Tìm Kiếm Ghi Chép Của Quỷ

Những Sự Phán Xét của Thượng Đế

Một số sự phán xét không giống đến trước việc Phán Xét sau cùng là gì? toàn bộ những sự phán xét này tương quan với nhau ra làm sao ?

Xin xem xét giảng viên: Các anh chị em em không cần phải giảng dạy mọi điều trong những chương. Lúc các các bạn em thành tâm sẵn sàng giảng dạy, hãy search kiếm sự lí giải của Thánh Linh để biết phần nào của chương các các bạn em cần được dạy.

Bạn đang xem: Tìm kiếm ghi chép của quỷ

Chúng ta thường được thánh thư cho thấy rằng vẫn tới ngày họ đứng trước khía cạnh Thượng Đế và chịu sự phán xét. Họ cần đề xuất hiểu phương pháp mà sự phán xét sẽ xẩy ra để chúng ta cũng có thể chuẩn bị kỹ hơn cho sự kiện đặc biệt này.

Nơi trên đây trên ráng gian, bọn họ thường được xét đoán về sự việc xứng đáng của họ để cảm nhận các cơ hội ở trong quốc gia của Thượng Đế. Khi chịu phép báp têm, họ được xét coi có xứng danh để mừng đón giáo lễ này không. Khi họ được kêu gọi giao hàng trong Giáo Hội tốt được chất vấn để được thăng tiến vào trong 1 chức tư tế hay một giấy reviews đi đền rồng thờ, thì họ đã chịu sự xét đoán.

An Ma đang dạy rằng khi bọn họ chết thì linh hồn của chúng ta được chỉ định vào một trạng thái niềm hạnh phúc hay khốn khổ (xin xem An Ma 40:11–15). Đây là một phần phán xét.

Lời Nói, việc Làm với Ý nghĩ của họ Được dùng để Phán Xét bọn chúng Ta

Hãy tưởng tượng câu hỏi chịu phán xét về toàn bộ những ý nghĩ, tiếng nói và hành vi của mình.

Tiên tri An Ma đã làm chứng rằng: “Lời nói của bọn họ sẽ kết tội chúng ta, phải, toàn bộ những vấn đề làm của bọn họ sẽ kết tội bọn chúng ta; … và tư tưởng của chúng ta cũng vẫn kết tội bọn chúng ta” (An Ma 12:14).

Chúa vẫn phán: “Đến ngày phán xét, tín đồ ta vẫn khải ra rất nhiều lời hư không mà tôi đã nói; vị bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi khẩu ca mà ngươi sẽ bị phạt” (Ma Thi Ơ 12:36–37).

Đức tin khu vực Chúa Giê Su Ky đánh giúp bọn họ chuẩn bị cho việc Phán Xét Sau Cùng. Nhờ vào việc có tác dụng môn thiết bị trung tín của Ngài với sự ân hận cải tất cả mọi tội ác của mình, chúng ta có thể được tha thứ các tội lỗi của bản thân mình và trở thành trong sáng và nhân từ ngõ hầu chúng ta có thể được sinh hoạt nơi hiện diện của Thượng Đế. Khi bọn họ hối cải những tội lỗi của mình, từ bỏ mọi ý nghĩ về và hành động không trong sạch, Đức Thánh Linh sẽ thay đổi tấm lòng bọn họ để họ không còn có ý ước ao phạm tội nữa (xin xem Mô say mê A 5:2). Rồi lúc được phán xét, bọn họ sẽ được xét thấy sẵn sàng để bước vào nơi hiện diện của Thượng Đế.

Hãy suy nghĩ về điều các anh chị em em có thể làm để cách tân ý nghĩ, tiếng nói và hành vi của mình.

Chúng Ta đã Được Phán Xét theo phần đông Điều Ghi Chép

Chứng ta sẽ được phán xét theo phần đông điều biên chép nào? Ai vẫn phán xét bọn chúng ta?

Tiên Tri Joseph Smith nói rằng bạn chết sẽ chịu phán xét theo đều điều ghi chép đang được giữ lại trên cầm cố gian. Chúng ta cũng sẽ tiến hành phán xét theo “sách sự sống,” được giữ giàng trên trời (xin coi GLGƯ 128:6–8).

“Tất cả loài người… phải ra trước ‘ghế phán xét của Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên … cùng … buộc phải bị xét xử theo sự phán xét hiền của Thượng Đế.’ (II Nê Phi 9:15.) cùng theo như khải tượng của Giăng: ‘Các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; mọi kẻ bị tiêu diệt bị xử đoán tùy công việc mình làm.’ (Khải Huyền 20:12.) những ‘sách’ được nói tới ở trên đây ám chỉ ‘những điều ghi chép mà đã được lưu giữ trên cầm cố gian. … Sách sự sống là vấn đề ghi chép được lưu lại trên trời.’ (Giáo Lý cùng Giao Ước 128:7.)” (Teachings of Presidents of the Church: Harold B. Lee <2000>, 226–27).

