HỌC TIẾNG ANH LỚP 6 CHƯƠNG TRÌNH MỚI

Lớp 6 là lúc ban đầu chương trình học tiếng Anh đi sâu vào tò mò các điểm ngữ pháp và từ vựng về đời sống tương tự như học thuật. Để giúp những em có cái nhìn toàn diện về kỹ năng trong công tác tiếng Anh lớp 6 mới. Ngoài ra các kiến thức lịch trình tiếng anh lớp 6 cũng biến thành giúp ích những cho tiếng anh lớp 7. fashionssories.com sẽ dành bài viết này nhằm tóm tắt hồ hết chủ đề phải tìm hiểu, ngữ pháp yêu cầu luyện tập, nhằm giúp những em có hiệu quả học tập tốt hơn.

Bạn đang xem: Học tiếng anh lớp 6 chương trình mới

Nội dung:

Từ vựng giờ Anh lớp 6 công tác mới

Những chủ đề của chương trình học anh văn lớp 6 vẫn còn đó rất solo giản, nhiều phần là về cuộc sống như:

UNIT 1: MY NEW SCHOOL (Ngôi trường new của tôi)

Bài học đầu tiên của giờ Anh lớp 6 mới là làm cho quen với những từ vựng tiếng Anh tương quan đến trường học tập như các vật dụng ngơi nghỉ trường, quy định học tập,…

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

art

/aːt/

(n)

nghệ thuật

boarding school

/ˈbɔːr.dɪŋ ˌskuːl/ 

(n)

trường nội trú

classmate

/ˈklæs.meɪt/

(n)

bạn học

equipment

/ɪˈkwɪp mənt/

(n)

thiết bị

greenhouse

/ˈɡriːn.haʊs/

(n)

nhà kính

judo

/ˈdʒuː.doʊ/

(n)

môn võ judo

swimming pool

/ˈswɪm.ɪŋ ˌpuːl/ 

(n)

hồ bơi

pencil sharpener

/ˈpen·səl ˌʃɑr·pə·nər/

(n)

đồ chuốt bút chì

compass

/ˈkʌm·pəs/

(n)

com-pa

school bag

/ˈskuːl.bæɡ/

(n)

cặp đi học

rubber 

/ˈrʌb·ər/ 

(n)

cục tẩy

calculator

/ˈkæl·kjəˌleɪ·t̬ər/ 

(n)

máy tính

pencil case

/ˈpen.səl ˌkeɪs/

(n)

hộp bút

notebook 

/ˈnoʊtˌbʊk/

(n)

vở

bicycle 

/ˈbɑɪ·sɪ·kəl/

(n)

xe đạp

ruler

/ˈru·lər/

(n)

thước

textbook

/ˈtekstˌbʊk/ 

(n)

sách giáo khoa

activity

/ækˈtɪv·ɪ·t̬i/

(n)

hoạt động

creative 

/kriˈeɪ·t̬ɪv/ 

(adj)

sáng tạo

excited

/ɪkˈsaɪ.t̬ɪd/ 

(adj)

phấn chấn, phấn khích

UNIT 2: MY home (Ngôi nhà của tôi)

Sau khi đã có được tiếp cận với những từ vựng theo công tác tiếng Anh lớp 6 về chủ đề trường học ở unit 1, qua unit 2 những em sẽ được học phương pháp gọi tên các loại phòng của phòng ở, thiết bị dụng, lắp thêm ở nhà,… trong bảng sau đây.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

town house

/ˈtaʊn ˌhaʊs/

(n)

nhà phố

country house

/ˌkʌn.tri ˈhaʊs/

(n)

nhà sống nông thôn

villa 

/ˈvɪl.ə/

(n)

biệt thự

stilt house

/stɪltsˌhaʊs /

(n)

nhà sàn

apartment

/əˈpɑːrt.mənt/

(n)

căn hộ

living room

/ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/ 

(n)

phòng khách

bedroom

/ˈbed.ruːm//ˈbed.rʊm/

(n)

phòng ngủ

kitchen

/ˈkɪtʃ·ən/ 

(n)

nhà bếp

bathroom

/ˈbæθ.ruːm/ /ˈbæθ.rʊm/

(n)

nhà tắm

hall

/hɑːl/

(n)

phòng lớn

attic

/ˈæt̬.ɪk/

(n)

gác mái

amp 

/læmp/

(n)

