Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra

 

Luật tổ chức triển khai cơ quan điều tra hình sự năm 2015 gồm 10 Chương, 73 Điều (thay vì Pháp lệnh Tổ chức khảo sát hình sự năm 2004 gồm 7 Chương, 38 Điều). Quy định 99/2015/QH13 được tổ chức theo những Chương sau:

- Những hiện tượng chung

- tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Cơ quan khảo sát của Công an nhân dân

- tổ chức triển khai bộ máy, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Cơ quan điều tra của quân team nhân dân

- tổ chức triển khai bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều tra của Viện kiểm gần cạnh nhân dân tối

- Nhiệm vụ, quyền lợi của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

- tình dục phân công và phối hợp trong hoạt động điều tra hình sự tại Chương VI pháp luật cơ quan khảo sát hình sự 2015

- Thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ sở điều tra, điều tra viên cùng cán cỗ điều tra

- Đảm bảo điều kiện chuyển động điều tra hình sự

- trọng trách của thiết yếu phủ, những bộ, ngành với Ủy ban quần chúng. # tỉnh, tp trực thuộc trung ương trong công tác điều tra hình sự

- Điều khoản thi hành

Theo đó, nguyên tắc cơ quan khảo sát hình sự năm năm ngoái có những điểm sau xứng đáng chú ý:

- qui định rõ nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của từng cơ sở điều tra:

+ Cơ quan an toàn điều tra bộ Công an; Cơ quan an toàn điều tra Công an cấp tỉnh

+ cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; ban ngành Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh, cung cấp huyện

+ Cơ quan an ninh điều tra bộ Quốc phòng; Cơ quan an ninh điều tra quân khu với tương đương

+ Cơ quan khảo sát hình sự cỗ Quốc phòng; Cơ quan điều tra hình sự quân khu với tương đương; Cơ quan điều tra hình sự quần thể vực

+ Cơ quan điều tra Viện kiểm cạnh bên nhân dân về tối cao; Cơ quan khảo sát Viện kiểm sát quân sự trung ương

- bổ sung cập nhật quy định nhiệm vụ, quyền hạn điều tra của Kiểm ngư

Cơ quan tiền Kiểm ngư khi tiến hành nhiệm vụ cơ mà phát hiện tội phạm tại những Điều 111, 242, 244, 245, 246, 305 cùng 311 BLHS xẩy ra trên vùng biển lớn và thềm châu lục của việt nam do Kiểm ngư cai quản thì viên trưởng viên Kiểm ngư, chi cục trưởng chi cục Kiểm ngư vùng thì cách xử trí theo Điều 36 lao lý 99/2015/QH13.

Bạn đang xem: Luật tổ chức cơ quan điều tra

- Điều 44 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 bổ sung cập nhật trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an

+ Công an xã gồm trách nhiệm mừng đón tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên phiên bản tiếp nhận, đem lời khai ban đầu và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo các tài liệu, đồ vật có tương quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

+ Công an phường, thị trấn, Đồn Công an có trách nhiệm đón nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, triển khai kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tù túng kèm theo các tài liệu, đồ gia dụng vật, có tương quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

- hình thức rõ tiêu chuẩn bổ nhiệm Điều tra viên cao cấp tại Điều 49 giải pháp tổ chức khảo sát hình sự 2015

Người bao gồm đủ tiêu chuẩn chỉnh tại Điều 46 Luật tổ chức triển khai cơ quan khảo sát HS 2015và có đủ những điều kiện sau đây thì rất có thể được bổ nhiệm làm Điều tra viên cao cấp:

+ Đã là Điều tra viên trung cấp tối thiểu 05 năm;

+ bao gồm năng lực khảo sát các vụ án thuộc các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, phức tạp;

+ có chức năng nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất biện pháp phòng, kháng tội phạm;

+ có khả năng hướng dẫn các hoạt động điều tra của Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp;

+ Đã trúng tuyển kỳ thi vào ngạch Điều tra viên cao cấp.

- bảo đảm an toàn cơ sở vật chất phục vụ hoạt động điều tra hình sự theo dụng cụ 99/2015/QH13

Căn cứ yêu mong công tác khảo sát hình sự, địa bàn chuyển động và điều kiện kinh tế tài chính - thôn hội, công ty nước đảm bảo an toàn cơ sở vật chất của Cơ quan điều tra gồm có đất đai, trụ sở, công trình; trang thiết bị, nguyên lý hỗ trợ, phương tiện đi lại giao thông, tin tức liên lạc, kỹ thuật nhiệm vụ và những điều kiện trang bị chất, chuyên môn khác.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

QUỐC HỘI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái – niềm hạnh phúc ---------------

Luật số: 99/2015/QH13

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015

LUẬT

TỔ CHỨC CƠ quan ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộnghòa xóm hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật tổ chứccơ quan tiền Điều tra hình sự.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

Luật này dụng cụ về nguyên tắc tổ chức triển khai Điều trahình sự; tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền lợi của ban ngành Điều tra; nhiệm vụ,quyền hạn của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt độngđiều tra; Điều tra viên và các chức danh khác trong Điều tra hình sự; quan liêu hệphân công, phối kết hợp và kiểm soát điều hành trong hoạt động Điều tra hình sự; bảo vệ Điềukiện cho vận động Điều tra hình sự và trọng trách của cơ quan, tổ chức, cánhân gồm liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ sở Điều tra, cơ sở được giao nhiệm vụtiến hành một số hoạt động Điều tra.

2. Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, Điều tra viên,Cán bộ điều tra của cơ sở Điều tra; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cùng cán bộĐiều tra của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số vận động Điều tra.

3. Cơ quan, tổ chức, cá thể có liên quan.

Điều 3. Vẻ ngoài tổ chứcĐiều tra hình sự

1. Tuân thủ Hiến pháp với pháp luật.

2. đảm bảo sự chỉ đạo, lãnh đạo tập trung thốngnhất, hiệu lực, hiệu quả; phân công, phân cung cấp rành mạch, chuyên sâu, tránhchồng chéo cùng được kiểm soát điều hành chặt chẽ; Điều tra kịp thời, cấp tốc chóng,chính xác, khách hàng quan, toàn diện, đầy đủ, không để lọt tội phạm và không làmoan người vô tội.

3. Cơ sở Điều tra cấp cho dưới chịu đựng sự hướng dẫn,chỉ đạo nghiệp vụ của ban ngành Điều tra cung cấp trên; cá nhân chịu trách nhiệm trướccấp trên với trước lao lý về hành vi, quyết định của mình.

4. Chỉ cơ quan, người dân có thẩm quyền quy địnhtrong chính sách này mới được tiến hành vận động điều tra hình sự.

Điều 4. Hệ thống Cơquan Điều tra

1. Cơ quan Điều tra của Công an nhân dân.

2. Cơ quan Điều tra trong Quân nhóm nhân dân.

3. Cơ sở Điều tra của Viện kiểm giáp nhân dân tốicao.

Điều 5. Cơ sở Điều tra củaCông an nhân dân

1. Cơ quan bình yên điều tra Bộ Công an; Cơquan bình an điều tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sauđây gọi thông thường là Cơ quan an toàn điều tra Công an cấp tỉnh).

