Top 9 Trang Web Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành Chuẩn Nhất, Tốt Nhất

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Top 9 trang web dịch tiếng anh chuyên ngành chuẩn nhất, tốt nhất

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu giúp từ điển WordNet, từ bỏ điển Collocation. Tra cứu nghữ pháp

Bạn tất cả thể setup app phần mềm từ điển bên trên Windows để tra từ bỏ điển thuận lợi khi hiểu văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
tự điển a walking (living) dictionary: từ bỏ điển sống, bạn học rộng lớn biết nhiều (định ngữ) có đặc điểm từ điển, có đặc điểm sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: giờ Anh sách vở
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
tự điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : tự điển tự động hóa
composite external symbol dictionary : tự điển ký hiệu ngoài phối hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ bỏ điển ký hiệu ngoài phức hợp
computer dictionary : tự điển máy tính
descriptor dictionary : trường đoản cú điển bộc lộ
dictionary code : mã từ điển
dictionary order : sản phẩm tự từ điển
electronic commerce dictionary : từ điển điện tử
external symbol dictionary : trường đoản cú điển ký kiệu ngoại trừ
frequency dictionary : tự điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : tự điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ trang bị từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : tự điển dữ liệu tích vừa lòng
machine dictionary : tự điển thiết bị
main dictionary : từ bỏ điển chính
mechanical dictionary : trường đoản cú điển cơ giới
relocation dictionary : từ bỏ điển gửi vị
relocation dictionary : từ bỏ điển chuyển vị trí
relocation dictionary : trường đoản cú điển xác định lại
relocation dictionary : từ điển tái xác định
reverse code dictionary : tự điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
tự điểm nguồn thông tin

*

*

Xem thêm: Cách Fix, Sửa Lỗi Danh Bạ Sim Ghép Trên Iphone Lock Cực Đơn Giản

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided khổng lồ consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish