HOÁ HỌC HỮU CƠ LỚP 11

Hóa cơ học 11 là giữa những phần kiến thức trọng trọng điểm trong chương trình Hóa học cấp 3. định hướng xoay quanh nhà đề này có tính áp dụng cao, là gốc rễ để học xuất sắc mảng Hóa hữu cơ lớp 12. Các em hãy thuộc fashionssories.com Education phát âm ngay nội dung bài viết bên sau đây để ôn tập về định hướng cơ bạn dạng và các phương trình Hóa cơ học 11 thường gặp.

Bạn đang xem: Hoá học hữu cơ lớp 11


Khái quát lác về Hóa hữu cơ 11

Khái niệm

Hợp chất hữu cơ được tư tưởng là các hợp hóa học của cacbon (trừ oxit của cacbon, muối hạt cacbua, muối hạt cacbonat, muối bột xianua).

Phân loại các hợp chất hữu cơ

Trong chương trình Hóa cơ học 11, hợp hóa học hữu cơ sẽ được phân nhiều loại thành 2 nhóm, đó đó là hiđrocacbon với dẫn xuất của hidrocacbon. 

Hidrocacbon là nhiều loại hợp hóa học hữu cơ đơn giản dễ dàng nhất. Trong yếu tắc phân tử chỉ đựng hai yếu tố là cacbon với hidro.

Hidrocacbon mạch hở:Hidrocacbon no: Ankan Hidrocacbon không no tất cả một nối đôi: Anken Hidrcacbon không no bao gồm hai nối đôi: Ankadien Hidrocacbon mạch vòng:Hidrocacbon no: XicloankanHidrocacbon mạch vòng: Aren

Dẫn xuất của hidrocacbon là những hợp chất mà vào phân tử của hóa học này xung quanh C, H ra còn tồn tại một số hay những nguyên tố khác ví như O, N, S, halogen…

Dẫn xuất halogen: R – X (R là cội hidrocacbon)Hợp chất chứa nhóm chức: – OH – : ancol; – O – : ete; – COOH: axit…

Bảng Tuần Hoàn những Nguyên Tố chất hóa học Lớp 8, 9, 10 bí quyết Đọc cùng Mẹo nhớ Nhanh

Bảng Hóa Trị Lớp 8 Về các Nguyên Tố hóa học Thường chạm chán Và bài xích Ca Hóa Trị

Đặc điểm chung

Hợp chất hữu cơ tốt nhất thiết phải gồm sự góp phương diện của 2 nguyên tố đó là C với H. Xung quanh ra, hợp hóa học hữu cơ có thể chứa các nguyên tố khác như O, N, P, halogen… Liên kết chủ yếu có vào hợp hóa học hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.Các hợp chất hữu cơ phần đông đều dễ bay hơi, dễ cháy cũng tương tự kém bền cùng với nhiệt.Các phản bội ứng trong hoá học tập hữu cơ thường chậm chạp và không hoàn toàn. Các phản ứng này thường xảy ra trong điều kiện phải đun nóng với có các chất xúc tác.
*

Các phương trình trong chương trình Hóa hữu cơ 11

Dưới đây là một số phương trình hóa học trong chương trình Hóa cơ học 11 mà các em yêu cầu thuộc nằm lòng.

Xem thêm: Nạp Zing Xu Bằng Điện Thoại Tiện Lợi, Linh Hoạt, Cách Mua Thẻ Zing Bằng Sms

Ankan

Phản ứng ráng của ankan

eginaligned&circ CH_4+Cl_2xrightarrowánh sángCH_3Cl+HCl\&circ CH_3-CH_3+Cl_2xrightarrowánh sángCH_3-CH_2Cl+HClendaligned
eginaligned&circ CH_3-CH_3xrightarrowt^oCH_2=CH_2+H_2\&circ C_4H_10xrightarrowcrackingCH_4+C_3H_6\&circ 2CH_4xrightarrow1500^oCC_2H_2+3H_2\&circ CH_4+O_2xrightarrowt^oHCHO+H_2O\endaligned
eginaligned&circ CH_3CHOONa+NaOHxrightarrowt^oCH_4+Na_2CO_3 ext (phản ứng sút mạch cacbon)\&circ Al_4C_3+12H_2O o 3CH_4+4Al(OH)_3endaligned
eginaligned&circ CH_2=CH_2+H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_3\&circ CH_2=CH-CH_3+H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_2-CH_3\&circ CH_3=CH-CH_2+HCl o CH_3-CHCl-CH_3\&circ nCH_2=CH_2xrightarrowt^o, xt, psout ( CH_2-CH_2sout ) _n\&circ nCH_3=CH-CH_2xrightarrowt^o, xt, psout ( CH(CH_3)-CH_2sout ) _n\&circ 3CH_2=CH_2+2KMnO_4+4H_2O o 3HOCH_2-CH_2OH+2KOH+2MnO_2\endaligned
eginaligned&circ C_2H_2+H_2 xrightarrowt^oC_2H_4\&circ CH_3-CH_2OHxrightarrow170^oCCH_2=CH_2+H_2O\endaligned

