NHỮNG TỪ DỄ NHẦM LẪN TRONG TIẾNG ANH

Để né nhầm lẫn trong số những bài thi giờ Anh đặc biệt khi gặp những từ, các từ tất cả nghĩa tuyệt phát âm gần giống nhau. Những em bắt buộc nắm vững thực chất của từ, chăm chú xem nó thuộc loại từ nào, biện pháp phát âm, nhận trọng âm như như thế nào để có thể phân biệt được các từ một cách thuận lợi nhất. Hãy đọc ngay bài viết dưới phía trên của lực lượng giảng viên Wow English về số đông từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Anh nhé!


*

A. Các cặp từ vạc âm tương tự nhau (gần tương tự nhau).

Bạn đang xem: Những từ dễ nhầm lẫn trong tiếng anh

1. Angel với Angle

+ Angel /"eindʒəl/ (n):thiên thần

+ Angle /"æηgl/ (n):góc (trong hình học)

2. Dessert cùng Desert

+ Dessert /di"zə:t/ (n): món tráng miệng

+ Desert /di"zə:t/ (v): bỏ, quăng quật mặc, đào ngũ

+ Desert /"dezət/ (n): sa mạc

3. Later cùng Latter

+ Later /`leitə/ (adv): sau đó, rồi thì (thường cần sử dụng với hễ từ thời tương lai)

+ Latter/"lætə/ (adj): cái thứ 2, tín đồ thứ 2, loại sau, tín đồ sau.

4. Affect với Effect

+ Affect /ə"fekt/ (v): tác động đến.

+ Effect /i"fekt/ (n): ảnh hưởng, hiệu quả; (v) = thực hiện, lấy lại.

5. Emigrant và Immigrant

+ Emigrant /"emigrənt/ (n): bạn di cư.

+ Immigrant /"imigrənt/ (n): fan nhập cư.

6. Elude cùng Allude

+ Elude /i"lu:d/ (v): kị khỏi, lảng tránh, vượt ngòai tầm đọc biết.

+ Allude /ə"lu:d/ (v):nói mang lại ai/cái gì một phương pháp rút gọn hoặc gián tiếp; ám chỉ; nói láng gió.

7. Complement với Compliment

+ Complement /"kɔmpliment/ (n): vấp ngã ngữ

+ Compliment / "kɔmplimənt/ (n): lời khen ngợi

8. Formerly với Formally

+ Formerly /"fɔ:məli/ (adv): trước kia

+ Formally /"fɔ:mli/(adv):chỉnh tề (ăn mặc); chính thức

9. Heroin với Heroine

+ Heroin /"herouin/ (n): (dược học) thuốc khiến mê làm cho từ moocphin, cần sử dụng trong ngành dược để gây ngủ hoặc bớt đau, hoặc do fan nghiện ma túy dùng; hêrôin

+ Heroine /"herouin/ (n): bạn nữ anh hùng

10. Cite, Site và Sight

+ Cite /sait/ (v): trích dẫn

+ Site /sait/ (n): địa điểm, khu đất ( để xây dựng).

+ Sight /sait/ (n): khe ngắm, khoảng ngắm; quang cảnh, cảnh tượng; (v) = quan lại sát, nhìn thấy

11. Principal và Principle

+ Principal /"prinsəpl/ (n): hiệu trưởng (trường phổ thông); (Adj) = chính, chủ yếu.

+ Principle / "prinsəpl/ (n): nguyên tắc, phương tiện lệ

12. Learn với study

+ Learn /lɜːn/ (v): học tập môn gì đó cụ thể

+ Study /ˈstʌd.i/ (v): học (nói chung chung)

13. Chose với choose

+ Chose /tʃəʊz/ (v): Chọn, lựa (quá khứ của choose)

