Review son tom ford 07 ruby rush màu đỏ ruby ❤ nàng xuân

2. Makeup · 2.3. Lip · Lipstick · Tom Ford(Review) TOM FORD Lip màu sắc matte – 07 RubyRush

Chà chà, đã 1 năm rồi mình mới quay trở lại blog này. Thỉnh thoảng cũng vào ngó cái, viết một vài bạn dạng draft nhưng chưa thật sự hoàn chỉnh. Thời gian trôi nhanh như chó chạy đi ngoài đường nhựa vậy