Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

Tôi đang yêu anh từ muôn kiếp nào mang lại dẫu mai sau đời nhiều tang hải Biết rằng chẳng được gần nhau Đừng rước cay đắng lẫn nhau Cho cung đàn lỡ nhịp thương nhức Tôi vẫn yêu anh tình yêu ban sơ Tôi biết duyên tôi gặp gỡ nhiều khổ đau Mắt bi lụy thức vẫn quầng sâu Để thương để nhớ cho nhau Nước mắt như thế nào rơi đêm ngày thâu ĐK: Thôi xin anh chớ buồn, xin anh đừng buồn Tình chỉ đẹp lúc còn dang dở Đời mất vui khi sẽ vẹn câu thề Tôi đã yêu anh tình yêu thuở đầu Tôi biết duyên tôi gặp mặt nhiều khổ cực Cũng đành gật đầu hợp tan bèo mây trọn kiếp long dong Cho cung bi thiết rơi tối ngày đen...!!!

Bạn đang xem: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở


Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Khăn Trải Thảm Tập Yoga Tphcm, Khăn Trải Thảm Tập Yoga Giá Tốt Tháng 10, 2021

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.