Kem dưỡng da tay crabtree & evelyn

bộ quà tặng kèm theo đặc biệt

Miễn phí vận chuyển cho giao dịch từ 500.000 đồng. Áp dụng cho nội thành HCM.

Nội thành HCM: Ship nhanh trong khoảng 24h-48h.

Khách download sỉ vui lòng tương tác 0902469947


","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":150000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"kiotviet_766e75dc0f19d4c2a0c4ceca94ab19b8","caption":"","url":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_766e75dc0f19d4c2a0c4ceca94ab19b8.png","alt":"","src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_766e75dc0f19d4c2a0c4ceca94ab19b8.png","srcset":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_766e75dc0f19d4c2a0c4ceca94ab19b8.png 600w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_766e75dc0f19d4c2a0c4ceca94ab19b8-300x300.png 300w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_766e75dc0f19d4c2a0c4ceca94ab19b8-150x150.png 150w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_766e75dc0f19d4c2a0c4ceca94ab19b8-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_766e75dc0f19d4c2a0c4ceca94ab19b8.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_766e75dc0f19d4c2a0c4ceca94ab19b8-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_766e75dc0f19d4c2a0c4ceca94ab19b8-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":5794,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":98,"min_qty":1,"price_html":"150.000₫","sku":"SP000245","variation_description":"","variation_id":5049,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_crabtree-evelyn":"set-6-tuyp","availability_html":"cu00f2n 93 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":900000,"display_regular_price":900000,"image":"title":"kiotviet_4a0c86d0395c321f336b2be85f69337d","caption":"","url":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_4a0c86d0395c321f336b2be85f69337d.png","alt":"","src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_4a0c86d0395c321f336b2be85f69337d.png","srcset":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_4a0c86d0395c321f336b2be85f69337d.png 600w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_4a0c86d0395c321f336b2be85f69337d-300x300.png 300w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_4a0c86d0395c321f336b2be85f69337d-150x150.png 150w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_4a0c86d0395c321f336b2be85f69337d-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_4a0c86d0395c321f336b2be85f69337d.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_4a0c86d0395c321f336b2be85f69337d-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_4a0c86d0395c321f336b2be85f69337d-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":5796,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":93,"min_qty":1,"price_html":"900.000₫","sku":"SP000247","variation_description":"","variation_id":5051,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_crabtree-evelyn":"avocado-olive-basil","availability_html":"cu00f2n 92 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":150000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"kiotviet_bbef115ee35184061bb5f7b819ac1f7f","caption":"","url":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_bbef115ee35184061bb5f7b819ac1f7f.png","alt":"","src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_bbef115ee35184061bb5f7b819ac1f7f.png","srcset":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_bbef115ee35184061bb5f7b819ac1f7f.png 600w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_bbef115ee35184061bb5f7b819ac1f7f-300x300.png 300w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_bbef115ee35184061bb5f7b819ac1f7f-150x150.png 150w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_bbef115ee35184061bb5f7b819ac1f7f-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_bbef115ee35184061bb5f7b819ac1f7f.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_bbef115ee35184061bb5f7b819ac1f7f-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_bbef115ee35184061bb5f7b819ac1f7f-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":5792,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":92,"min_qty":1,"price_html":"150.000₫","sku":"SP000241","variation_description":"","variation_id":5045,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_crabtree-evelyn":"rosewater","availability_html":"cu00f2n 90 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":150000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"kiotviet_bbef115ee35184061bb5f7b819ac1f7f","caption":"","url":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_bbef115ee35184061bb5f7b819ac1f7f.png","alt":"","src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_bbef115ee35184061bb5f7b819ac1f7f.png","srcset":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_bbef115ee35184061bb5f7b819ac1f7f.png 600w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_bbef115ee35184061bb5f7b819ac1f7f-300x300.png 300w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_bbef115ee35184061bb5f7b819ac1f7f-150x150.png 150w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_bbef115ee35184061bb5f7b819ac1f7f-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_bbef115ee35184061bb5f7b819ac1f7f.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_bbef115ee35184061bb5f7b819ac1f7f-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_bbef115ee35184061bb5f7b819ac1f7f-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":5792,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":90,"min_qty":1,"price_html":"150.000₫","sku":"SP000242","variation_description":"","variation_id":5046,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_crabtree-evelyn":"lavender","availability_html":"cu00f2n 95 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":150000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"kiotviet_650f9da96c0fb69d5c4ea8f382ed01c9","caption":"","url":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_650f9da96c0fb69d5c4ea8f382ed01c9.png","alt":"","src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_650f9da96c0fb69d5c4ea8f382ed01c9.png","srcset":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_650f9da96c0fb69d5c4ea8f382ed01c9.png 600w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_650f9da96c0fb69d5c4ea8f382ed01c9-300x300.png 300w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_650f9da96c0fb69d5c4ea8f382ed01c9-150x150.png 150w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_650f9da96c0fb69d5c4ea8f382ed01c9-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_650f9da96c0fb69d5c4ea8f382ed01c9.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_650f9da96c0fb69d5c4ea8f382ed01c9-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_650f9da96c0fb69d5c4ea8f382ed01c9-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":5793,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":95,"min_qty":1,"price_html":"150.000₫","sku":"SP000243","variation_description":"","variation_id":5047,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_crabtree-evelyn":"iris","availability_html":"cu00f2n 99 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":150000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"kiotviet_766e75dc0f19d4c2a0c4ceca94ab19b8","caption":"","url":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_766e75dc0f19d4c2a0c4ceca94ab19b8.png","alt":"","src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_766e75dc0f19d4c2a0c4ceca94ab19b8.png","srcset":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_766e75dc0f19d4c2a0c4ceca94ab19b8.png 600w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_766e75dc0f19d4c2a0c4ceca94ab19b8-300x300.png 300w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_766e75dc0f19d4c2a0c4ceca94ab19b8-150x150.png 150w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_766e75dc0f19d4c2a0c4ceca94ab19b8-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_766e75dc0f19d4c2a0c4ceca94ab19b8.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_766e75dc0f19d4c2a0c4ceca94ab19b8-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_766e75dc0f19d4c2a0c4ceca94ab19b8-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":5794,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":99,"min_qty":1,"price_html":"150.000₫","sku":"SP000244","variation_description":"","variation_id":5048,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_crabtree-evelyn":"summer-hill","availability_html":"cu00f2n 96 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":150000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"kiotviet_766e75dc0f19d4c2a0c4ceca94ab19b8","caption":"","url":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_766e75dc0f19d4c2a0c4ceca94ab19b8.png","alt":"","src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_766e75dc0f19d4c2a0c4ceca94ab19b8.png","srcset":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_766e75dc0f19d4c2a0c4ceca94ab19b8.png 600w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_766e75dc0f19d4c2a0c4ceca94ab19b8-300x300.png 300w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_766e75dc0f19d4c2a0c4ceca94ab19b8-150x150.png 150w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_766e75dc0f19d4c2a0c4ceca94ab19b8-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_766e75dc0f19d4c2a0c4ceca94ab19b8.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_766e75dc0f19d4c2a0c4ceca94ab19b8-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2021/01/kiotviet_766e75dc0f19d4c2a0c4ceca94ab19b8-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":5794,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":96,"min_qty":1,"price_html":"150.000₫","sku":"SP000246","variation_description":"","variation_id":5050,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0","weight_html":"N/A">">
CRABTREE & EVELYNChọn một tùy chọnAvocado Olive & BasilIrisLavenderLilyRosewaterSet 6 tuýpSummer HillXóa