đèn

toilet 

/ˈtɔɪ·lɪt/

(n)

nhà vệ sinh

bed 

/bed/

(n)

giường

cupboard

/ˈkʌb·ərd/

(n)

tủ chén

wardrobe 

/ˈwɔːr.droʊb/

(n)

tủ đựng quần áo

fridge

/frɪdʒ/

(n)

tủ lạnh

chair

/tʃeər/

(n)

ghế

air-conditioner

/ˈeər kənˌdɪʃ·ə·nər/

(n)

máy cân bằng không khí

table

/ˈteɪ bəl/

(n)

bàn

sofa

/ˈsoʊ·fə/

(n)

ghế trường kỷ, ghế sô pha

behind

/bɪˈhaɪnd/ 

(pre)

ở phía sau, đằng sau

between

/bɪˈtwin/ 

(pre)

ngơi nghỉ giữa

in front of

/ɪn ‘frʌnt ʌv/

(pre)

ở phía trước, đằng trước

crazy 

/ˈkreɪ.zi/ 

(adj)

kì dị, lạ thường

next to

/’nɛkst tu/

(pre)

kế bèn, sinh sống cạnh

under

/ˈʌn dər/

(pre)

ở bên dưới, phía dưới

furniture

/ˈfɜr nɪ tʃər/

(n)

đồ đạc trong nhà, đồ vật gỗ

chest of drawers 

/ˌtʃest əv ˈdrɔːrz/

(n)

ngăn kéo tủ

messy

/ˈmes.i/

(adj)

lộn xộn, bừa bộn

microwave

/ˈmaɪ.kroʊ.weɪv/

(n)

lò vi sóng

move 

/muːv/

(v)

di chuyển, đưa nhà

department store

/dɪˈpɑːrt.mənt ˌstɔːr/

(n)

cửa mặt hàng bách hóa

dishwasher

/ˈdɪʃˌwɑʃ·ər/

(n)

thứ rửa chén bát (chén) đĩa

UNIT 3: MY FRIENDS ( những người bạn của tôi)

Những người bạn là điều không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của mỗi người, chính vì như vậy unit 3 tiếng Anh lớp 6 mới sẽ hỗ trợ vốn trường đoản cú vựng về chủ đề này. Từ bỏ đó, các em rất có thể mô tả một bí quyết cơ bạn dạng nhất về ngoại hình, tính cách của rất nhiều người bạn bè yêu của mình.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

arm

/ɑːrm/

(n)

cánh tay

ear

/ɪər/ 

(n)

tai

eye

/ɑɪ/

(n)

mắt

leg

/leɡ/

(n)

chân

nose

/noʊz/

(n)

mũi

finger

/ˈfɪŋ·ɡər/

(n)

ngón tay

tall

/tɔl/

(a)

cao

short

/ʃɔrt/

(a)

lùn, thấp

big

/bɪg/

(a)

to

small 

/smɔl/

(a)

nhỏ

active

/ˈæk tɪv/ 

(adj)

hăng hái, năng động

appearance

/əˈpɪər·əns/

(n)

dáng vẻ, nước ngoài hình

boring

/ˈbɔː.rɪŋ/

(adj)

buồn tẻ

confident

/ˈkɒn fɪ dənt/

(adj)

tự tin, tin tưởng

curious

/ˈkjʊər·i·əs/

(adj)

tò mò, ham mê tìm hiểu

gardening

/ˈɡɑrd·nɪŋ/

(n)

làm vườn

firefighter

/ˈfɑɪərˌfɑɪ·t̬ər/ 

(n)

lính cứu giúp hỏa

fireworks

/ˈfɑɪərˌwɜrks/

(n)

pháo hoa

funny

/ˈfʌn i/

(adj)

buồn cười, thú vị

generous

/ˈdʒen·ə·rəs/

(adj)

rộng rãi, hào phóng

patient

/ˈpeɪ·ʃənt/

(adj)

điềm tĩnh

personality

/ˌpɜr·səˈnæl·ɪ·t̬i/

(n)

tính cách, cá tính

reliable

/rɪˈlɑɪ·ə·bəl/

(adj)

đáng tin cậy

serious

/ˈsɪr.i.əs/

(adj)

nghiêm túc

shy

/ʃɑɪ/

(adj)

bẽn lẽn, tốt xấu hổ

sporty

/ˈspɔːr.t̬i/

(adj)

dáng thể thao, khỏe khoắn mạnh

UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD (Nơi tôi sống)

Để những em hoàn toàn có thể mở rộng lớn vốn từ bỏ vựng của mình, unit 4 trong chương trình tiếng Anh lớp 6 sẽ giới thiệu một số danh tự chỉ địa điểm cũng như tính trường đoản cú để áp dụng trong miêu tả, mô tả nơi sống của chính bản thân mình bằng tiếng Anh.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

statue

/ˈstætʃ·u/

(n)

tượng

square

/skweər/

(n)

quảng trường

railway station

/ˈreɪl.weɪ ˌsteɪ.ʃən/

(n)

nhà ga

cathedral

/kəˈθi·drəl/

(n)

nhà thờ

memorial

/məˈmɔːr.i.əl/

(n)

