VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 5 VÒNG 1 NĂM 2021

Bài tập dượt thi Violympic Toán lớp 5 vòng 1 giành riêng cho các em học viên lớp 5 tham khảo, từ bỏ ôn luyện kiến thức trước khi bước vào kỳ thi giải Toán qua mạng Internet. Mời những em thuộc tham khảo.

Bạn đang xem: Violympic toán tv lớp 5 vòng 1 năm 2021


95 vấn đề ôn thi Violympic lớp 5

Tổng đúng theo đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 5

Các vấn đề hay và nặng nề trên Violympic lớp 5


Bài luyện tập thi Violympic Toán lớp 5 vòng 1

CÓC VÀNG TÀI BA


Câu 1: giá trị của biểu thức 1320 100 là:

A. 1320 B. 13200 C. 132000 D. 1320000

Câu 2: Viết số tương thích vào vị trí chấm: 4 yến = … kg

A. 400 B. 40000 C. 40 D. 4000

Câu 3: Số nào trong những số sau đây chia hết mang lại 2?

A. 41683 B. 11332 C. 20461 D. 68039

Câu 4: Tính giá trị biểu thức a + b trăng tròn với a = 48 với b = 52

Trả lời: giá trị của biểu thức là …

A. 568 B. 1088 C. 10448 D. 2000

Câu 5: nếu như a = 23cm và b = 28cm thì chu vi của hình tam giác bên là … cm?

79 B. 78 C. 75 D. 74

Câu 6: tra cứu x, biết: x + 23485 = 47026

Trả lời: x = …

A. 70511 B. 70501 C. 23641 D. 23541

Câu 7: Tổng của nhị số là 47525 và hiệu nhì số là 21447. Số béo là …

A. 34468 B. 34486 C. 34864 D. 34846

Câu 8: Trung bình cùng của nhị số là 89. Biết một trong các hai số là 43. Số còn lại là …

A. 86 B. 135 C. 46 D. 3

Câu 9: sau thời điểm thêm vào số bị trừ 215 đơn vị chức năng và ngắn hơn ở số trừ 115 đơn vị thì hiệu của nhị số là 3428. Hiệu nhị số thuở đầu là … A. 3758 B. 3238 C. 3648 D. 3098

Câu 10: Tích của hai số bởi 34650. Nếu vội thừa số trước tiên lên 3 lần và giảm thừa số sản phẩm công nghệ hai đi gấp đôi thì tích của hai số mới là …

A. 51975 B. 5775 C. 23100 D. 207900

VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

Câu 1: giá trị của biểu thức: 4853 – m cùng với m = 762 là ………

Câu 2: kiếm tìm x biết: x : 30 = 215

Trả lời: x = ……….

Câu 3: kiếm tìm x biết: x 456 = 25483 + 71645

Trả lời: x = …….

Câu 4: kiếm tìm x biết: x 4 + x 7 + x 9 = 40300

Trả lời: x = ………..

Câu 5: Tổng của hai số là số lớn số 1 có 3 chữ số phân chia hết đến 8, hiệu của nhì số là số nhỏ nhất bao gồm 3 chữ số phân tách hết cho 3. Tìm nhị số đó.


Trả lời: Số bự là ……… ; Số bé bỏng là ………

Câu 6: Tính nhanh: 25 6 4 = ……..

Câu 7: Một xe hơi đi không còn quãng mặt đường dài 80km hết 1 giờ đôi mươi phút. Hỏi trung bình mỗi phút xe xe hơi đi được bao nhiêu mét?

Trả lời: Trung bình mỗi phút xe xe hơi đi được …….. M.

Câu 8: Chu vi của một hình chữ nhật là 320cm. Biết chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 20cm. Diện tích hình chữ nhật chính là ……… cm2.

Câu 9: khi nhân một số trong những với 35, chúng ta Hùng sẽ viết nhầm những tích riêng thẳng cột buộc phải được công dụng là 608. Tích đúng là ……..

Câu 10: Đổi: 42kg = …………. G

Câu 11: Viết số thích hợp vào vị trí chấm: 7 5 9 = 7 9 …

Câu 12: Một quyển vở 72 trang giá 8000 đồng, một quyển vở 48 trang giá bán 5500 đồng. Chúng ta Mai thiết lập 6 quyển vở 72 trang và 6 quyển vở 48 trang.

Số tiền bạn Mai đề xuất trả là …………. đồng.

Câu 13: bạn ta xếp 2035 viên bi vào những hộp, mỗi vỏ hộp 8 viên bi. Hỏi xếp được nhiều nhất từng nào hộp như thế?

Trả lời: Xếp được không ít nhất …….. Hộp.

Câu 14: Tính nhẩm: 420000 : 100 = ………

Câu 15: tìm kiếm số lớn nhất có bốn chữ số làm thế nào để cho đem số đó phân chia cho 853 thì được số dư là số dư bự nhất.

Xem thêm: Xem Phim Đại Hàn Đào Hoa Khai Thuyết Minh, Đại Hàn Đào Hoa Khai

Trả lời: Số chính là ……….

Đáp án bài tập luyện thi Violympic Toán lớp 5 vòng 1 năm 2017-2018

CÓC VÀNG TÀI BA