+ Choose /tʃuːz/ (v): chọn, lựa

14. Quite cùng quite

+ Quiet /ˈkwaɪ.ət/ (adj) lặng tĩnh, tĩnh lặng

+ Quite /kwaɪt/ (adv) không nhiều lắm, khá, trả toàn, hết sức,…

15. Chiến bại và loose

+ thảm bại /luːz/ (v) mất, thất lạc

+ Loose /luːs/ (v) thả lỏng, cởi, tháo

16. Lay cùng lie

+ Lay /leɪ/ (v) xếp, đặt, để, sắp đến đặt

+ Lie /laɪ/ (v) nằm

17. Explode và explore

+ Explode /ɪkˈspləʊd/ (v) làm nổ, làm tiêu tan

+ Explore /ɪkˈsplɔːr/ (v) thám hiểm, khám phá

18. Some time và sometime

+ Some time /ˈsʌm.taɪm/ Một cơ hội nào đó

+ Sometime /ˈsʌm.taɪmz/ (adv) thỉnh thoảng, song khi

19. Experience và experiment

+ Experience /ɪkˈspɪə.ri.əns/ (n) ghê nghiệm, sự từng trải

+ Experiment /ɪkˈsper.ɪ.mənt/ (n) cuộc thí nghiệm

20. Bare với bear

+ bare /beər/ (v) lột, tách bóc trần

+ bear/beər/ (v)mang vác, phòng đỡ

21. Resign cùng re-sign

+ resign/rɪˈzaɪn/ (v) : từ bỏ chức, xin nghỉ ngơi việc, thôi việc

+ re-sign/rɪˈzaɪn/ (v): ký lại, gia hạn lại hợp đồng

22. Communication cùng communications

+ communication/kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən/ (n): sự giao tiếp, trao đổi thông tin giữa những cá nhân.

+ communications/kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃəns/ (n): một khối hệ thống truyền tải thông tin lớn như báo đài, TV,…

23. Principle cùng principal

+ principle/ˈprɪn.sə.pəl/ (n): nguyên tắc, nguyên tắc của thứ gì đó

+ principal/ˈprɪn.sə.pəl/ (n): người dân có thẩm quyền cao nhất trong một nhóm, tổ chức.

24. Awhile và a while

+ awhile/əˈwaɪl/ (adv) vào một khoảng tầm thời gian.

+ a while/əˈwaɪl/ (adv) một khoảng chừng thời gian.

25. Any more với anymore

+ any more/ˌen.iˈmɔːr/ (adv): chỉ số lượng

+ anymore/ˌen.iˈmɔːr/ (adv): vẫn, nữa

B. Những cặp trường đoản cú nghĩa tương tự nhau

1. Fit với suit

+ fit /fɪt/ (v): vừa vặn (xét về kích cỡ, hình dáng)

+ suit/suːt/ (v): hòa hợp (xét về color sắc, phong cách,..)

2. Continous và continual

+ continuous/kənˈtɪn.ju.əs/ (adj) tiếp diễn

+ continual/kənˈtɪn.ju.əl/ (adj) liên tục

3. Especially và specially

+ especially/ɪˈspeʃ.əl.i/ (adv): quan trọng đặc biệt (cụ thể là…)

+ specially/ˈspeʃ.əl.i/ (adv): một mục đích đặc biệt, cụ thể (được cần sử dụng với VpII)

4. Borrow với lend

+ borrow/ˈbɒr.əʊ/ (v): mượn của ai

+ lend/lend/ (v): mang lại ai mượn

5. Win với beat

+ win/wɪn/ (v): win cuộc thi, trận đấu

+ beat /biːt/ (v): chiến hạ (đánh bại ai đó)

6. Grateful cùng thankful

+ grateful/ˈɡreɪt.fəl/ (adj): diễn đạt lòng biết ơn (khi ai đó làm cho điều gì mang đến mình)

+ thankful/ˈθæŋk.fəl/ (adj): diễn đạt sự hàm ân (khi rất có thể tránh được chuyện ko may)

7. Imply và infer

+ imply /ɪmˈplaɪ/ (v): ám chỉ (người nói, fan viết)

+ infer/ɪnˈfɜːr/ (v): suy ra (người nghe, người đọc)

8. See, look, watch và view

+ see/siː/ (v): nhìn thấy vật nào đấy có chủ đích (Nghĩa là việc vô tình thấy được vì đồ dùng đố vô tình lọt vào tầm khoảng nhìn).

+ look/lʊk/ (v): Nhìn gồm chủ ý, mắt nhắm đến cái gì đó để quan liêu sát.

+ watch/wɒtʃ/ (v): quan sát có ý kiến đồng thời theo dõi diễn biến hoạt động của một sự vật, sự khiếu nại nào đó.

+ view/vjuː/ (v): chú ý có ý kiến và sở hữu yếu tố thưởng thức.

9. Say, tell, talk cùng speak

+ say/seɪ/ (v): nói một cái gì đó

+ talk/tɔːk/ (v): nói chuyện

+ speak/spiːk/ (v): dùng làm chỉ hành động đối thoại hoặc giao tiếp trang trọng, hay diễn tả hành đụng nói được một ngôn từ nào đó.