đài tưởng niệm

left

/left/

(n, a)

trái

right

/raɪt/

(n, a)

phải

straight

/streɪt/

(n, a)

thẳng

narrow 

/ˈner.oʊ/ 

(a)

hẹp

noisy

/ˈnɔɪ.zi/

(a)

ồn ào

crowded

/ˈkraʊ.dɪd/ 

(a)

đông đúc

quiet

/ˈkwaɪ ɪt/

(a)

yên tĩnh

art gallery

/ˈɑːt ˌɡæl.ər.i/

(n)

phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật

backyard

/ˌbækˈjɑːrd/

(n)

sân phía sau nhà

cathedral

/kəˈθi·drəl/

(n)

nhà cúng lớn, thánh đường

convenient

/kənˈvin·jənt/

(adj

thuận tiện, thuận lợi

dislike

/dɪsˈlɑɪk/

(v)

không thích, ko ưa, ghét

exciting

/ɪkˈsaɪ.t̬ɪŋ/

(adj

thú vị, lý thú, hứng thú

fantastic

/fænˈtæs·tɪk

(adj)

tốt vời

historic

/hɪˈstɔr ɪk/

(adj)

cổ, cổ kính

inconvenient

/ˌɪn·kənˈvin·jənt/

(adj)

bất tiện, phiền phức

incredibly

/ɪnˈkred·ə·bli/

(adv)

đáng ghê ngạc, mang lại nỗi ko ngờ

modern

/ˈmɑd·ərn/

(adj)

hiện đại

pagoda

/pəˈɡoʊ·də/

(n)

ngôi chùa

palace

/ˈpæl·əs/

(n)

cung điện, dinh, phủ

peaceful

/ˈpis·fəl/

(adj)

yên tĩnh, bình lặng

polluted

/pəˈlut/

(adj)

ô nhiễm

suburb

/ˈsʌb·ɜrb/ 

(n)

khu vực ngoại ô

temple

/ˈtem·pəl/ 

(n)

đền, điện, miếu

terrible

/ˈter·ə·bəl/

(adj)

tồi tệ

workshop

/ˈwɜrkˌʃɑp/

(n)

phân xưởng (sản xuất, sửa chữa…)

UNIT 5: NATURAL WONDERS OF THE WORLD (Kỳ quan vạn vật thiên nhiên thế giới)

Theo tiếng Anh lớp 6 lịch trình mới, những từ vựng về du lịch cũng tương tự các cảnh sắc trên nhân loại sẽ được hỗ trợ trong unit này.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

sun cream

/ˈsʌn ˌkriːm/

(n)

kem kháng nắng

scissor

/ˈsɪz.ər/

(n)

Cái kéo

sleeping bag 

/ˈsli·pɪŋ ˌbæɡ/

(n)

Túi ngủ

backpack 

/ˈbækˌpæk/ 

(n)

Ba lô

compass

/ˈkʌm·pəs/

(n)

La bàn

desert

/dɪˈzɜrt/

(n)

Sa mạc

mountain

/ˈmɑʊn·tən/

(n)

Núi

lake

/leɪk/

(n)

Hồ nước

river

/ˈrɪv·ər/

(n)

Sông

forest 

/ˈfɔr·əst/

(n)

Rừng

waterfall

/ˈwɔ·t̬ərˌfɔl/

(n)

Thác nước

boat

/boʊt/ 

(n)

Con thuyền

boot

/buːt/

(n)

Giày ủng

cave

/keɪv/

(n)

Hang động

cuisine

/kwɪˈziːn/

(n)

Kỹ thuật thổi nấu ăn, nghệ thuật ẩm thực

diverse

/ˈdɑɪ·vɜrs/

(adj)

Đa dạng

essential

/ɪˈsen·ʃəl/

(adj)

Rất cần thiết

island

/ˈaɪ.lənd/

(n)

Hòn đảo

rock

/rɑk/

(n)

Hòn đá, phiến đá

thrilling

/ˈθrɪl·ɪŋ/

(adj)

Gây hồi hộp

torch

/tɔrtʃ/

(n)

Đèn pin

travel agent’s

/ˈtræv·əl eɪ·dʒənt/

(n)

Công ty du lịch

valley

/ˈvæl·i/

(n)

