Sách Bài Tập Tiếng Nhật

Sách Minna no Nihongo I (Bản mới) - luyện tập mẫu câu ICuốn sách này được tạo nên ra để giúp người học tất cả kiến thức kiên cố thông qua bài toán viết và bố trí từ vựng, chữ Hán. Phần giản...
*

Bố viên – nội dung cơ bảnMinna no Nihongo I - luyện tập mẫu câu (Tập 1)

Nội dung của từng bài

- tự vựng

- Ngữ pháp

- Mỗi bài bác sẽ có một sheet check ngữ pháp

- sắp xếp, phân nhiều loại dạng cồn từ, trợ từ, phó từ, từ nhằm hỏi

- Đoạn văn ngắn

- Tài liệu

- Tổng ôn tập

Ưu điểm quá trộiMinna no Nihongo I - rèn luyện mẫu câu (Tập 1)