2. Ban ngành Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Cơquan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương(sau đây gọi bình thường là cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh); Cơquan Cảnh sát điều tra Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộctỉnh, tp thuộc tp trực thuộc tw (sau đây gọi thông thường làCơ quan liêu Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện).

Điều 6. Ban ngành Điều tratrong Quân team nhân dân

1. Cơ quan an toàn điều tra Bộ Quốc phòng;Cơ quan bình an điều tra quân quần thể và tương đương.

2. Cơ sở điều tra hình sự Bộ Quốc phòng;Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương; ban ngành điều tra hìnhsự quần thể vực.

Điều 7. Cơ sở Điều tra củaViện kiểm sát nhân dân buổi tối cao

1. Phòng ban điều tra Viện kiểm sát nhân dântối cao.

2. Phòng ban điều tra Viện kiểm sát quân sựtrung ương.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạncủa phòng ban Điều tra

1. Tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tộiphạm và ý kiến đề xuất khởi tố.

2. đón nhận hồ sơ vụ án vì cơ quan liêu được giaonhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra gửi giao.

3. Triển khai Điều tra các tội phạm, áp dụng mọibiện pháp doluật định nhằm phát hiện, xác minh tội phạm và người thực hiệnhành vi phạm tội; lập hồ nước sơ, đề nghị truy tố.

4. Tìm thấy nguyên nhân, Điều kiện phạm tội và yêucầu những cơ quan, tổ chức hữu quan liêu áp dụng các biện pháp hạn chế và khắc phục và phòng ngừa.

Điều 9. Các cơ quanđược giao nhiệm vụ thực hiện một số hoạt động Điều tra

1. Các cơ quan của bộ đội biên chống được giaonhiệm vụ triển khai một số hoạt động Điều tra gồm có Cục thám thính biên phòng; Cụcphòng, kháng ma túy và tội phạm; Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tộiphạm; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng cấp tỉnh; Ban chỉ huy Biên phòng Cửakhẩu cảng; Đồn biên phòng.

2. Các cơ quan liêu của thương chính được giao nhiệm vụtiến hành một số chuyển động Điều tra gồm tất cả Cục Điều tra chống buôn lậu; cục Kiểmtra sau thông quan; viên Hải quan liêu tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực ở trong trungương; bỏ ra cục Hải quan cửa khẩu.

3. Các cơ quan lại của Kiểm lâm được giao nhiệm vụtiến hành một số chuyển động Điều tra gồm tất cả Cục Kiểm lâm; bỏ ra cục Kiểm lâm vùng;Chi viên Kiểm lâm cấp tỉnh; hạt Kiểm lâm.

4. Những cơ quan của lực lượng cảnh sát biển đượcgiao nhiệm vụ tiến hành một số vận động Điều tra gồm tất cả Bộ bốn lệnh cảnh sát biển;Bộ tứ lệnh vùng cảnh sát biển; Cục nghiệp vụ và pháp luật; Đoàn sệt nhiệmphòng, phòng tội phạm ma túy; Hải đoàn; Hải đội; Đội nghiệp vụ.

5. Các cơ sở củaKiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra gồmcó cục Kiểm ngư, đưa ra cục Kiểm ngư vùng.

6. Các cơ quan tiền của Công an nhân dânđượcgiao nhiệm vụ thực hiện một số hoạt động Điều tra gồm có Cục Quảnlý xuất nhập cảnh; các cục nghiệp vụ an toàn ở cỗ Công an; Phòng thống trị xuấtnhập cảnh; các phòng nghiệp vụ an toàn thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương (sau đây gọi phổ biến là Công an cung cấp tỉnh) và Đội an ninh ở Công an huyện,quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc tp trực thuộctrung ương (sau phía trên gọi phổ biến là Công an cung cấp huyện); Cục công an giao thông; Cục cảnh sát phòng cháy, trị cháy và cứu nạn, cứuhộ; Cục công an phòng, kháng tội phạm về môi trường; Cục công an phòng, chốngtội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng cảnh sát giao thông; Phòng công an phòngcháy, chữa trị cháy cùng cứu nạn, cứu hộ; Phòng công an phòng, phòng tội phạm về môitrường; Phòng công an phòng, phòng tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cảnh sátphòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Trạigiam.

7. Các cơ quan khác trong Quân độinhân dân được giao nhiệm vụ triển khai một số vận động Điều tra gồm tất cả Trạigiam, đơn vị tự do cấp trung đoàn với tương đương.

Điều 10. Nhiệm vụ,quyền hạn của cơ sở được giao nhiệm vụ triển khai một số hoạt động Điều tra

Cơ quan lại được giao nhiệm vụ tiến hành một trong những hoạtđộng Điều tra khi triển khai nhiệm vụ trong lĩnh vực làm chủ của mình mà lại tiếp nhậntố giác, tin báo về tù đọng hoặc phát hiện tại hành vi phạm tội đến hơn cả phải truycứu trách nhiệm hình sự thì tiến hành các hoạt động kiểm tra, xác minh và Điềutra theo quy định của cục luật tố tụng hình sự cùng Luật này.

Điều 11. Kiểm sát việc tuântheo điều khoản trong hoạt cồn Điều tra

1. Viện kiểm gần kề kiểm sát câu hỏi tuân theo pháp luậttrong chuyển động Điều tra nhằm bảo đảm an toàn cho vận động Điều tra của cơ sở Điềutra, cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện một số vận động Điều tra tuân thủcác quy định của cục luật tố tụng hình sự và biện pháp này; phải phát hiện tại kịp thờivà yêu thương cầu, ý kiến đề nghị Cơ quan lại Điều tra, cơ sở được giao nhiệm vụ triển khai mộtsố chuyển động Điều tra khắc phục vi phạm pháp luật trong chuyển động Điều tra.

2. Phòng ban Điều tra, phòng ban được giao nhiệm vụtiến hành một số chuyển động Điều tra triển khai yêu cầu, ra quyết định của Viện kiểmsát theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự; xem xét, giải quyết, vấn đáp kiếnnghị của Viện kiểm gần cạnh theo điều khoản của pháp luật.

Điều 12. Trách nhiệm của cơquan, tổ chức và cá nhân trong hoạt động Điều tra hình sự

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân gồm quyền với nghĩavụ vạc hiện, tố giác, cung cấp thông tin về tội phạm, vụ câu hỏi phạm tội, kiến nghị khởi tố;có trách nhiệm thực hiện yêu cầu, quyết định và sinh sản Điều khiếu nại để ban ngành Điềutra, cơ sở được giao nhiệm vụ tiến hành một số vận động Điều tra, bạn cóthẩm quyền Điều tra hình sự tiến hành nhiệm vụ, quyền hạn trong chuyển động Điềutra hình sự.

