Tài Liệu Giao Tiếp Trong Kinh Doanh

Made in China: A Prisoner, an SOS Letter, và the Hidden Cost of America's Cheap Goods Amelia Pang

Bạn đang xem: Tài liệu giao tiếp trong kinh doanh

*

Ladies Get Paid: The Ultimate Guide khổng lồ Breaking Barriers, Owning Your Worth, và Taking Command of Your Career Claire Wasserman
*

*

The Ministry of Common Sense: How to Eliminate Bureaucratic Red Tape, Bad Excuses, và Corporate BS Martin Lindstrom
*

*

How I Built This: The Unexpected Paths lớn Success from the World's Most Inspiring Entrepreneurs Guy Raz
Bezonomics: How Amazon Is Changing Our Lives and What the World's Best Companies Are Learning from It Brian Dumaine
Larger Than Yourself: Reimagine Industries, Lead with Purpose & Grow Ideas into Movements Thibault Manekin
Your Work from home Life: Redefine, Reorganize & Reinvent Your Remote Work (Tips for Building a Home-Based Working Career) MJ Fievre
We Should All Be Millionaires: Change Your Thinking, Build Bank, & Claim Your Independence Rachel Rodgers
Twelve and a Half: Leveraging the Emotional Ingredients Necessary for Business Success Gary Vaynerchuk
end of Bias, The: A Beginning: The Science and Practice of Overcoming Unconscious Bias Jessica Nordell
Just Work: How lớn Root Out Bias, Prejudice, & Bullying to lớn Build a Kick-Ass Culture of Inclusivity Kimberly Scott
Everybody Has a Podcast (Except You): A How-To Guide from the First Family of Podcasting Justin McElroy

Xem thêm: Giờ Tốt Cúng Thần Tài - Cúng Ngày Vía Thần Tài Sáng Hay Chiều Là Tốt Nhất

Giáo trình giao tiếp kinh doanh - Mục lục

1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN(2:45)- Khái lược - Tầm đặc trưng -3 ý - kim chỉ nam – 4 ý - các kiểu Giao tiếp- 2 ý - thừa trình tiếp xúc – 10 ý - những Rào cản tiếp xúc – 9 ý - cách thức – 3 ý o hiệ tượng cơ bạn dạng – 5 ý (22:25)o nguyên tắc hình thành thông điệp – 3 ý (25:42)o qui định truyền đạt thông tin (42-45)CHƯƠNG 2: KỸ NĂNG LẮNG NGHE-ĐẶT CÂU HỎI- TRUYỀN THÔNGKHÔNG LỜI(49:70)- khả năng lắng nghe – 4 ý (49:59)o mục tiêu lắng nghe (49)o tiện ích lắng nghe (50:51)o lắng nghe hiệu quả– 6 ý (51:56)o trở trinh nữ lắng nghe – 6 ý (56:58)- kĩ năng đặt thắc mắc (59: 61)- tài năng truyền đạt thông tin(61:67)CHƯƠNG 3: KỸ NĂNGTHUYẾT TRÌNH (70:92)- chọn chủ đề và mục đích bàinói(70:71)- tìm hiểu khán trả - 3 ý (71:75)- xây dựng ngôn từ – 2 ý (75:83)- lưu lại ý-8 ý (83:92)CHƯƠNG 4: KỸ NĂNG PHÁTTRIỂN THÔNG ĐIỆP VIẾT(95:117)- Khái niệm(95)- Sự quan trọng của thông điệp viết(96:97)- Ưu điểm với hạn chế(97:98)- cải cách và phát triển thông điệp viết(98:109)- Thư tín điện tử(109:116)- khẳng định cấp độ tự vựng(116:117)CHƯƠNG 5 : KỸ NĂNG GIAO DỊCH THTÍN TRONG gớm DOANH(120:185)- Tầm đặc trưng và phương pháp trình bày(120:125)- kĩ năng viết thư tín(125:127)- viết thông điệp tích cực và trung lập(127:142)- viết thông điệp thiện chí- 8 ý (143:155)- viết thông điệp xấu đi –3 ý (155:171)- viết thông điệp thuyết phục – 3 ý (172:185)CHƯƠNG 6: KỸ NĂNG VIẾT BÁO CÁO TRONG tởm DOANH(189:229)- đề nghị thiết report viết và kỹ thuật nghiên cứu(189:202)- các loại report viết(202:213)- một số trong những ứng dụng của report viết bằng lòng – 3 ý (213:229)TÓM LƯỢC GIÁO TRÌNH:Phần 1: Tổng Quan: – (2 :45)Phần 2: các Kỹ năng giao tiếp Kinh doanh: – (49:250)Phần 3: Ứng dụng trong giao tiếp Kinh doanh: – (250:372)