Thung lũng

windsurfing

/ˈwɪndˌsɜr·fɪŋ/

(n)

Môn thể thao trượt ván buồm

wonder

/ˈwʌn·dər/ 

(n)

Kỳ quan

UNIT 6: OUR TET HOLIDAY (Kỳ nghỉ Tết của chúng tôi)

Kỳ ngủ tết luôn luôn là công ty đề tạo cho niềm phấn khởi cho các em lúc được tìm hiểu cụ thể. đầu năm là 1 phần bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, vì thế, việc giúp các em tò mò về chủ thể này qua giờ đồng hồ Anh sẽ đem lại rất các điều thú vị.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

flower

/ˈflɑʊ·ər/

(n)

Hoa 

firework

/ˈfaɪr.wɝːk/ 

(n)

Pháo hoa

lucky money

/ˈlʌk i ˈmʌn i/

(n)

Tiền lì xì

apricot blossom

/ˈeɪ.prɪ.kɑːt ˈblɑs·əm/

(n)

Hoa mai

peach blossom

/pitʃ ˈblɑs·əm/

(n)

Hoa đào

make a wish

Ước một điều ước

go lớn a pagoda

Đi chùa

decorate

/ˈdek·əˌreɪt/

(v)

Trang trí, trang hoàng

plant trees

Trồng cây

watch fireworks

Xem pháo hoa

hang a calendar

Treo một cuốn lịch

give lucky money

Cho tiền lì xì

do the shopping

Mua sắm

visit relative

Thăm tín đồ thân

buy peach blossom

Mua hoa đào

clean furniture

Lau chùi thiết bị đạc

calendar

/ˈkæl ən dər/

(n)

Lịch

celebrate

/ˈsel·əˌbreɪt/

(v)

Kỉ niệm

family gathering

(n)

Sum họp gia đình

feather

/ˈfeð·ər/

(n)

Lông (gia cầm)

first-footer 

/ˈfɜrstˈfʊt/

(n)

Người xông bên (đầu năm mới)

remove

/rɪˈmuv/

(v)

Rũ bỏ

wish

/wɪʃ/

(n,v)

Lời ước

UNIT 7: TELEVISION (Truyền hình)

Unit 7 của chương trình Anh văn lớp 6 mới đa số sẽ cho những em được tiếp cận với nguồn từ vựng bao phủ chủ đề truyền dường như các nhiều loại phim, danh tự chỉ người cũng như danh từ thông dụng.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

cartoon

/kɑrˈtun/

(n)

Phim hoạt hình

game show

/ˈɡeɪm ˌʃoʊ/

(n)

Chương trình trò chơi, truyền hình giải trí

film

/fɪlm/

(n)

Phim truyện

comedy

/ˈkɑː.mə.di/

(n)

Hài kịch, phim hài

newsreader

/ˈnjuːzˌriː.dər/

(n)

Người đọc bản tin trên đài, truyền hình

weatherman

/ˈweð·ərˌmæn/

(n)

Người thông cung cấp thông tin thời ngày tiết trên đài, tivi

adventure

/ədˈven·tʃər/

(n)

Cuộc phiêu lưu

announce

/əˈnɑʊns/

(v)

Thông báo

audience

/ˈɔ·di·əns/

(n)

Khán giả

character

/ˈkær·ək·tər/

(n)

Nhân vật

clumsy 

/ˈklʌm·zi/

(adj)

Vụng về

documentary

/ˌdɑk·jəˈmen·tə·ri

(n)

Phim tài liệu

educate

/ˈedʒ·əˌkeɪt/ 

(v)

Giáo dục

educational

/ˌedʒ·əˈkeɪ·ʃən·əl/

(adj)

Mang tính giáo dục

entertain

/ˌen·tərˈteɪn/

(v)

Giải trí

event

/ɪˈvent/ 

(n)

Sự kiện

fair

/feər/

(n)

Hội chợ, chợ phiên

funny

/ˈfʌn i/

(adj)

Hài hước

main

/meɪn

(adj)

Chính yếu, công ty đạo

manner

/ˈmæn ər/

(n)

Tác phong, phong cách

musical 

/ˈmju·zɪ·kəl/

(n)

Buổi trình diễn văn nghệ, vở nhạc kịch

national 

/ˈnæʃ·ə·nəl/

(adj)

Thuộc về quốc gia

programme

ˈproʊ.ɡræm/

(n)

Chương trình

remote control

/rɪˈmoʊt kənˈtroʊl/ 

(n)

Điều khiển (tivi) từ xa

reporter

/rɪˈpɔr·t̬ər/

(n)