2. Cơ sở nhà nước có trách nhiệm thông báongay mang đến Cơ quan tiền Điều tra gần như hành phạm luật tội xẩy ra trong cơ quan và tronglĩnh vực quản lý của mình; gồm quyền ý kiến đề nghị và gởi tài liệu có liên quan choCơ quan lại Điều tra để chăm chú khởi tố đối với người tất cả hành phạm luật tội; thực hiệnyêu cầu và sinh sản Điều khiếu nại để ban ngành Điều tra, phòng ban được giao trách nhiệm tiếnhành một số chuyển động Điều tra, người có thẩm quyền Điều tra hình sự thực hiệnnhiệm vụ Điều tra.

3. Phòng ban Điều tra, phòng ban được giao nhiệm vụtiến hành một số hoạt động Điều tra có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét, giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố; thông báo kết quả giảiquyết mang lại cơ quan, tổ chức, cá nhân đã kiến nghị, tố giác, báo tin về tội phạmvà bắt buộc áp dụng các biện pháp quan trọng để đảm bảo an toàn người vẫn tố giác tội phạm.

Điều 13. Giám gần kề củacơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử đối với vận động Điều tra hình sự

Quốc hội, những cơ quan lại của Quốc hội, Đoàn đại biểuQuốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, Uỷban chiến trận Tổ quốc việt nam và những tổ chức member của chiến trường giám sáthoạt đụng Điều tra của phòng ban Điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành mộtsố vận động Điều tra, người có thẩm quyền Điều tra hình sự theo chính sách củapháp luật.

Trong phạm vi trách nhiệm của mình, ban ngành Điềutra, ban ngành được giao nhiệm vụ thực hiện một số chuyển động Điều tra đề xuất xemxét, xử lý và thông báo kết quả giải quyết mang đến cơ quan, tổ chức, cá nhân đãyêu cầu, đề xuất theo qui định của pháp luật.

Điều 14. Những hànhvi bị nghiêm cấm

1. Làm lệch lạc hồ sơ vụ án; truy cứu vớt trách nhiệmhình sự người không tồn tại hành vi phạm luật tội; không truy cứu nhiệm vụ hình sự ngườicó hành vi phạm luật tội tới cả phải truy hỏi cứu nhiệm vụ hình sự; ra quyết địnhtrái pháp luật; nghiền buộc người khác có tác dụng trái pháp luật; làm cho lộ kín đáo Điều tra vụán; can thiệp trái lao lý vào việc Điều tra vụ án hình sự.

2. Bức cung, sử dụng nhục hình cùng các bề ngoài tratấn hoặc đối xử, trừng phân phát tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục bé ngườihaybất kỳ hình thức nào khác xâm phạm quyền và công dụng hợp pháp của cơ quan,tổ chức, cá nhân.

3. Cản trở bạn bị bắt, người bị lâm thời giữ, bịcan thực hiện quyền tự bào chữa, nhờ pháp luật sư hoặc người khác bào chữa, trợgiúp pháp lý; quyền năng khiếu nại, tố cáo; quyền được bồi hoàn thiệt sợ hãi vềvật chất, tinh thần và hồi phục danh dự.

4. Cản trở người bào chữa, người thực hiện trợgiúp pháp lý triển khai việc bào chữa, trợ giúp pháp luật theo dụng cụ của phápluật.

5. Chống đối, cản ngăn hoặc tổ chức, lôi kéo, xúigiục, kích động, cưỡng bức bạn khác phòng đối, cản trở hoạt động Điều trahình sự; xâm phạm tính mạng, mức độ khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của ngườithi hành công vụ vào Điều tra hình sự.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHIỆM VỤ,QUYỀN HẠN CỦA CƠ quan tiền ĐIỀU TRA CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN

Mục 1. TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN an ninh ĐIỀU TRA

Điều 15. Tổ chức bộ máycủa Cơ quan bình an Điều tra

1. Tổ chức cỗ máy của Cơ quan bình yên Điều traBộ Công an tất cả có các phòng Điều tra, phòng nhiệm vụ và Văn phòng phòng ban Anninh Điều tra.

2. Tổ chức máy bộ của Cơ quan an ninh Điều traCông an cấp tỉnh bao gồm có các đội Điều tra, đội nhiệm vụ và máy bộ giúp việc Cơquan an toàn Điều tra.

Điều 16. Nhiệmvụ, quyền lợi của Cơ quan bình yên Điều tra cỗ Công an

1. Tổ chức triển khai công tác trực ban hìnhsự, chào đón tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; phân các loại và trựctiếp giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố nằm trong thẩm quyềngiải quyết của mình hoặc gửi ngay đến cơ quan bao gồm thẩm quyền để giải quyết.

2. Triển khai Điều tra vụ án hìnhsự về các tội phạm đặc trưng nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến nhiều tỉnh,thành phố trực thuộc tw hoặc gồm yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyềnĐiều tra của Cơ quan an ninh Điều tra Công an cấp tỉnh quy định tại Khoản 2 Điều17 của cơ chế này nếu như xét thấy phải trực tiếp Điều tra; vụ án đặc biệt nghiêmtrọng thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan bình yên điều tra của Côngan nhân dân vì chưng Hội đồng Thẩm phán Tòa án quần chúng. # tối cao hủy để điềutra lại.

3. Hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ Điềutra và kiểm tra bài toán chấp hành pháp luật, nghiệp vụ trong vận động Điều tra,xử lý tù của Cơ quan bình yên Điều tra Công an cấp tỉnh; phía dẫn những cơquan của lực lượng an ninh nhân dân nằm trong Công an quần chúng được giao nhiệm vụtiến hành một số hoạt động Điều tra thực hiện vận động Điều tra.

4. Kiến nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan áp dụng biện pháp hạn chế và khắc phục nguyên nhân, Điều kiện làm cho phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố vàcông tác Điều tra, cách xử lý tội phạm trong phạm vi nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Cơ quanAn ninh Điều tra của Công an nhân dân.

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáotheo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

Điều 17. Nhiệmvụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Cơ quan bình yên Điều tra Công an cấp tỉnh

1. Tổ chức công tác trựcban hình sự, đón nhận tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố; phân loạivà trực tiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố thuộcthẩm quyền giải quyết của bản thân mình hoặc gửi ngay mang đến cơ quan bao gồm thẩm quyền để giảiquyết.

2. Tiến hành Điều tra vụ án hình sựvề các tội phạm nguyên lý tại Chương XIII, Chương XXVI và những tội phạm quy địnhtại những Điều 207, 208, 282, 283, 284, 299,300, 303, 304, 305, 309, 337, 338, 347,348, 349 cùng 350 của bộ luật hình sự khi các tội phạm kia thuộc thẩm quyềnxét xử của tòa án nhân dân nhân dân; tiến hành Điều tra vụ án hình sự về tù nhân khácliên quan đến bình an quốc gia hoặc để bảo đảm khách quan theo sự phân công củaBộ trưởng bộ Công an.

