Ngữ Pháp Tiếng Anh Ôn Thi Thpt Quốc Gia

*

Danh mục tài liệu học tập Học Thông Minh 13 Đề thi thử đại học 1498 Lớp 12 1356 Lớp 11 822 Lớp 10 828 Thi vào lớp 10 376 Lớp 9 649 Lớp 8 583 Lớp 7 639 Lớp 6 898 Thi vào lớp 6 125 Lớp 5 379 Lớp 4 338 Lớp 3 295 Lớp 2 2
Tải APP để nhận nhiều khóa học bổ trợ miễn phí
*
*
*

Học Mãi chia sẻ bộ tài liệu tổng hợp các chuyên đề tiếng Anh ôn thi tốt nghiệp THPT hoàn toàn miễn phí dành cho các em học sinh. Bộ tài liệu cung cấp 20 chuyên đề kiến thức quan trọng và thường xuyên xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp các năm. Đây chắc chắn là bộ tài liệu không thể thiếu dành cho các em học sinh đang trong giai đoạnôn tiếng anh thi đại học.

20 chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi THPT quốc gia

Chuyên đề 1: Các thì trong tiếng Anh

- Thì hiện tại đơn

- Thì hiện tại tiếp diễn

- Thì hiện tại hoàn thành

- Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

- Thì quá khứ đơn

- Thì quá khứ tiếp diễn

- Thì quá khứ hoàn thành

- Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

- Thì tương lai đơn

- Thì tương lai tiếp diễn

- Thì tương lai hoàn thành

- Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Chuyên đề 2: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Chuyên đề 3: Danh động từ và động từ nguyên thể

- Lý thuyết

- Động từ nguyên thể

Chuyên đề 4: Câu giả định

- Câu điều kiện

- Các câu dạng If only/Wish

Chuyên đề 5: Câu bị động

- Cách sử dụng

- Cấu trúc câu bị động

Chuyên đề 6: Câu gián tiếp

- Câu trực tiếp, câu gián tiếp

- Thay đổi câu gián tiếp

- Các trường hợp không thay đổi thì

Chuyên đề 7: Mệnh đề quan hệ

- Lý thuyết về mệnh đề quan hệ

- Đại từ quan hệ

- Phó từ quan hệ

- Phương pháp làm bài mệnh đề quan hệ

- Rút gọn mệnh đề trạng từ

Chuyên đề 8: So sánh

- So sánh bằng

- So sánh hơn

- So sánh kém

- So sánh nhất

Chuyên đề 9: Liên từ

Chuyên đề 10: Mạo từ

- Mạo từ không xác định

- Mạo từ xác định

- Trường hợp không dùng mạo từ

Chuyên đề 11: Giới từ

- Khái niệm giới từ

- Các loại giới từ

Chuyên đề 12: Các từ, cụm từ diễn tả số lượng

- Danh sách các từ, cụm từ diễn tả số lượng thường gặp

Chuyên đề 13: Ngữ động từ

- Các trạng từ, giới từ thông dụng trong ngữ động từ

- Các động từ đặc biệt

- Các ngữ động từ không tách ra được

- Các ngữ động từ không có tân ngữ

- Các ngữ động từ có 3 từ

- Các cụm động từ thường gặp trong chương trình Sách giáo khoa tiếng Anh

Chuyên đề 14: Cấu tạo từ

- Cách thành lập danh từ

- Vị trí của danh từ

- Cách thành lập tính từ

- Vị trí tính từ

- Cách thành lập động từ

- Vị trí của động từ

Chuyên đề 15: Đảo ngữ

Chuyên đề 16: Sự kết hợp từ

Chuyên đề 17: Mệnh đề trạng từ

- Mệnh từ, cụm từ chỉ nhượng bộ