Phóng viên

schedule

/ˈskedʒ.uːl/

(n)

Chương trình, kế hoạch trình

series

/ˈsɪər·iz/

(n)

Phim lâu năm kỳ bên trên truyền hình

viewer

/ˈvju·ər/ 

(n)

Người coi (tivi)

UNIT 8: SPORTS và GAMES (Thể thao cùng trò chơi)

Ở unit 8 những em đang học giải pháp gọi tên rất nhiều môn thể thao bằng tiếng Anh tương tự như tính tự để biểu đạt cảm xúc liên quan.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

badminton

/ˈbædˌmɪn·tən/

(n)

Cầu lông

volleyball 

/ˈvɑl·iˌbɔl/

(n)

Bóng chuyền

football

/ˈfʊtˌbɔl/

(n)

Bóng đá

horse race

/hɔːrs ˈreɪs/

(n)

Đua ngựa

basketball 

/ˈbæs·kɪtˌbɔl/

(n)

Bóng rổ

baseball

/ˈbeɪsˌbɔl/

(n)

Bóng chày

tennis

/ˈten·ɪs/

(n)

Quần vợt

table tennis

/ˈteɪ·bəl ˌten·ɪs/

(n)

Bóng bàn

regatt

/rɪˈɡɑː.t̬ə/

(n)

Cuộc đua thuyền

gymnastics

/dʒɪmˈnæs·tɪks

(n)

Thể dục dụng cụ

marathon

/ˈmær·əˌθɑn

(n)

Cuộc đua ma-ra-tông

pole vault

/ˈpoʊl ˌvɔlt/

(n)

Nhảy sào

athletics

/æθˈlet̬·ɪks/

(n)

Điền kinh

hurdle rate

/ˈhɜr·dəl reɪt/

(n)

Nhảy rào

weightlifting

/ˈweɪtˌlɪf·tɪŋ/

(n)

Cử tạ

swimming

/ˈswɪm·ɪŋ/

(n)

Bơi lội

ice-skating

/ˈɑɪs ˌskeɪt/

(n)

Trượt băng

water-skiing

/ˈwɔ·t̬ər ˈskiː.ɪŋ/

(n)

Lướt ván nước

high jumping

/ˈhaɪˌdʒʌmp/

(n)

Nhảy cao

archery

/ˈɑr·tʃə·ri/

(n)

Bắn cung

windsurfing

/ˈwɪndˌsɜr·fɪŋ/

(n)

Lướt ván buồm

cyclin

/ˈsaɪ klɪŋ/

(n)

Đua xe đạp

athlete

/ˈæθˌlit/

(n)

Vận động viên

career

/kəˈrɪər/ 

(n)

Nghề nghiệp, sự nghiệp

congratulations

/kənˌɡrætʃ·əˈleɪ·ʃənz/

(n)

Xin chúc mừng

elect

/ɪˈlekt/

(v)

Lựa chọn, bầu chọn

equipment

/ɪˈkwɪp mənt/

(n)

Thiết bị, dụng cụ

exhausted

/ɪɡˈzɑː.stɪd/

(adj)

Mệt nhoài, mệt lử

fantastic

/fænˈtæs·tɪk/

(adj)

Tuyệt 

fit

/fɪt/

(adj)

Mạnh khỏe

gym

/dʒɪm/

(n)

Trung trung khu thể dục

racket

/ˈræk·ɪt/ 

(n)

Cái vợt (cầu lông,…)

skateboard

/ˈskeɪt.bɔːrd/

(n, v)

Ván trượt, trượt ván`

ski

/ski/

(n, v)

Trượt tuyết, ván trượt tuyết

skiing

/ˈskiː.ɪŋ/

(n)

Môn trượt tuyết

sports competition

/spɔːrts ˌkɒm pɪˈtɪʃ ən/

(n)

Cuộc đua thể thao

sporty

/ˈspɔːr.t̬i/

(adj)

Khỏe mạnh, dáng thể thao

UNIT 9: CITIES OF THE WORLD (Các tp trên ráng giới)

Bài học này trong lịch trình tiếng Anh lớp 6 mới sẽ giúp các em cách ra ngoài nhân loại với hầu hết từ vựng liên quan đến nước ngoài cũng tương tự di sản nuốm giới.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

Asia

/ˈeɪ.ʒə/

(n)

Châu Á

Africa 

/ˈæf.rɪ.kə/

(n)

Châu Phi

Europe

/ˈjʊr.əp/

(n)

Châu Âu

Holland

/ˈhɑː.lənd/

(n)

Hà Lan

Australia

/ɑːˈstreɪl.jə/

(n)