3. Hướng dẫn những cơ quan tiền của lựclượng an toàn nhân dân thuộc Công an cấp thức giấc được giao nhiệm vụ thực hiện mộtsố vận động Điều tra thực hiện hoạt động Điều tra.

4. ý kiến đề nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan áp dụng biện pháp hạn chế và khắc phục nguyên nhân, Điều kiện có tác dụng phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, cách xử lý tội phạm của lực lượng bình yên nhân dân nằm trong Công ancấp tỉnh báo cáo Thủ trưởng Cơ quan an ninh Điều tra cỗ Công an.

6. Giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáotheo qui định Bộ dụng cụ tố tụng hình sự.

Mục 2. TỔ CHỨCBỘ MÁY, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ quan lại CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

Điều 18. Tổ chức bộ máycủa Cơ quan cảnh sát Điều tra

1. Tổ chức máy bộ của ban ngành Cảnhsát Điều tra cỗ Công an có có:

a) Văn phòng phòng ban Cảnh sátđiều tra;

b) Cục cảnh sát Điều tra tội phạmvề trơ tráo tự thôn hội (gọi tắt là Cục cảnh sát hình sự);

c) Cục công an Điều tra tội phạmvề tham nhũng, tài chính và chức vụ;

d) Cục cảnh sát Điều tra tội phạmvề ma túy;

đ) Cục Cảnh sát điều tra tộiphạm về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sảnxuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, xâm phạm sở hữu trí tuệ (gọi tắt làCục Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu).

2. Tổ chức máy bộ của phòng ban Cảnhsát Điều tra Công an cấp tỉnh bao gồm có:

a) Văn phòng cơ quan Cảnh sátđiều tra;

b) Phòng cảnh sát Điều tra tội phạmvề trật tự buôn bản hội (gọi tắt là Phòng cảnh sát hình sự);

c) Phòng công an Điều tra tội phạmvề tham nhũng, kinh tế và chức vụ;

d) Phòng công an Điều tra tội phạmvề ma túy;

đ) Phòng Cảnh sát điều tratội phạm về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới,sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, xâm phạm cài trí tuệ (gọitắt là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu).

3. Tổ chức máy bộ của cơ quan Cảnhsát Điều tra Công an cấp huyện tất cả có:

a) Đội Điều tra tổng hợp;

b) Đội công an Điều tra tội phạmvề cô đơn tự làng hội (gọi tắt là Đội cảnh sát hình sự);

c) Đội cảnh sát Điều tra phạm nhân vềkinh tế với chức vụ;

d) Đội cảnh sát Điều tra tội phạmvề ma túy.

Căn cứ tình trạng tội phạm với yêu cầuthực tiễn, bộ trưởng Bộ Công an quyết định thành lập từ một đến tứ đội trongCơ quan cảnh sát Điều tra Công an cấp huyện chính sách tại Khoản này; quyết địnhgiải thể, sáp nhập, thu gọn đầu mối các đội trong Cơ quan công an Điều traCông an cấp huyện.

Điều 19. Nhiệmvụ, quyền lợi của Cơ quan cảnh sát Điều tra cỗ Công an

1. Tổ chức công tác trực ban hìnhsự, mừng đón tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố; phân các loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa mình hoặc đưa ngay cho cơ quan gồm thẩm quyền nhằm giải quyết.

2. Thực hiện Điều tra vụ án hình sựthuộc thẩm quyền Điều tra của Cơ quan công an Điều tra Công an cấp tỉnh giấc về nhữngtội phạm quan trọng nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trên địa bàn nhiều tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương hoặc tù có tổ chức triển khai xuyên quốc gia nếuxét thấy đề nghị trực tiếp Điều tra; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc thẩm quyền điều tra của cơ sở Cảnh sát điềutra bởi Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy để điềutra lại.

3. Phía dẫn, lãnh đạo nghiệp vụ Điềutra và kiểm tra vấn đề chấp hành pháp luật, nghiệp vụ trong công tác làm việc tiếp nhận,giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác làm việc Điềutra, xử trí tội phạm so với các cơ quan cảnh sát Điều tra Công an cấp cho tỉnh,Công an cung cấp huyện; hướng dẫn các cơ quan liêu của lực lượng công an nhân dân đượcgiao nhiệm vụ tiến hành một số vận động Điều tra thực hiện vận động Điều tra.

4. ý kiến đề xuất với cơ quan, tổ chứchữu quan áp dụng biện pháp khắc phục nguyên nhân, Điều kiện có tác dụng phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, xử trí tội phạm thuộc nhiệm vụ, quyền lợi của cơ sở Cảnhsát Điều tra của Công an nhân dân.

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Điều 20. Nhiệmvụ, quyền lợi của Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an cấp tỉnh

1. Tổ chức triển khai công tác trực ban hìnhsự, chào đón tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố; phân một số loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố nằm trong thẩm quyền giải quyếtcủa mình hoặc gửi ngay đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

2. Tiến hành Điều tra vụ án hìnhsự về những tội phạm cơ chế tại Khoản 2 Điều 21 của Luật này khi các tội phạmđó thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực nằm trong trungương hoặc những tội phạm thuộc thẩm quyền Điều tra của Cơ quan công an Điều traCông an cấp huyện xẩy ra trên địa bàn nhiều huyện, quận, thị xã, tp thuộctỉnh, thành phố thuộc tp trực nằm trong trung ương, lầm lỗi có tổ chức hoặccó yếu tố quốc tế nếu xét thấy yêu cầu trực tiếp Điều tra.

3. Hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ Điềutra với kiểm tra vấn đề chấp hành pháp luật, nghiệp vụ trong công tác tiếpnhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố và công tác Điềutra, xử lý tội phạm so với Cơ quan công an Điều tra Công an cấp huyện; hướngdẫn những cơ quan tiền của lực lượng công an nhân dân thuộc Công an cấp tỉnh đượcgiao nhiệm vụ tiến hành một số vận động Điều tra thực hiện hoạt động Điều tra.

4. đề xuất với cơ quan, tổ chứchữu quan tiền áp dụng các biện pháp khắc phục nguyên nhân, Điều kiện làm phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, xử lý tội phạm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa Cơ quan công an Điều tra Công an cấp tỉnh, Cơ quan cảnh sát Điều tra Côngan cấp huyện.

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáotheo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

Điều 21. Nhiệmvụ, quyền hạn của Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an cung cấp huyện

1. Tổ chức công tác trực ban hìnhsự, chào đón tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; phân loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố nằm trong thẩm quyền giải quyếtcủa mình hoặc gửi ngay mang đến cơ quan bao gồm thẩm quyền để giải quyết.

