Có thuốc phong tê thấp bà giằng

giảm 30.000 cho đơn hàng trên 600.000 bớt 50.000 cho giao dịch trên một triệu ( áp dụng cho đơn hàng tiếp theo )
*
phong te thap tía giang 7 L4468
*
phong te thap tía giang 6 H2562
*
phong te thap ba giang 1 I3664
*
phong te thap ba giang 5 R7174
*
phong te thap bố giang 4 O6501
*
phong te thap cha giang 3 S7240
*
phong te thap tía giang 2 H3052
*
phong te thap ba giang 8 M4632
*
phong te thap ba giang 9 K4657