CHƯƠNG 7 VẬT LÝ 12

Bạn sẽ xem clip Ôn tập chương 7- vật dụng lí phân tử nhân nguyên tử được dạy do giáo viên online khét tiếng

3 bước HACK điểm trên cao cách 1: dấn miễn phí khóa đào tạo và huấn luyện Chiến lược học tốt (lớp 12) | các lớp khác cách 2: Xem bài bác giảng trên fashionssories.com bước 3: Làm bài tập với thi online tại Tuhoc365.vn

Bạn đang xem: Chương 7 vật lý 12

*
Ôn tập chương 7- đồ lí hạt nhân nguyên tử" srcset="https://fashionssories.com/chuong-7-vat-ly-12/imager_1_15731_700.jpg 480w, https://fashionssories.com/wp-content/uploads/2020/02/Vật-Lý-12-Ôn-tập-chương-7-Vật-lí-hạt-nhân-nguyên-tử-1-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" /> Đánh giá:

Tips: Để học công dụng bài giảng: Ôn tập chương 7- thứ lí phân tử nhân nguyên tử các bạn hãy triệu tập và dừng đoạn clip để làm bài bác tập minh họa nhé. Chúc chúng ta học tốt tại fashionssories.com


Cho khối lượng của hạt proton, notron và hạt nhân Heli ((_2^4He)) thứu tự là 1,0073u; 1,0087u cùng 4,0015u. Biết (1u m = m 931,5 m MeV/c^2). Năng lượng liên kết của hạt nhân (_2^4He) dao động bằng:


Một nhà máy sản xuất điện hạt nhân có hiệu suất phát năng lượng điện (1920M mW), dùng tích điện phân hạch của hạt nhân (^235U) với hiệu suất (30\% ). Mức độ vừa phải mỗi phân tử (^235U) phân hạch tỏa ra năng lượng (3,2.10^ – 11J). Nhiên liệu dùng làm hợp kim chứa (^235U) đã làm cho giàu (36\% ). Hỏi vào (365) ngày hoạt động, xí nghiệp sản xuất tiêu thụ một khối lượng nhiên liệu là bao nhiêu? Coi (N_A = 6,02.10^23)


Phản ứng phân hạch của Urani 235 là: (_92^235U + _0^1n o _42^95Mo + _57^139La + 2_0^1 + 7_ – 1^0e). đến biết trọng lượng các hạt nhân (m_U = 243,99u), (m_Mo = 94,88u), (m_La = 138,87u), (m_n = 1,01u), (m_e approx 0) với (1uc^2 = 931MeV). Tích điện một phân hạch tỏa ra là:


Phương pháp giải

Áp dụng bí quyết tính năng lượng liên kết của phân tử nhân nguyên tử X: ( mW_lk = Delta mc^2 = left( Zm_p + left( A – Z ight)m_n – m_X ight)c^2)


Đáp án đưa ra tiết:

Hạt nhân Heli có: (left{ eginarraylZ = 2\N = A – Z = 4 – 2 = 2endarray ight.)

=> tích điện liên kết của hạt nhân Heli:

(W_lk = m left( 2.1,0073 + 2.1,0087-4,0015 ight).c^2 = m 0,0305uc^2 = 0,0305.931,5 m MeV = 28,41 m MeV)

Đáp án bắt buộc chọn là: d


Phương pháp giải

+ Công thức liên hệ giữa khối lượng và số hạt: (N = dfracmAN_A)

+ Hiệu suất: (H m = m P_ci/P_tp)


Đáp án chi tiết:

+ Năng lượng nhà máy sản xuất sử dụng vào một ngày: ( mW = P.t = 1920.10^6.86400 = 1,6588.10^14J)

+ Do hiệu suất của làm phản ứng là 30% nên tích điện của từng phân hạch hỗ trợ là:

(Delta mW = 3,2.10^ – 11.30\% = 9,6.10^ – 12J)

+ Số phân hạch yêu cầu xảy ra để có năng lượng W là: (N = dfrac mWDelta mW = dfrac1,6588.10^149,6.10^ – 12 = 1,73.10^25)

+ Cứ một phân hạch yêu cầu 1 hạt U235

=> số hạt U235 dùng trong 1 ngày là: (N_U = m N m = m 1,73.10^25) hạt

+ Khối lượng U cần dùng trong một ngày: (N_U = dfracm_UA.N_A Rightarrow m_U = dfracN_U.AN_A = dfrac1,73.10^25.2356,02.10^23 = 6745,19g).

+ Nhiên liệu sử dụng trong lò là U làm giàu đến (36\% )

Khối lượng nhiên liệu cần dùng trong một ngày: (m_nl = dfracm_U36\% = dfrac6745,190,36 = 18736,6g = 18,737kg)

+ trọng lượng nhiên liệu bắt buộc dùng trong 365 ngày là:

(18,737.365 = 6839,005kg = 6,839) tấn

Đáp án phải chọn là: b


Đáp án câu 3

c


Phương pháp giải

Sử dụng biểu thức tính tích điện phản ứng: (Delta E = left( m_t – m_s ight)c^2)

(mt, ms lần lượt là tổng khối lượng của các hạt trước và sau phản ứng)


Xem thêm: Nên Uống Centrum Vào Lúc Nào Nên Cho Trẻ Uống Siro Centrum Kids?

Đáp án chi tiết:

(_92^235U + _0^1n o _42^95Mo + _57^139La + 2_0^1 + 7_ – 1^0e)

Ta có, năng lượng một phân hạch tỏa ra là:

(eginarraylDelta E = left< left( m_U + m_n ight) – left( m_Mo + m_La + m_n + m_e ight) ight>c^2\ = left< left( 234,99u + 1,01u ight) – left( 94,88u + 138,87u + 2.1,01u + 7.0 ight) ight>c^2\ = 0,23uc^2 = 0,23.931MeV = 214,13MeVendarray)

Đáp án yêu cầu chọn là: c


Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học: Ôn tập chương 7- thiết bị lí hạt nhân nguyên tử