2. Triển khai Điều tra vụ án hình sựvề những tội phạm điều khoản tại những chương trường đoản cú Chương XIV mang lại Chương XXIV của cục luậthình sự khi các tội phạm kia thuộc thẩm quyền xét xử của tand nhân dân cấphuyện, trừ những tội phạm thuộc thẩm quyền Điều tra của cơ sở Điều tra Viện kiểmsát nhân dân tối cao với Cơ quan an ninh Điều tra của Công an nhân dân.

3. ý kiến đề nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan áp dụng biện pháp khắc phục nguyên nhân, Điều kiện có tác dụng phát sinh tộiphạm.

4. Kiểm tra, lý giải Công an xã,phường, thị trấn, Đồn Công an thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra, xác minhsơ cỗ tố giác, tin báo về tội phạm.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố vàcông tác Điều tra, xử lý tội phạm của Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an cấphuyện.

6. Giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ quan tiền ĐIỀU TRA trong QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Mục 1. TỔ CHỨCBỘ MÁY, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN an ninh ĐIỀU TRA trong QUÂN ĐỘI NHÂNDÂN

Điều 22. Tổchức máy bộ của Cơ quan an ninh Điều tra vào Quân đội nhân dân

1. Tổ chức máy bộ của phòng ban An ninhĐiều tra cỗ Quốc phòng có có các phòng Điều tra, phòng nghiệp vụ và cỗ máygiúp việc.

2. Tổ chức máy bộ của phòng ban Anninh Điều tra quân khu vực và tương tự gồm bao gồm Ban Điều tra và bộ máy giúp việc.

Căn cứ vào trọng trách và tổ chức triển khai củaQuân đội dân chúng trong từng thời kỳ, cơ quan chính phủ trình Uỷ ban hay vụ Quốc hộiquyết định việc ra đời hoặc giải thể Cơ quan bình an Điều tra quân khu vực vàtương đương.

Điều 23. Nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Cơ quan an ninh Điều tra bộ Quốc phòng

1. Tổ chức triển khai công tác trực ban hìnhsự, tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố; phân nhiều loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố ở trong thẩm quyền giải quyếtcủa mình hoặc gửi ngay mang đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

2. Triển khai Điều tra vụ án hình sựthuộc thẩm quyền Điều tra của Cơ quan bình yên Điều tra quân khu và tương đươngvề hầu như tội phạm quan trọng nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trên địa bàn nhiềuquân khu vực và tương đương hoặc có yếu tố nước ngoài nếu như xét thấy đề xuất trựctiếp Điều tra; vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc thẩm quyền điều tracủa Cơ quan bình yên điều tra của Quân đội nhân dân do Hội đồng Thẩmphán Tòa án dân chúng tối cao hủy để điều tra lại.

3. Phía dẫn, lãnh đạo nghiệp vụ Điềutra với kiểm tra việc chấp hành pháp luật, nghiệp vụ trong chuyển động Điều tra,xử lý phạm nhân của Cơ quan bình yên Điều tra quân khu cùng tương đương; phía dẫnBộ nhóm biên phòng, lực lượng cảnh sát biển, những cơ quan không giống của Quân nhóm nhândân được giao nhiệm vụ triển khai một số hoạt động Điều tra triển khai hoạt độngĐiều tra theo thẩm quyền.

4. Kiến nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan áp dụng biện pháp khắc phục và hạn chế nguyên nhân, Điều kiện có tác dụng phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố vàcông tác Điều tra, xử trí tội phạm vào phạm vi nhiệm vụ, quyền lợi của Cơ quanAn ninh Điều tra trong Quân đội nhân dân.

6. Giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Điều 24. Nhiệmvụ, quyền hạn của Cơ quan an ninh Điều tra quân khu với tương đương

1. Tổ chức công tác trựcban hình sự, tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố; phân loạivà giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố trực thuộc thẩm quyềngiải quyết của bản thân mình hoặc gửi ngay mang lại cơ quan tất cả thẩm quyền để giải quyết.

2. Cơ quan bình an Điều tra quânkhu và tương tự Điều tra vụ án hình sự về các tội phạm dụng cụ tại ChươngXIII, Chương XXVI và các tội phạm chính sách tại các Điều 207,208, 282, 283, 284, 299, 300, 303, 304, 305, 309, 337, 338, 347, 348, 349 và 350 của bộ luậthình sự khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự.

3. Kiến nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan áp dụng biện pháp khắc phục và hạn chế nguyên nhân, Điều kiện làm cho phát sinh tộiphạm.

4. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố vàcông tác Điều tra, cách xử trí tội phạm của Cơ quan bình an Điều tra quân khu vàtương đương báo cáo Thủ trưởng Cơ quan bình an Điều tra cỗ Quốc phòng.

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáotheo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

Mục 2. TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ quan liêu ĐIỀU TRA HÌNH SỰ vào QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Điều 25. Tổ chức triển khai bộ máycủa ban ngành Điều tra hình sự trong Quân team nhân dân

1. Tổ chức máy bộ của ban ngành Điềutra hình sự cỗ Quốc phòng có có những phòng Điều tra, phòng nhiệm vụ và cỗ máygiúp việc.

2. Tổ chức bộ máy của ban ngành Điềutra hình sự quân khu vực và tương đương gồm bao gồm Ban Điều tra và cỗ máy giúp việc.

3. Tổ chức cỗ máy của phòng ban Điềutra hình sự khoanh vùng gồm có bộ phận Điều tra và máy bộ giúp việc.

4. địa thế căn cứ vào nhiệm vụ và tổ chứccủa Quân đội quần chúng. # trong từng thời kỳ, chính phủ nước nhà trình Uỷ ban thường xuyên vụ Quốchội quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể ban ngành Điều tra hình sự quânkhu và tương đương, ban ngành Điều tra hình sự quần thể vực.

Điều 26. Nhiệmvụ, quyền hạn của cơ quan Điều tra hình sự bộ Quốc phòng

1. Tổ chức công tác trực ban hình sự,tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố; phân một số loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa mình hoặc gửi ngay mang đến cơ quan gồm thẩm quyền để giải quyết.

2. Triển khai Điều tra vụ án hình sựthuộc thẩm quyền Điều tra của cơ quan Điều tra hình sự quân khu với tươngđương về gần như tội phạm quan trọng nghiêm trọng, phức tạp, xẩy ra trên địa bànnhiều quân khu và tương đương, tù túng có tổ chức triển khai xuyên giang sơn nếu xét thấycần thẳng Điều tra; vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc thẩm quyềnđiều tra của phòng ban điều tra hình sự trong Quân đội nhân dân bởi vì Hộiđồng Thẩm phán Tòa án dân chúng tối cao hủy để điều tra lại.

3. Tiến hành kiểm tra, phía dẫn,chỉ đạo nhiệm vụ Điều tra với kiểm tra bài toán chấp hành pháp luật trong công táctiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố với côngtác Điều tra, giải pháp xử lý tội phạm so với các cơ quan Điều tra hình sự quân khu vàtương đương, cơ sở Điều tra hình sự quần thể vực; hướng dẫn lính biên phòng, lựclượng cảnh sát biển, các cơ quan không giống của Quân đội quần chúng. # được giao nhiệm vụtiến hành một số chuyển động Điều tra thực hiện hoạt động Điều tra theo thẩm quyền.

