bí quyết phát âm hơi giống “tr” trong tiếng Việt.ch – Là phụ âm kép. Là âm đầu lưỡi sau. Cách phát âm – đầu lưỡi áp vào ngạc cứng trước, sau đó bóc ra một tí, luồng không khí thoát ra hang mồm. Là 1 trong âm bán tắc, vô thanh, gồm bật hơi, dịp phát âm nên uốn lưỡi. Biện pháp phát âm như âm “xờ chờ”sh – Là phụ âm kép. Là âm vị giác sau. Bí quyết phát âm – vị giác áp vào ngạc cứng trước, luồng không gian thoát ra mồm theo một đường nhỏ và hẹp. Là một trong âm xát, vô thanh, lúc phát âm bắt buộc uốn lưỡi. Bí quyết phát âm hơi giống “s” trong giờ đồng hồ Việt.

→ Xem phương pháp đọc bảng vạc âm Pinyin Chart with Audio

Nội dung bài bác cách phạt âm tiếng Trung xin tạm ngưng ở đây. Các khái niệm, phân tích và lý giải về bảng chữ cái tiếng Trung, phiên âm giờ Trung, Pinyin là gì? các bạn xem ở bài viết dưới đây: