Phát Biểu Định Luật Khúc Xạ Ánh Sáng

Hiện tượng Khúc xạ tia nắng Công thức và Định luật, tách suất tuyệt đối, tỉ đối của môi trường - thứ lý 11 bài bác 26

Ở lớp 9, những em vẫn được khám phá về hiện tượng lạ khúc xạ ánh nắng về mặt định tính mà không đươc khảo sát khá đầy đủ về phương diện định lượng của hiện tượng lạ này.

Bạn đang xem: Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng


Vì vậy trong bài viết này, bọn họ sẽ khảo sát điều tra hiện tượng khúc xạ tia nắng về mặt định lượng? cách làm và định công cụ khúc xạ ánh sáng? phân tách suất tỉ đối và tách suất tuyệt đối hoàn hảo của môi trường.

I. Sự khúc xạ ánh sáng

1. Hiện tượng lạ khúc xạ ánh sáng

- Định nghĩa: Hiện tượng khúc xạ ánh nắng là hiện tượng kỳ lạ lệch phương (gãy) của các tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt ngăn cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau.

2. Định luật pháp khúc xạ ánh sáng

 Như hình trên, ta gọi:

 SI: Tia tới; I: Điểm tới

 N’IN: Pháp con đường với mặt chia cách tại I

 IR: Tia khúc xạ

 i: Góc tới; r: Góc khúc xạ

• Nội dung định quy định khúc xạ ánh sáng:

- Tia khúc xạ phía trong mặt phẳng tới (tạo bởi tia tới cùng pháp tuyến) và ở phía vị trí kia pháp tuyến đường so cùng với tia tới.

- với hai môi trường thiên nhiên trong suốt tuyệt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) và sin góc khúc xạ (sinr) luôn luôn không đổi:

 

*
 (const = hằng số)

II. Tách suất của môi trường

1. Tách suất tỉ đối

• Tỉ số không núm đổi, phụ thuộc vào vào bản chất của hai môi trường được gọi là phân tách suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên chứa tia khúc xạ (môi trường 2) đối với môi trường chứa tia tới (môi ngôi trường 1):

 

*

• n21 được call là chiết suất tỉ đối của môi trường 2 so với môi trường thiên nhiên 1.

- trường hợp n21 > 1: Tia khúc xạ lệch lại ngay gần pháp con đường hơn, môi trường 2 tách quang hơn môi trường xung quanh 1.

- Nếu n21 2. Tách suất xuất xắc đối

• chiết suất hoàn hảo nhất của một môi trường xung quanh là chiết suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên đó so với chân không.

- tách suất của chân không: n = 1

- chiết suất của ko khí: n = 1,000293

• Như vậy, phân tách suất tỉ đối của hai môi trường là:

 

*

- vào đó:

 n21: chiết suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên 2 so với môi trường xung quanh 1.

 n1: tách suất tuyệt vời của môi trường 1

 n2: chiết suất tuyệt đối hoàn hảo của môi trường xung quanh 2

• Công thức của định chính sách khúc xạ: 

*

III. Tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng

- Ánh sáng truyền đi theo mặt đường nào thì cũng truyền trái lại theo con đường đó

- trường đoản cú tính thuận nghịch ta có:

*

IV. Bài tập về khúc xạ ánh sáng

* Bài 1 trang 166 SGK đồ Lý 11: Thế làm sao là hiện tượng lạ khúc xạ ánh sáng? phát biểu định điều khoản khúc xạ ánh sáng.

° Lời giải bài 1 trang 166 SGK đồ gia dụng Lý 11: 

+ hiện tượng khúc xạ ánh sáng:

Khúc xạ ánh nắng là hiện tượng lạ lệch phương (gãy) của tia sáng lúc truyền xiên góc cho tới qua mặt phân làn giữa hai môi trường thiên nhiên trong suốt không giống nhau.

+ Định mức sử dụng khúc xạ ánh sáng.

- Tia khúc xạ phía bên trong mặt phẳng cho tới (tạo vì chưng tia tới cùng pháp tuyến) và ở bên kia pháp tuyến so với tia cho tới (hình vẽ)

- cùng với hai môi trường trong suốt cố định thì tỉ số giữa góc sin góc cho tới (sini) cùng với sin gọc khúc xạ (sin r) luôn không đổi:

* Bài 2 trang 166 SGK đồ dùng Lý 11: Chiết suất tỉ đối n21 của môi trường (2) đối với môi trường (1) là gì?

° Lời giải bài bác 2 trang 166 SGK thứ Lý 11: 

- Chiết suất tỉ đối n21 của môi trường thiên nhiên (2) đối với môi trường (1) là tỉ đối giữa sin cùng với góc cho tới (sini) với sin góc khúc xạ (sinr)

- phân tách suất tỉ đối n21 của môi trường xung quanh (2) đối với môi ngôi trường (1) được tính bằng tỉ số tách suất hoàn hảo và tuyệt vời nhất của môi trường thiên nhiên (2) đối môi trường xung quanh (1) xuất xắc tỉ số vận tốc ánh sáng sủa truyền trong môi trường (1) đối với môi trường (2).

*

* Bài 3 trang 166 SGK vật Lý 11: Chiết suất (tuyệt đối) n của một số môi trường là gì? Viết hệ thức liên hệ giữa tách suất tỉ đối và phân tách suất tuyệt đối.

° Lời giải bài 3 trang 166 SGK đồ vật Lý 11: 

- phân tách suất tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một môi trường xung quanh là tỉ số vận tốc ánh sáng c vào chân ko so với tốc độ ánh sáng v trong môi trường đó.