4. ý kiến đề xuất với cơ quan, tổ chứchữu quan vận dụng biện pháp khắc phục và hạn chế nguyên nhân, Điều kiện làm cho phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, cách xử lý tội phạm thuộc nhiệm vụ, quyền lợi của ban ngành Điềutra hình sự vào Quân team nhân dân.

6. Xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

Điều 27. Nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ của ban ngành Điều tra hình sự quân khu với tương đương

1. Tổ chức công tác trực ban hình sự,tiếp nhấn tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; phân các loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa bản thân hoặc chuyển ngay mang đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

2. Triển khai Điều tra vụ án hình sựvề những tội phạm quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật này khi các tộiphạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự quân khu vực vàtương đương hoặc các tội phạm ở trong thẩm quyền Điều tra của cơ sở Điềutra hình sự khu vực nếu xét thấy yêu cầu trực tiếp Điều tra.

3. Phía dẫn, lãnh đạo nghiệp vụ Điềutra cùng kiểm tra việc chấp hành pháp luật, nghiệp vụ trong công tác làm việc tiếp nhận,giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác làm việc Điềutra, cách xử trí tội phạm so với Cơ quan Điều tra hình sự khu vực; phía dẫn các cơquan khác của Quân đội nhân dân được giao trọng trách tiến hành một số hoạt độngĐiều tra thực hiện hoạt động Điều tra theo thẩm quyền.

4. đề xuất với cơ quan, tổ chứchữu quan vận dụng biện pháp hạn chế và khắc phục nguyên nhân, Điều kiện làm cho phát sinh tộiphạm.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố vàcông tác Điều tra, xử lý tội phạm ở trong nhiệm vụ, quyền lợi của ban ngành Điềutra hình sự quân khu cùng tương đương.

6. Xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

Điều 28. Nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ của phòng ban Điều tra hình sự khu vực vực

1. Tổ chức triển khai công tác trực ban hìnhsự, tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố; phân loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề xuất khởi tố trực thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa bản thân hoặc đưa ngay mang đến cơ quan tất cả thẩm quyền để giải quyết.

2. Thực hiện Điều tra vụ án hình sựvề tội phạm qui định tại các chương từ bỏ Chương XIV mang đến Chương XXV của cục luậthình sự khi những tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án nhân dân quân sự thuộc cấp,trừ các tội phạm ở trong thẩm quyền Điều tra của cơ sở Điều tra Viện kiểm sátquân sự trung ương và Cơ quan an ninh Điều tra vào Quân nhóm nhân dân.

3. ý kiến đề nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan vận dụng biện pháp khắc phục và hạn chế nguyên nhân, Điều kiện làm cho phát sinh tộiphạm.

4. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố vàcông tác Điều tra, xử trí tội phạm ở trong nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Điềutra hình sự khu vực.

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Chương IV

TỔ CHỨC BỘ MÁY,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ quan tiền ĐIỀU TRA CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Điều 29. Tổchức máy bộ Cơ quan lại Điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

1. Cơ sở Điềutra Viện kiểm sát nhân dân buổi tối cao bao gồm có các phòng Điều tra và bộ máy giúp việc.

2. Phòng ban Điềutra Viện kiểm ngay cạnh quân sự tw gồm bao gồm Ban Điều tra và thành phần giúp việc.

Điều 30. Nhiệmvụ, quyền lợi của ban ngành Điều tra Viện kiểm tiếp giáp nhân dân về tối cao

1. Tổ chức công tác trực ban hìnhsự, chào đón tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố; phân một số loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, ý kiến đề nghị khởi tố trực thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa bản thân hoặc chuyển ngay mang lại cơ quan gồm thẩm quyền nhằm giải quyết.

2. Tiếnhành Điều tra tù hãm xâm phạm hoạt động tư pháp, tù túng về tham nhũng, chứcvụ hình thức tại Chương XXIII với Chương XXIV của bộ luật hình sự xảy ra trong hoạtđộng tứ pháp mà người phạm tội là cán bộ, công chức thuộc ban ngành Điều tra, Tòaán nhân dân, Viện kiểm giáp nhân dân, cơ quan thi hành án, người dân có thẩm quyềntiến hành vận động tư pháp khi các tội phạm kia thuộc thẩm quyền xét xử của Tòaán nhân dân.

3. đề nghị với cơ quan, tổ chứchữu quan vận dụng biện pháp khắc phục nguyên nhân, Điều kiện làm phát sinh tộiphạm.

4. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất khởi tố vàcông tác Điều tra, xử trí tội phạm thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở Điềutra của Viện kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao.

5. Xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

Điều 31. Nhiệmvụ, nghĩa vụ và quyền lợi của cơ sở Điều tra Viện kiểm sát quân sự chiến lược trung ương

1. Tổ chức công tác trực ban hìnhsự, đón nhận tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố; phân nhiều loại và giảiquyết tố giác, tin báo về tội phạm, đề nghị khởi tố nằm trong thẩm quyền giải quyếtcủa mình hoặc gửi ngay đến cơ quan gồm thẩm quyền nhằm giải quyết.

2. Triển khai Điều tra vụ án hình sựvề các tội phạm phương pháp tại Khoản 2 Điều 30 của chính sách này khi các tội phạm đóthuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự.

3. đề xuất với cơ quan, tổ chức ápdụng các biện pháp hạn chế nguyên nhân, Điều kiện có tác dụng phát sinh tội phạm.

4. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết côngtác tiếp nhận, giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố vàcông tác Điều tra, cách xử lý tội phạm nằm trong nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của phòng ban Điềutra Viện kiểm sát quân sự chiến lược trung ương.

5. Giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáotheo quy định của cục luật tố tụng hình sự.

Chương V

NHIỆM VỤ, QUYỀNHẠN CỦA CƠ quan lại ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ TIẾN HÀNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA

