Tra Từ: Hệ Thống Từ Điển Chuyên Ngành Mở

*

Bạn đang xem: Tra từ: hệ thống từ điển chuyên ngành mở

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt chuyên ngành (English Vietnamese Specialization Dictionary)
*
translate
*
translate /træns"leit/
*
ngoại đụng từ dịch, thông ngôn khổng lồ translate an English book into Vietnamese dịch một cuốn sách tiếng Anh sang trọng tiếng Việt đưa sang, biến thành to lớn translate emotion into kích hoạt vươn lên là tình cảm thành hành động to lớn translate dream into reality biến hóa ước mơ thành hiện nay to translate opetry into music đưa thơ thành nhạc, phổ nhạc thành thơ to lớn translate Lenin"s teachings into reality triển khai lời dạy dỗ của Lê-nin giải thích, coi là kindly translate xin ông vui lòng giải thích rõ đến ý ông mong muốn nói bởi not translate my hesitation as ill-will xin anh chớ coi sự lừng chừng của tôi là thiếu mĩ ý thuyên đưa (một vị giám mục) lịch sự địa phận không giống truyền lại, truyền đạt lại (bức điện) (toán học); (kỹ thuật) mang lại tịnh tiến siêng ngành kinh tế phiên dịch chăm ngành nghệ thuật biên dịch biến đổi chuyển đổi dịch di chuyển gán thông ngôn Lĩnh vực: toán & tin dịch, thông dịch phân chia Lĩnh vực: điện lạnh tịnh tiến siêng ngành kỹ thuật Lĩnh vực: điện tử và viễn thông dịch, biên dịch

Xem thêm: Cà Phê Chồn Bán Ở Đâu Giá Rẻ Nhất? Địa Chỉ Bán Cafe Chồn Uy Tín

*