Úc

America

/əˈmer.ɪ.kə/

(n)

Châu Mỹ

Antarctica

/ænˈtɑːrk.tɪ.kə/

(n)

Châu nam Cực

common

/ˈkɒm ən/

(adj)

Phổ biến, thông dụng

continent

/ˈkɑn·tən·ənt/

(n)

Châu lục

creature

/ˈkri·tʃər/

(n)

Sinh vật, tạo ra vật

design

/dɪˈzɑɪn/

(n)

Thiết kế

journey

/ˈdʒɜr·ni/

(n)

Chuyến đi

landmark 

/ˈlændˌmɑrk/

(n)

Danh chiến thắng (trong thành phố)

lovely 

/ˈlʌv·li/

(adj)

Đáng yêu

musical 

/ˈmju·zɪ·kəl/

(n)

Vở nhạc kịch

palace

/ˈpæl·əs/

(n)

Cung điện

popular

/ˈpɑp·jə·lər/

(adj)

Nổi tiếng, phổ biến

postcard

/ˈpoʊstˌkɑrd/

(n)

Bưu thiếp

symbol

/ˈsɪm·bəl/

(n)

Biểu tượng

tower

/ˈtɑʊ·ər/

(n)

Tháp 

UNESCO World Heritage

/juːˈnes.koʊ wɜrld ˈher·ə·t̬ɪdʒ

(n)

Di sản quả đât được UNESCO công nhận

well-known

/ˈwelˈnoʊn/

(adj)

Nổi tiếng

UNIT 10: OUR HOUSES IN THE FUTURE (Những ngôi nhà về sau của chúng ta)

Các em học sinh lớp 6 sẽ tiến hành học về những từ vựng tiếng Anh liên quan đến cống phẩm như loại nhà, máy gia dụng,…

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

apartment

/əˈpɑrt·mənt/

(n)

Căn hộ

condominium

/ˌkɑn·dəˈmɪn·i·əm/

(n)

Chung cư

penthouse

penthouse

(n)

Tầng trên thuộc của một tòa bên cao tầng

basement apartment

/ˈbeɪs·mənt əˈpɑrt·mənt/

(n)

Căn hộ tầng hầm

villa

/ˈvɪl·ə/

(n)

Biệt thự

cable television (TV cable

/ˈkeɪ·bəl ˈtel·əˌvɪʒ·ən/

(n)

Truyền hình cáp

fridge

/frɪdʒ/

(n)

Tủ lạnh

appliance

/əˈplɑɪ·əns/ 

(n)

Thiết bị, dụng cụ

automatic

/ˌɔ·t̬əˈmæt̬·ɪk/

(adj)

Tự động

castle

/ˈkæs·əl/

(n)

Lâu dài

comfortable

/ˈkʌm·fər·t̬ə·bəl/

(adj)

Đầy đủ, nhân tiện nghi

helicopter

/ˈhel·ɪˌkɑp·tər/

(n)

Máy cất cánh trực thăng

hi-tech

/ˈhɑɪˈtek/

(adj)

Kỹ thuật cao

look after

/lʊk ˈæf tər/

(v)

Trông nom, chuyên sóc

modern

/ˈmɑd·ərn/

(adj)

Hiện đại

motorhome

/ˈməʊtəˌhəʊm/

(n)

Nhà lưu đụng (có ô-tô kéo)

skyscraper

/ˈskɑɪˌskreɪ·pər/

(n)

Nhà chọc trời

smart

/smɑːrt/

(adj)

Thông minh

solar energy

/ˌsoʊ.lɚ ˈen.ɚ.dʒi/

(n)

Năng lượng khía cạnh trời

space

/speɪs/

(n)

Không gian vũ trụ

special

/ˈspeʃ·əl/

(adj)

Đặc biệt

UFO (Unidentified Flying Object)

/ˌjuː.efˈoʊ/

(n)

Vật thể bay

UNIT 11: OUR GREENER (Thế giới xanh của chúng ta)

Giáo dục bảo đảm môi ngôi trường là câu hỏi cần được thiết kế với các em từ thời điểm còn nhỏ. Vì vậy unit 11 vào sách giờ đồng hồ Anh lớp 6 bắt đầu sẽ cho các em tiếp cận với nguồn từ vựng tương quan đến môi trường thiên nhiên và có thêm phát âm biết về tầm đặc biệt quan trọng của bảo đảm an toàn môi trường.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

air pollution

/eər pəˈlu·ʃən/

(n)

Ô nhiễm ko khí

soil pollution

/sɔɪl pəˈlu·ʃən/

(n)