Điều 32. Nhiệmvụ, nghĩa vụ và quyền lợi Điều tra của bộ đội biên phòng

1. Lính biên phòng lúc thực hiệnnhiệm vụ vào lĩnh vực cai quản của mình mà lại phát hiện nay tội phạm cơ chế tạiChương XIII và các Điều 150, 151, 152, 153, 188,189, 192, 193, 195, 207, 227, 235, 236, 242,247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 303, 304, 305, 306, 309, 330, 337, 338,346, 347, 348, 349 và 350 của cục luật hình sự xảyra trong khoanh vùng biên giới trên khu đất liền, bờ biển, hải hòn đảo và các vùng biển doBộ team biên phòng thống trị thì những người dân quy định tại Khoản 2 Điều này có nhiệmvụ, nghĩa vụ và quyền lợi sau đây:

a) Đối cùng với tội phạm ít nghiêm trọngtrong trường hòa hợp phạm tội trái tang, triệu chứng cứ và lai lịch fan phạm tội rõ ràngthì đưa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đánh giá hiện trường, thăm khám xét, lấylời khai, thu giữ, tạm giữ và bảo quản vật chứng, tài liệu tương quan trực tiếpđến vụ án, trưng mong giám định khi phải thiết, khởi tố bị can, tiến hành các biệnpháp Điều tra khác theo quy định của cục luật tố tụng hình sự, chấm dứt Điều travà gửi hồ sơ vụ án mang đến Viện kiểm sát bao gồm thẩm quyền trong thời hạn 01 tháng,kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án;

b) Đối với tù hãm nghiêm trọng,rất nghiêm trọng, đặc trưng nghiêm trọng hoặc tội phạm ít nghiêm trọng nhưng mà phứctạp thì quyết định khởi tố vụ án hình sự, bình chọn hiện trường, xét nghiệm xét,thu giữ, tạm giữ lại và bảo quản vật chứng, tài liệu tương quan trực sau đó việcgiải quyết, đem lời khai, trưng cầu giám định khi cần thiết và gửi hồ sơ vụán cho Cơ quan Điều tra gồm thẩm quyền vào thời hạn 07 ngày, tính từ lúc ngày ra quyếtđịnh khởi tố vụ án;

c) Áp dụng biện pháp ngănchặn, chống chế theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

2. Viên trưởng Cục trinh sát biênphòng có quyền lợi quy định tại Khoản 1 Điều này so với tội phạm quy định tạiChương XIII của cục luật hình sự.

Cục trưởng cục phòng, kháng ma túyvà tội phạm, Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tộiphạm có quyền lợi quy định tại Khoản 1 Điều này so với tội phạm nguyên tắc tạicác Điều 150, 151, 152, 153, 188, 189, 193,207, 227, 242, 247, 248, 249, 250, 251,252, 253, 254, 304, 305, 309, 337, 338,346, 347, 348, 349 với 350 của bộ luật hình sự.

Chỉ huy trưởng bộ đội biên chống tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương, Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩu cảng,Đồn trưởng Đồn biên chống có nghĩa vụ và quyền lợi quy định trên Khoản 1 Điều này so với tộiphạm lý lẽ tại Chương XIII và những Điều 150, 151, 152, 153,188, 189, 193, 207, 227, 242, 247, 248,249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305,309, 337, 338, 346, 347, 348, 349 và 350 của bộ luật hình sự.

Đồn trưởng Đồn biên phòngđóng ở vùng sâu, vùng xa có quyền hạn quy định tại khoản 1 Điềunày. Cơ quan chính phủ quy định về Đồn biên phòng trực thuộc vùng sâu, vùng xa.

3. Viên trưởng Cục trinh sát biênphòng, viên trưởng viên phòng, kháng ma túy và tội phạm, Đoàn trưởng Đoànđặc nhiệm phòng, phòng ma túy và tội phạm, chỉ đạo trưởng lính biên phòngtỉnh, thành phố trực ở trong trung ương, Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩucảng, Đồn trưởng Đồn biên phòng trực tiếp tổ chức và chỉ huy các chuyển động Điềutra theo thẩm quyền, quyết định phân công hoặc chuyển đổi cấp phó trong việc Điềutra vụ án hình sự, kiểm soát các hoạt động Điều tra, quyết định thay đổi hoặc huỷbỏ các quyết định không có căn cứ với trái luật pháp của cấp phó, giải quyết khiếunại, tố giác theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

Khi cục trưởng Cục trinh sát biênphòng, cục trưởng cục phòng, kháng ma túy và tội phạm, Đoàn trưởng Đoànđặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòngtỉnh, tp trực thuộc trung ương, Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩucảng, Đồn trưởng Đồn biên phòng vắng mặt thì một cấp cho phó được uỷ nhiệm thựchiện những quyền hạn của cấp trưởng nguyên tắc tại Khoản 2 Điều này và yêu cầu chịutrách nhiệm trước cấp trưởng và trước điều khoản về trọng trách được giao.

4. Khi được cắt cử Điều tra vụán hình sự, Phó cục trưởng Cục thám thính biên phòng, Phó viên trưởng cục phòng,chống ma túy và tội phạm, Phó Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, phòng matúy và tội phạm, Phó chỉ đạo trưởng quân nhân biên chống tỉnh, tp trực thuộctrung ương, Phó Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩu cảng, Phó Đồn trưởngĐồn biên phòng có quyền áp dụng các biện pháp Điều tra nguyên lý tại khoản 1Điều này.

5. Cục trưởng, Phó cục trưởng Cụctrinh gần cạnh biên phòng; viên trưởng, Phó viên trưởng viên phòng, chống ma túy và tộiphạm; Đoàn trưởng, Phó Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng, phòng ma túyvà tội phạm; chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng bộ đội biên chống tỉnh, thànhphố trực trực thuộc trung ương; Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Biên phòngCửa khẩu cảng; Đồn trưởng, Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng buộc phải chịu tráchnhiệm trước luật pháp về hành động và ra quyết định của mình.

Điều 33. Nhiệmvụ, quyền lợi Điều tra của Hải quan

1. Cơ quan Hải quan khi thực hiệnnhiệm vụ vào lĩnh vực quản lý của mình cơ mà phát hiện tại tội phạm vẻ ngoài tại cácĐiều 188, 189 cùng 190 của bộ luật hình sự thì cục trưởng CụcĐiều tra chống buôn lậu, cục trưởng Cục bình chọn sau thông quan, cục trưởng CụcHải quan tiền tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực ở trong trung ương, bỏ ra cục trưởng bỏ ra cụcHải quan cửa khẩu bao gồm nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Đối cùng với tội phạm không nhiều nghiêm trọngtrong trường thích hợp phạm tội quả tang, triệu chứng cứ cùng lai lịch bạn phạm tội rõ ràngthì ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lấy lời khai, thu giữ, tạm bợ giữ cùng bảoquản đồ chứng, tài liệu tương quan trực kế tiếp vụ án, xét nghiệm người, khám nơi cấtgiữ hàng hóa trong khu vực vực kiểm soát và điều hành của Hải quan, trưng ước giám định lúc cầnthiết, khởi tố bị can, thực hiện các biện pháp Điều tra không giống theo pháp luật củaBộ lý lẽ tố tụng hình sự, chấm dứt Điều tra và đưa hồ sơ vụ án mang đến Viện kiểmsát có thẩm quyền trong thời hạn 01 tháng, tính từ lúc ngày ra ra quyết định khởi tố vụán;

b) Đối với tội phạm nghiêm trọng,rất nghiêm trọng, quan trọng nghiêm trọng hoặc tội phạm ít nghiêm trọng nhưng phứctạp thì quyết định khởi tố vụ án hình sự, đem lời khai, thu giữ, trợ thì giữ cùng bảoquản đồ gia dụng chứng, tài liệu tương quan trực tiếp nối vụ án, xét nghiệm người, khám khu vực cấtgiữ hàng hóa trong khu vực điều hành và kiểm soát của Hải quan, gửi hồ sơ vụ án mang đến Cơquan Điều tra bao gồm thẩm quyền vào thời hạn 07 ngày, tính từ lúc ngày ra ra quyết định khởitố vụ án.