Ankin

Phản ứng cộng của ankin
CHequiv CH+H_2 xrightarrowt^oCH_2=CH_2
Phản ứng trùng thích hợp của ankin 
eginaligned&footnotesizecirc extPhản ứng Đime hóa\&2CH equiv CH xrightarrowt^o CHequiv C-CH=CH2\&footnotesizecirc extPhản ứng Trime hóa\&3CH equiv CH xrightarrow600^oC C_6H_6\&footnotesizecirc extPhản ứng Polime hóa\&nCHequiv CH xrightarrowxt, t^o, p sout ( CH equiv CH sout ) _n\endaligned
eginaligned&footnotesizecirc extNhiệt phân metan\&2CH_4xrightarrow1500^oCC_2H_2+3H_2\&footnotesizecirc extThủy phân CaC_2 ext (có trong đất đèn)\&CaC_2+H_2O o Ca(OH)_2+C_2H_2\endaligned
eginaligned&circ CH_2=CH-CH=CH_2+2H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_2-CH_2-CH_3\&circ CH_2=CH-CCH+H_2xrightarrowt^oCH_2=CH-CH=CH_2\&circ CH_2=CH-CH=CH_2+Br_2xrightarrow-80^oCCH_2Br-CHBr-CH=CH_2\&circ CH_2=CH-CH=CH_2+Br_2xrightarrow-80^oCCH_2Br-CH=CH-CH_2Br\endaligned
eginaligned&circ nCH_2=CH-CH=CH_2 xrightarrowxt, t^o, p sout ( CH_2-CH=CH-CH_2sout ) _n\&circ CH_3-CH_2-CH_2-CH_3 xrightarrowt^oCH_2=CH-CH=CH_2+2H_2\endaligned
*

*

Stiren

Sitren vừa có tính chất giống anken (nối song ở nhánh), vừa có đặc điểm giống benzen (có vòng thơm).

Phản ứng cùng của stiren
*

*

eginaligned&circ 2C_2H_5OH+2Na o 2C_2H_5ONa+H_2\&circ 2C_3H_5(OH)_3+Cu(OH)_2 o _2Cu+2H_2O\&circ C_2H_5OHxrightarrow170^o CC_2H_4+H_2O\&circ C_2H_5OH+HClxrightarrowt^oC_2H_5Cl+H_2O\&circ C_2H_5OH+CuOxrightarrowt^oCH_3CHO+Cu+H_2O\&circ CH_3OH+C_2H_5OH xrightarrow140^o CC_2H_5OCH_3+H_2O\&circ C_2H_6O+3O_2 xrightarrowt^o2CO_2+2H_2O\endaligned
eginaligned&circ C_2H_4+H_2O xrightarrowH^+C_2H_5OH\&circ C_6H_12O_6 xrightarrowt^o2C_2H_5OH+2H_2Oendaligned

Phenol

Phản ứng đặc thù của phenol
*

Phản ứng pha chế phenol

Anđehit

Phản ứng đặc thù của anđehit
eginaligned&circ CH_3CHO+H_2 xrightarrowt^oC_2H_5OH\&circ CH_3CHO+2AgNO_3+3NH_3+H_2O o CH_3COONH_4+2Ag+2NH_4NO_3\&circ 2CH_3CHO+O_2 xrightarrowt^o2CH_3COOH\endaligned
eginaligned&circ CH_4+O_2xrightarrowt^oHCHO+H_2O\&circ C_2H_4+O_2xrightarrowt^oCH_3CHO\&circ C_2H_2+H_2OxrightarrowH_2SO_4CH_3CHO\&circ C_2H_5OH+CuOxrightarrowt^oCH_3CHO+Cu+H2Oendaligned
eginaligned&circ CH_3COCH_3+H_2 xrightarrowt^o CH_3CHOHCH_3\&circ CH_3CHOHCH_3+CuO xrightarrowt^o CH_3COCH_3+Cu+H_2Oendaligned

Axit hữu cơ

Axit hữu cơ hay là axit yếu. Mặc dù nhiên, phần đa axit này vẫn có không hề thiếu các đặc điểm hóa học của một axit và một số tính chất khác. 


eginaligned&ull CH_3COOH+Na o CH_3COONa+12H_2\&ull CH_3COOH+NaOH o CH_3COONa+H_2O\&ull 2CH_3COOH+CaCO_3 o (CH_3COO)_2Ca+CO_2+H_2O\&ull 2CH_3COOH+MgO o (CH_3COO)_2Mg+H_2O\&ull CH_3COOH+C_2H_5OH xrightarrowt^oCH_3COOC_2H_5+H_2O\&ull CH_3OH+CO xrightarrowt^oCH_3COOH\&ull C_2H_5OH+O_2 xrightarrowmen giấmCH_3COOH+H_2O\&ull 2CH_3CHO+O_2 xrightarrowt^o2CH_3COOH\&ull 2CH_3CH_2CH_3CH_2+5O_2xrightarrowt^o4CH_3COOH+2H_2Oendaligned