Ô lây truyền đất

deforestation

/diːˌfɔːr.əˈsteɪ.ʃən/

(n)

Nạn phá rừng, sự phá rừng

noise pollution

/nɔɪz pəˈlu·ʃən/

(n)

Ô lây lan tiếng ồn

water pollution

/ˈwɔ·t̬ər pəˈlu·ʃən/

(n)

Ô lan truyền nước

be in need

/bɪ ɪn nid/

(v)

Cần 

cause

/kɔz/

(v)

Gây ra

charity

/ˈtʃær·ɪ·t̬i/

(n)

Từ thiện

disappear

/ˌdɪs·əˈpɪər/

(v)

Biến mất

do a survey 

/du eɪ ˈsɜr·veɪ/

Tiến hành cuộc điều tra

effect

/ɪˈfɛkt/

(n)

Ảnh hưởng

electricity

/ɪˌlekˈtrɪs·ət̬·i/

(n)

điện

energy

/ˈen·ər·dʒi/

(n)

Năng lượng

environment

/ɪnˈvɑɪ·rən·mənt/

(n)

Môi trường

natural

/ˈnætʃ·ər·əl/

(adj)

Tự nhiên

pollute 

/pəˈlut/

(v)

Làm ô nhiễm

pollution 

/pəˈlu·ʃən/

(n)

Sự ô nhiễm

recycle

/riˈsɑɪ·kəl/

(v)

Tái chế

recycling bin

/ˌriːˈsaɪ.klɪŋ bɪn

(n)

Thùng đựng thiết bị tái chế

reduce

/rɪˈdus/

(v)

Giảm 

refillable

/ˌriːˈfɪl.ə.bəl/

(adj)

Có thể bơm, làm đầy lại

reuse

/riˈjuz/

(v)

Tái sử dụng

sea level

/ˈsi ˌlev·əl/

(n)

Mực nước biển

UNIT 12: ROBOTS (Người máy)

Các em sẽ tiến hành thỏa chí tưởng tượng với chủ đề “Robot” đầy thú vị. Cùng với vốn từ bỏ vựng về chủ thể này được cung ứng trong unit 12 của lịch trình tiếng Anh lớp 6, các em sẽ có thể diễn tả được đông đảo tưởng tượng của chính mình bằng giờ Anh về fan máy vào tương lai.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

play football

/pleɪ ˈfʊtˌbɔl/

 

Chơi láng đá

sing a song

/sɪŋ eɪ /sɔŋ/

 

Hát một bài bác hát

teaching robot

/ˈtiː.tʃɪŋ ˈroʊ.bɑːt/

 

Người máy dạy học

worker robot

/ˈwɜr·kər ˈroʊ.bɑːt/

 

Người thứ công nhân

doctor robot

/ˈdɑk·tər ˈroʊ.bɑːt/

 

Người máy chưng sĩ

home robot

/hoʊm ˈroʊ.bɑːt/

 

Người sản phẩm công nghệ gia đình

laundry

/ˈlɑːn.dri/

(n)

Giặt ủi

make the bed

/meɪk ðə bed/

 

Dọn giường

cut the hedge

/kʌt ðə hedʒ/

 

Cắt tỉa hàng rào

do the dishes

/du ðə dɪʃ:ez/

 

Rửa chén

(good/bad) habits

/ˈhæb.ɪt/

 

Thói quen (tốt/xấu)

go lớn the pictures/the movies

  

Đi coi tranh/ đi xem phim

there’s a lot to lớn do

  

Có những việc cần được làm

go out

/ɡoʊ aʊt/

 

Đi ra ngoài, đi chơi

go/come lớn town

  

Đi ra thành phố

gardening

/ˈɡɑːr.dən.ɪŋ/

(n)

Công bài toán làm vườn

guard

/ɡɑːrd/ 

(v)

Canh giữ, canh gác

laundry

/ˈlɑːn.dri/

(n)

Quần áo cần phải giặt

lift 

/lɪft/

(v)

Nâng lên, nhấc lên, giơ lên

minor

/ˈmɑɪ·nər/

(adj)

Nhỏ, ko quan trọng

opinion

/əˈpɪn yən/

(n)

Ý kiến, quan tiền điểm

planet

/ˈplæn·ɪt/

(n)

Hành tinh

recognize

/ˈrek·əɡˌnɑɪz/

(v)

Nhận ra

robot 

/ˈroʊ.bɑːt/

(n)

Người máy

role

/roʊl/

(n)

Vai trò

space station

/speɪs ˌsteɪ·ʃən/

(n)