*

- Hệ thức contact giữa tách suất tỉ đối và tách suất tốt đối:

*

* Bài 4 trang 166 SGK thiết bị Lý 11: Thế như thế nào là tính thuận nghịch của sự việc truyền ánh sáng?

Chứng tỏ: 

Nước gồm chiết suất là 4/3. Chiết suất của ko khí so với nước là bao nhiêu?

° Lời giải bài bác 4 trang 166 SGK thứ Lý 11: 

• Tính thuận nghịch về chiều truyền tia sáng: nếu AB là 1 đường truyền ánh sáng, trê tuyến phố đó, ánh sáng hoàn toàn có thể đi tự A mang đến B hoặc B cho A. Tức là ánh sáng sủa truyền đi theo chiều như thế nào thì cũng truyền trái lại theo mặt đường đó.

• triệu chứng tỏ: 

- Theo phương pháp định điều khoản khúc xạ, ta có: 

*
 

- Nên:

*

• chiết suất của ko khí đối với nước:

*

* Bài 5 trang 166 SGK vật Lý 11: Một tia sáng sủa truyền mang lại mặt nhoáng của nước. Tia này có một tia bức xạ ở mặt thoáng với tia khúc xạ.

Người vẽ những tia sáng này quên ghi lại chiều truyền vào hình 26.7. Tia làm sao dưới đó là tia tới?

A. Tia S1I B. Tia S2I C. Tia S3I D. Tia S1I,S2I, S3I đều có thể là tia tới.

° Lời giải bài bác 5 trang 166 SGK vật dụng Lý 11: 

• chọn đáp án: B. Tia S2I

- Vì tia tới và tia khúc xạ đề nghị nằm ở 2 bên của pháp tuyến.

* Bài 6 trang 166 SGK trang bị Lý 11: Tia sáng sủa truyền trường đoản cú nước và khúc xạ ra không khí. Tia khúc xạ cùng tia bức xạ ở phương diện nước vuông góc cùng với nhau. Nước tất cả chiết suất là 4/3. Góc tới của tia sáng là bao nhiêu (tính tròn số)?

A. 37o B. 42o C. 53o D. Một quý hiếm khác A, B, C.

° Lời giải bài 6 trang 166 SGK đồ dùng Lý 11: 

• lựa chọn đáp án: A. 37o

- Áp dụng định pháp luật khúc xạ ánh sán: 

*
 và
*

*

- khía cạnh khác, theo đề bài, tia khúc xạ và tia sự phản xạ vuông góc, tức là:

 

*

- Vậy

*
 
*

* Bài 7 trang 166 SGK đồ vật Lý 11: Có ba môi trường xung quanh trong xuyên suốt (1), (2), (3). Cùng góc tói i, một tia sáng khúc xạ như hình 26.8 khi truyền tự (1) vào (2) và từ (1) vào (3). Vẫn với góc cho tới i, khi tia sáng truyền từ (2) vào (3) thì góc khúc xạ là bao nhiêu?

A. 22o B. 31o C. 38o D. Bên cạnh được.

° Lời giải bài 7 trang 166 SGK thứ Lý 11: 

• chọn đáp án: D. Kế bên được.

- khi tia sáng truyền từ môi trường (1) vào môi trường (2): n1sini = n2sin45 (1)

- khi tia sáng truyền từ môi trường (1) vào môi trường (3): n1sini = n3sin30 (2)

- trường đoản cú (1) với (2) ta có: n2sin45 = n3sin30 suy ra 

*

- lúc tia sáng truyền từ môi trường thiên nhiên (2) vào môi trường thiên nhiên (3) ta có:

 n2sini = n3sinr 

*

- bởi vì góc tới i không biết phải không tính được góc khúc xạ r lúc tia sáng truyền từ (2) vào (3).

* Bài 8 trang 167 SGK vật dụng Lý 11: Một loại thước được cắn thẳng đứng vào bình đựng nước có đáy phẳng ngang. Phần thước nhô khỏi phương diện nước dài 4 cm. Chếch ở bên trên có một ngọn đèn. Láng của thước xung quanh nước lâu năm 4cm và ở đáy dài 8 cm. Tính chiều sâu của nước vào bình. Chiết suất của nước là 4/3.

° Lời giải bài bác 8 trang 167 SGK vật dụng Lý 11: 

- Ta có: Phần thước nhô khỏi mặt nước: SA = 4cm

 Bóng của thước bên trên mặt nước: AI = 4cm

 Bóng của thước ở đáy: BC = 8cm.

 Chiều sâu của nước trong bình: IH

 BC = bảo hành + HC ⇒ HC = BC - bh = BC - AI = 8 - 4 = 4cm.

Xem thêm: Công Nghệ 12 Bài 13: Khái Niệm Về Mạch Điện Tử Điều Khiển Và Ứng Dụng

+ ∆IAS vuông tại A, có SA = AI ⇒ ∆IAS vuông cân tại A

 

- Áp dụng định phương tiện khúc xạ ánh sáng, ta có:

 

*
 
*

- Xét ΔIHC vuông tại H, ta có:

*

 Bài 9 trang 167 SGK đồ Lý 11: Một tia sáng sủa được chiếu đến điểm giữa của khía cạnh trên một khối lập phương trong suốt, tách suất n = 1,50 (Hình 29.6). Tính góc tới i lớn số 1 để tia khúc xạ vào trong khối còn gặp mặt mặt lòng của khối.