Chuẩn mực kế toán số 16

Chuẩn mực kế toán tài chính số 16 dụng cụ và phía dẫn những nguyên tắc và phương thức kế toán đối với túi tiền đi vay. Gồm: ghi nhận giá cả đi vay mượn vào giá cả sản xuất, kinh doanh trong kỳ; vốn hoá ngân sách chi tiêu đi vay lúc các ngân sách này liên quan trực tiếp nối việc chi tiêu xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang làm cơ sở ghi sổ kế toán cùng lập report tài chính.

Bạn đang xem: Chuẩn mực kế toán số 16

*

Nội dung của chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính số 16

1. Ghi nhận giá cả đi vay

Chi phí đi vay phải ghi dìm vào ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh.Chi tổn phí đi vay tương quan trực kế tiếp việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất gia sản dở dang. Được tính vào cực hiếm của tài sản đó (được vốn hoá) khi gồm đủ các điều kiện giải pháp trong chuẩn mực này.Chi phí tổn đi vay tương quan trực kế tiếp việc đầu tư chi tiêu xây dựng hoặc sản xuất gia sản dở dang được xem vào giá trị của tài sản đó. 

2. Xác định chi phí đi vay mượn được vốn hoá

Trường hợp khoản đầu tư vay lẻ tẻ chỉ sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng hoặc tiếp tế một gia tài dở dang thì túi tiền đi vay bao gồm đủ điều kiện vốn hoá cho gia tài dở dang đó sẽ được khẳng định là túi tiền đi vay thực tiễn phát sinh từ các khoản vay mượn trừ (-) đi các khoản thu nhập phát sinh tự hoạt động chi tiêu tạm thời của những khoản vay này.Các khoản thu nhập cá nhân phát sinh tự hoạt động đầu tư tạm thời của những khoản vốn vay lẻ tẻ trong khi hóng được áp dụng vào mục tiêu có được tài sản dở dang thì đề xuất ghi bớt trừ vào túi tiền đi vay tạo nên khi vốn hoá.Trường đúng theo phát sinh các khoản vốn vay chung, trong đó có sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng hoặc sản xuất một tài sản dở dang thì số giá thành đi vay gồm đủ đk vốn hoá trong mỗi kỳ kế toán tài chính được xác định theo phần trăm vốn hoá đối với chi phí luỹ kế bình quân gia quyền phát sinh mang lại việc chi tiêu xây dựng hoặc sản xuất gia tài đó. Xác suất vốn hoá được tính theo phần trăm lãi suất trung bình gia quyền của những khoản vay chưa trả trong kỳ của doanh nghiệp, ngoại trừ những khoản vay lẻ tẻ phục vụ cho mục đích có một tài sản dở dang. Ngân sách chi tiêu đi vay được vốn hoá vào kỳ không được vượt quá tổng số chi tiêu đi vay tạo nên trong kỳ đó.Nếu tất cả phát sinh ưu tiên hoặc phụ trội khi xây đắp trái phiếu thì phải điều chỉnh lại lãi chi phí vay bằng phương pháp phân vấp ngã giá trị khoản ưu tiên hoặc phụ trội và điều chỉnh tỷ lệ vốn hoá một cách phù hợp. Việc phân bổ khoản khuyến mãi hoặc phụ trội hoàn toàn có thể sử dụng cách thức lãi suất thực tế hoặc phương thức đường thẳng. Những khoản lãi tiền vay cùng khoản phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội được vốn hoá vào từng kỳ ko được vượt thừa số lãi vay thực tế phát sinh và số phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội trong kỳ đó.

3. Thời điểm ban đầu vốn hoá

 Vốn hoá túi tiền đi vay vào giá bán trị tài sản dở dang được ban đầu khi tán đồng đồng thời các điều kiện sau:

Các chi phí cho việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bước đầu phát sinh;Các chi tiêu đi vay phát sinh;Các hoạt động cần thiết trong việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào thực hiện hoặc bán đang được tiến hành.

Chi phí cho việc chi tiêu xây dựng hoặc sản xuất một gia tài dở dang bao gồm 

các giá cả phải thanh toán bằng tiền, chuyển giao các tài sản khác hoặc đồng ý các số tiền nợ phải trả lãi, không tính đến những khoản trợ cấp hoặc cung cấp liên quan mang đến tài sản.

Các hoạt động quan trọng cho việc chuẩn bị đưa tài sản vào sử dụng hoặc chào bán bao gồm 

hoạt đụng xây dựng, sản xuất, hoạt đụng kỹ thuật và quản lý chung trước khi ban đầu xây dựng, sản xuất 

4. Tạm ngừng vốn hoá

Việc vốn hoá giá cả đi vay sẽ tiến hành tạm hoàn thành lại trong số giai đoạn cơ mà quá trình đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bị con gián đoạn. Trừ lúc sự cách trở đó là đề nghị thiết.Việc vốn hoá túi tiền đi vay mượn được tạm xong xuôi lại khi quá trình chi tiêu xây dựng hoặc sản xuất gia tài dở dang bị cách trở một phương pháp bất thường. Lúc đó túi tiền đi vay tạo ra được ghi nhấn là giá thành sản xuất, marketing trong kỳ cho đến khi việc chi tiêu xây dựng hoặc sản xuất gia tài dở dang được tiếp tục.

Xem thêm: Exo Có Bao Nhiêu Thành Viên? Năm Sinh Và Tiểu Sử Nhóm Nhạc Exo 9

5. Kết thúc việc vốn hoá

Việc vốn hoá chi tiêu đi vay mượn sẽ dứt khi các chuyển động chủ yếu cần thiết cho việc sẵn sàng đưa gia tài dở dang vào thực hiện hoặc chào bán đã trả thành.Một gia sản sẵn sàng đưa vào và sử dụng hoặc chào bán khi thừa trình đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản đã ngừng cho cho dù các quá trình quản lý bình thường vẫn hoàn toàn có thể còn tiếp tục. Ngôi trường hợp bao gồm sự cố đổi nhỏ tuổi (như trang trí gia sản theo yêu ước của người tiêu dùng hoặc bạn sử dụng) mà lại các chuyển động này chưa hoàn tất thì chuyển động chủ yếu vẫn xem là đã hoàn thành.Khi quá trình chi tiêu xây dựng tài sản dở dang xong xuôi theo từng bộ phận và mỗi bộ phận có thể thực hiện được trong khi vẫn liên tục quá trình chi tiêu xây dựng các bộ phận khác. Thì vấn đề vốn hoá các giá cả đi vay mượn sẽ xong xuôi khi toàn bộ các hoạt động chủ yếu quan trọng cho việc chuẩn bị đưa từng bộ phận vào áp dụng hoặc chào bán đã trả thành.

Kế toán Việt Hưng vẫn trình bày chi tiết chuẩn mực kế toán tài chính số 16. Kế toán tài chính viên nắm rõ nội dung của chuẩn mực để vận dụng vào nhiệm vụ doanh nghiệp mình.