Hướng dẫn làm lịch để bàn handmade

Có rất nhiều cách để làm một cỗ lịch handmade, nhưng dễ dàng nhất lại đẹp không kém đi cài đó chính là tự in lịch. Rất tiện lợi để có tác dụng một cuốn định kỳ treo tường, lịch để bàn. Toàn bộ những gì bạn cần là in những mẫu kế hoạch ra với đóng thành quyển kế hoạch