2. Viên trưởng cục Điều tra chốngbuôn lậu, cục trưởng Cục khám nghiệm sau thông quan, cục trưởng viên Hải quan tiền tỉnh,liên tỉnh, thành phố trực ở trong trung ương, đưa ra cục trưởng chi cục hải quan cửakhẩu trực tiếp tổ chức và chỉ đạo các vận động Điều tra, quyết định phân cônghoặc biến hóa cấp phó trong việc Điều tra vụ án hình sự, kiểm tra các hoạt độngĐiều tra, quyết định thay đổi hoặc huỷ bỏ những quyết định không có căn cứ vàtrái quy định của cấp phó, giải quyết và xử lý khiếu nại, tố giác theo cách thức của Bộluật tố tụng hình sự.

Khi viên trưởng viên Điều tra chốngbuôn lậu, cục trưởng Cục chất vấn sau thông quan, viên trưởng cục Hải quan tỉnh,liên tỉnh, tp trực ở trong trung ương, bỏ ra cục trưởng bỏ ra cục thương chính cửakhẩu vắng phương diện thì một cung cấp phó được uỷ nhiệm thực hiện các quyền lợi của cấp cho trưởngquy định tại Khoản này cùng phải phụ trách trước cấp cho trưởng với trước phápluật về nhiệm vụ được giao.

3. Lúc được cắt cử Điều tra vụán hình sự, Phó cục trưởng cục Điều tra chống buôn lậu, Phó cục trưởng viên kiểmtra sau thông quan, Phó cục trưởng cục Hải quan tiền tỉnh, liên tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương, Phó bỏ ra cục trưởng chi cục Hải quan cửa ngõ khẩu gồm quyền áp dụngcác giải pháp Điều tra luật tại Khoản 1 Điều này.

4. Viên trưởng, Phó cục trưởng CụcĐiều tra kháng buôn lậu; viên trưởng, Phó viên trưởng Cục kiểm soát sau thôngquan; viên trưởng, Phó cục trưởng viên Hải quan lại tỉnh, liên tỉnh, tp trựcthuộc trung ương; bỏ ra cục trưởng, Phó chi cục trưởng chi cục Hải quan cửa khẩuphải chịu trách nhiệm trước quy định về hành vi và ra quyết định của mình.

Điều 34. Nhiệmvụ, nghĩa vụ và quyền lợi Điều tra của Kiểm lâm

1. Phòng ban Kiểm lâm lúc thực hiệnnhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý của mình nhưng mà phát hiện tội phạm vẻ ngoài tại cácĐiều 232, 243, 244, 245, 313 cùng 345 của Bộluật hình sự thì cục trưởng viên Kiểm lâm, bỏ ra cục trưởng đưa ra cục Kiểm lâm vùng,Chi viên trưởng bỏ ra cục Kiểm lâm, phân tử trưởng phân tử Kiểm lâm gồm nhiệm vụ, quyền hạnsau đây:

a) Đối cùng với tội phạm không nhiều nghiêm trọngtrong trường hợp phạm tội trái tang, triệu chứng cứ với lai lịch bạn phạm tội rõ ràngthì ra quyết định khởi tố vụ án, khám nghiệm hiện trường, xét nghiệm xét, rước lời khai,thu giữ, tạm duy trì và bảo vệ vật chứng, tài liệu liên quan trực sau đó vụ án,trưng mong giám định khi cần thiết, khởi tố bị can, tiến hành các biện pháp Điềutra khác theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự, xong Điều tra và chuyểnhồ sơ vụ án mang đến Viện kiểm sát bao gồm thẩm quyền vào thời hạn 01 tháng, kể từ ngàyra ra quyết định khởi tố vụ án;

b) Đối với tội nhân nghiêm trọng,rất nghiêm trọng, quan trọng đặc biệt nghiêm trọng hoặc tội phạm không nhiều nghiêm trọng cơ mà phứctạp thì đưa ra quyết định khởi tố vụ án, chất vấn hiện trường, khám xét, mang lờikhai, thu giữ, tạm giữ lại và bảo vệ vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đếnvụ án, gửi hồ sơ vụ án mang lại Cơ quan liêu Điều tra gồm thẩm quyền trong thời hạn 07ngày, tính từ lúc ngày ra đưa ra quyết định khởi tố vụ án.

2. Viên trưởng cục Kiểm lâm, chi cụctrưởng bỏ ra cục Kiểm lâm vùng, đưa ra cục trưởng chi cục Kiểm lâm, hạt trưởng HạtKiểm lâm trực tiếp tổ chức triển khai và chỉ huy các chuyển động Điều tra, ra quyết định phâncông hoặc biến đổi cấp phó trong việc Điều tra vụ án hình sự, kiểm tra các hoạtđộng Điều tra, quyết định chuyển đổi hoặc huỷ bỏ những quyết định không có căn cứvà trái luật pháp của cấp cho phó, giải quyết và xử lý khiếu nại, cáo giác theo phương pháp của Bộluật tố tụng hình sự.

Khi cục trưởng cục Kiểm lâm, chi cụctrưởng chi cục Kiểm lâm vùng, bỏ ra cục trưởng đưa ra cục Kiểm lâm, hạt trưởng HạtKiểm lâm vắng phương diện thì một cấp phó được uỷ nhiệm thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ của cấptrưởng qui định tại Khoản này với phải phụ trách trước cấp trưởng cùng trướcpháp phương tiện về nhiệm vụ được giao.

3. Lúc được phân công Điều tra vụán hình sự, Phó viên trưởng cục Kiểm lâm, Phó đưa ra cục trưởng chi cục Kiểm lâmvùng, Phó bỏ ra cục trưởng chi cục Kiểm lâm, Phó hạt trưởng phân tử Kiểm lâm bao gồm quyềnáp dụng các biện pháp Điều tra pháp luật tại Khoản 1 Điều này.

Xem thêm: Hướng Dẫn 5 Cách Thanh Toán Internet Viettel Cực Đơn Giản, Thuận Tiện Lợi

4. Cục trưởng, Phó viên trưởng CụcKiểm lâm; bỏ ra cục trưởng, Phó bỏ ra cục trưởng đưa ra cục Kiểm lâm vùng; đưa ra cục trưởng,Phó đưa ra cục trưởng đưa ra cục Kiểm lâm; hạt trưởng, Phó hạt trưởng phân tử Kiểm lâm phảichịu trọng trách trước luật pháp về hành động và đưa ra quyết định của mình.

Điều 35. Nhiệmvụ, quyền lợi và nghĩa vụ Điều tra của lực lượng cả