IN VÒNG TAY CAO SU

2.1 Vòng tay cao su đặc in thường

*
*
*
*
*
*
*
*
Kích thước chiều rộng vòng tay cao su

Chiều rộng vòng treo tay cao su có các loại kích thước sau: 6mm, 12mm, 19mm, 25mm, 38mm, 50mm.

** Chú ý:

Kích thước vòng treo tay cao su thường thì là 202 x 12 x 2 mm. Trong những số ấy 202mm và 12mm tương ứng là chiều dài cùng chiều rộng vòng cao su. 2mm là độ dày vòng cao su.