10. Alone với lonely

+ alone /əˈləʊn/ (adj): một mình

+ lonely/ˈləʊn.li/ (adj): cảm hứng cô đơn

11. Broad cùng wide

+ broad (adj): rộng (bao la, mênh mông)

+ wide (adj): mở rộng, mở to

12. Nearly với almost

+ nearly (adj): không trả toàn, sát như, rất cạnh bên với (thường được sử dụng trước gần như từ như never, nobody, everybody,…

+ almost (adj): hầu như, gần như

13. Start cùng begin

+ start/stɑːt/ (n,v): sự bắt đầu, mở đầu, bắt đầu (thường có đến xúc cảm nhanh, mạnh, bất ngờ)

+ begin/bɪˈɡɪn/ (v): bắt đầu, mở đầu, mở đầu (mang đến xúc cảm từ từ, chậm chạp và nói đến một vượt trình)

14. Raise với rise

+ raise /reɪz/ (v): nâng lên, giơ lên,… ( nâng nó lên một vị trí cao hơn nữa hoặc ngày càng tăng nó)

+ rise /raɪz/ (v): trở dậy, mọc, lên cao,… (di chuyển từ một vị trí thấp rộng sang một địa điểm cao hơn)

15. Farther cùng further

+ farther /ˈfɑː.ðər/ (adv): xa hơn, xa nữa (chỉ khoảng cách vật lý)

+ further /ˈfɜː.ðər/ (adv): xa hơn, xa nữa (chỉ cả khoảng cách vật lý với những khoảng cách khác)

16. Advise và advice

+ advise /ədˈvaɪz/ (v): khuyên bảo ai làm gì

+ advice /ədˈvaɪs/ (n): lời khuyên

17. Bring với take

+ bring /brɪŋ/ (v): mang trong mình 1 thứ gì đấy lại gần với những người nói.

+ take /teɪk/ (v): mang 1 thứ gì đó ra xa tín đồ nói.

18. Practice với pratise

+ Practice /ˈpræk.tɪs/ (n): sực thực hành

+ Practise /ˈpræk.tɪs/ (v): thực hành, rèn luyện

19. Shame và guilt

+ shame/ʃeɪm/ (adv) cảm xúc xấu hổ, bẽ mặt

+ guilt/ɡɪlt/ (adv) cảm giác tội lỗi, ăn uống năn

20. Jealousy với envy

+ jealousy/ˈdʒel.ə.si/ (adj) xúc cảm khó chịu khi bạn khác có thứ mình thích

+ envy/ˈen.vi/ (n) sự thèm mong muốn thức bạn khác sở hữu

21. Between và among

+ between/bɪˈtwiːn/ : thực hiện khi đề cập tên người, vật, quốc gia, số lượng lớn hơn 2.

+ among /əˈmʌŋ/: bạn hoặc thiết bị thuộc thuộc nhóm, ko được gọi tên rứa thể, con số từ cha trở lên.

22. Triumph và victory

+ triumph /ˈtraɪ.əmf/: chỉ thành công khi đối thủ tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh trực tiếp.

+ victory /ˈvɪk.tər.i/: miêu tả trận chiến

23. Sick với ill

+ sick/sɪk/ (adj): cơn đau căn bệnh ngắn ko nguy hiểm

+ ill /ɪl/ (adj): vừa chỉ bệnh dịch ngắn hạn, vừa chỉ dịch nghiệm trọng và kéo dãn dài như ung thư, viêm phổi,…

24. High cùng tall

+ high/haɪ/ (adj): khoảng cách lớn từ trên xuống dưới cần sử dụng cho gần như thứ gồm kích cơ chiều rộng lớn.

+ tall/tɔːl/ (adj): nhích cao hơn mức trung bình sử dụng cho hầu hết thứ gồm chiều rộng mỏng mảnh hoặc thon hơn so với chiều cao của nó như: người, cây, tòa nhà,…

25. Empathy với sympathy

+ empathy /ˈem.pə.θi/: sự cảm thông sâu sắc với fan khác khi mình đã trải qua tình cảnh tựa như họ.

Xem thêm: Kèo Nhà Cái: Tỷ Lệ Cược World Cup 2018 _Nhà Cái Kimsa, Tỷ Lệ Cược Đội Hình World Cup 2018_Nhà Cái Kimsa

+ sympathy /ˈsɪm.pə.θi/: bài toán chia bi thương nỗi đau, mất mát của bạn khác.

Trên phía trên là toàn bộ những từ dễ nhầm lẫn trong giờ đồng hồ Anh vì đội ngũ giảng viên Wow English biên soạn. Hy vọng để giúp ích những em trong những bài thi quan trọng. Để nhận thêm các tài liệu về nhữngcâu giao tiếp tiếng Anh cơ bản, các em điền tin tức vào phiếu thông tin sau đây nhé!

HOẶC ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Chỉ đề nghị điền đầy đủ thông tin mặt dưới, support viên của fashionssories.com sẽ call điện và tứ vấn hoàn toàn miễn phí cho chính mình và xếp định kỳ học tương xứng nhất!