Trạm vũ trụ

type

/taɪp/

(n)

Kiểu, loại

water

/ˈwɔ·t̬ər/ 

(v)

Tưới, tưới nước

Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 lịch trình mới

Thì hiện tại đơn (Simple Present)

Cấu trúc : Đối với hễ từ Tobe: S + Vs/es + O 

Đối với hễ từ thường: S + do/does + V + O

Dấu hiệu dìm biết: always, usually, every, often, generally, frequently,…

Cách cần sử dụng thì lúc này đơn

Diễn tả một chân lý, một thực sự hiển nhiên

Ex: The sun rises in the East. (Mặt trời mọc ở phía Đông)

Peter comes from England (Peter đến từ Anh quốc)

Diễn tả một thói quen, một hành vi thường xuyên xảy ra ở hiện tại

Ex: I usually jog at 5 a.m. (Tôi hay chạy bộ lúc 5 tiếng sáng)

Diễn tả kĩ năng của bé người

Ex: Tom plays badminton very well. (Tôm đùa môn mong lông khôn cùng giỏi)

Diễn tả một kế hoạch thu xếp trước về sau hoặc thời khóa biểu, đặc trưng dùng với những động từ di chuyển.

Ex: We are going to lớn the beach next week. (Chúng tôi đã đi biển vào thời gian cuối tuần)

Câu hỏi gồm từ để hỏi

Câu hỏi cùng với từ nhằm hỏi bắt đầu bằng “Wh” bao gồm:

Từ để hỏi

Nghĩa giờ Việt

Từ để hỏi

 Nghĩa giờ đồng hồ Việt

What

gì, dòng gì

Whose

của ai

Which

nào, loại nào

Why

tại sao, bởi sao

Who 

ai

Where

đâu, làm việc đâu

Whom

ai

When

khi nào, bao giờ

Cấu trúc: Từ để hỏi + trợ cồn từ + công ty ngữ + …

Ex: Where are you now? (Bây giờ ai đang ở đâu?)

Có ít nhiều các em học viên vẫn mang đến rằng, giờ đồng hồ Anh chính là một môn cực nhọc nhằn. Mặc dù nhiên, nếu những em xem học tập tiếng Anh bao gồm mà một cuộc hành trình du lịch sẽ chắc chắn mang lại cảm hứng hứng thú hơn. Dẫu vậy để đạt được kết quả tốt nhất bạn cần củng cầm hết vốn trường đoản cú vựng trong lịch trình tiếng Anh lớp 6 đã làm được tổng đúng theo ở trong bài viết.

Chương trình giờ Anh lớp 6 và khóa đào tạo fashionssories.com Junior

Tiếng Anh lớp 6 là lịch trình phổ thông, nên kỹ năng sẽ được thiết kế rất đơn giản để tương xứng với những vùng miền, điều kiện học tập. đến nên, ví như chỉ học tập duy nhất công tác học Anh văn lớp 6 sinh sống trường trung học tập thì hình như không đầy đủ cho các bạn trẻ với nhịp độ cách tân và phát triển của làng mạc hội hiện nay. Vì thế, việc tìm và đào bới kiếm một khoá học tập tương đương với nhiều kiến thức hơn là điều vô cùng phải thiết.

*
những em được hỗ trợ tối nhiều trong việc học Anh văn lớp 6 trên fashionssories.com

Khóa học tập Junior – giờ đồng hồ Anh thiếu thốn niên trên trung trung tâm Anh ngữ fashionssories.com có thiết kế bao hàm kỹ năng phổ thông ở level tương ứng, đồng thời bổ sung thêm nhiều kiến thức nhiều chủng loại ở các lĩnh vực. Giáo trình chuẩn chỉnh Mỹ giúp các bạn học viên tìm hiểu thêm hầu như nền văn hoá mới, tài chính tiên tiến của thế giới và mở sở hữu tầng kỹ năng và kiến thức xã hội rộng lớn lớn.

Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên trình độ chuyên môn cao với niềm tin nhiệt huyết và hiểu tâm lý trẻ sẽ cung cấp tối đa để những em có môi trường học tập rất tốt và tiếp thu về tối ưu loài kiến thức quan trọng cho giờ đồng hồ Anh lớp 6 lịch trình mới.

Xem thêm: Móc Bi Treo Quần Áo - Móc Treo Quần Áo Inox Bền Đẹp, Giá Rẻ

Hy vọng, nội dung bài viết trên đây hoàn toàn có thể mang lại phần lớn kiến thức có ích cho các em trong quy trình chuyển cấp đặc biệt là chương trình giờ đồng hồ Anh lớp 6 mới.