Có một sổ ghi chép khác nhưng sẽ được dùng làm phán xét chúng ta. Sứ Đồ phao đồn Lô dạy rằng phiên bản thân chúng ta là quyển sổ ghi chép về cuộc sống của chính mình (xin xem Rô Ma 2:15). Được giữ giàng trong khung hình và trọng điểm trí của họ là một kế hoạch sử vừa đủ về tất cả mọi điều họ đã làm. Chủ tịch John Taylor vẫn dạy về lẽ thật này: “ trường đoản cú mình kể câu chuyện, cùng làm triệu chứng chống lại mình. … Quyển sổ ghi chép kia do người ấy tự bản thân viết trên các bảng khắc của bao gồm tâm trí mình, quyển sổ ghi chép đó cấp thiết nào gian sảo và một ngày nào này sẽ được trình diện trước Thượng Đế cùng các thiên sứ và đông đảo vị ngồi phán xét” (Deseret News, tháng cha năm 1865, 179).

Sứ Đồ Giăng sẽ dạy rằng “Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, tuy nhiên đã giao trọn quyền phán xét mang đến Con” (Giăng 5:22). Đổi lại, Vị nam Tử sẽ kêu gọi những bạn khác phụ giúp trong ngày Phán Xét. Mười hai Vị Sứ Đồ đang ở với Ngài trong thời gian giáo vụ của Ngài vẫn phán xét mười hai bỏ ra tộc Y Sơ Ra Ên (xin xem Ma Thi Ơ 19:28; Lu Ca 22:30). Mười nhị Vị Sứ Đồ người Nê Phi vẫn phán xét dân Nê Phi với dân La Man (xin coi 1 Nê Phi 12:9–10; mặc Môn 3:18–19).

Thừa hưởng một Chỗ trong quốc gia Vinh Quang

Sự trung tín của bọn họ trong cuộc sống thường ngày của chúng ta trên trần gian sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày trong chốn vĩnh cửu như vậy nào?

Vào Ngày Phán Xét Sau Cùng, chúng ta sẽ được chỉ định đến một chỗ trong quốc gia mà bọn họ đã chuẩn bị đón nhận. Thánh thư dạy dỗ về ba quốc gia vinh quang—thượng thiên giới, trung thiên giới với hạ thiên giới (xin coi GLGƯ 88:20–32).

Trong Giáo Lý và Giao Ước 76, Chúa đang mô tả những cách thức chúng ta có thể chọn để sống cuộc sống thường ngày trần nạm của mình. Ngài phân tích và lý giải rằng số đông lựa lựa chọn của họ sẽ khẳng định vương quốc nào chúng đã sẵn sàng để đón nhận. Bọn họ học hỏi tự điều mặc khải này rằng ngay cả các tín hữu của Giáo Hội cũng sẽ thừa hưởng các vương quốc khác nhau chính vì họ sẽ không trung tín và gan góc đồng phần đông trong sự vâng phục Đấng Ky Tô.

Sau đó là các cuộc sống thường ngày mà bạn cũng có thể chọn nhằm sống và những vương quốc mà rất nhiều lựa chọn của chính bản thân mình sẽ mang về cho chúng ta.

Thượng Thiên

“Họ là những người nhận được hội chứng ngôn về Chúa Giê Su, và tin vào danh Ngài và chịu đựng phép báp têm,. … bằng cách tuân giữ những giáo lệnh nhưng họ rất có thể được gột rửa với tẩy sạch khỏi tất cả các lầm lỗi của mình, và nhận thấy Đức Thánh Linh.” Đây là những người dân bởi đức tin của bản thân mà thắng cố gắng gian. Bọn họ là những người dân công chính và chân thật nên Đức Thánh Linh có thể đóng ấn các phước lành lên trên mặt họ. (Xin coi GLGƯ 76:51–53.) những người dân thừa hưởng phong cách vinh quang tối đa của thượng thiên giới, là những người trở thành thượng đế, đã và đang phải được kết hôn đến thời mãi sau trong đền rồng thờ (xin coi GLGƯ 131:1–4). Tất cả những người thừa hưởng thượng thiên giới sẽ sống với phụ vương Thiên Thượng với Chúa Giê Su Ky Tô vĩnh viễn (xin xem GLGƯ 76:62).

Qua các bước mà bọn họ thực hiện nay trong đền thờ, tất cả những người đã có lần sống trên thế gian đều hoàn toàn có thể có được một thời cơ đồng phần đa để đón nhận phúc âm toàn vẹn và các giáo lễ cứu giúp rỗi nhằm họ hoàn toàn có thể thừa hưởng một chỗ trong đẳng cấp tối đa của vinh quang quẻ thượng thiên.

Trung Thiên

Đây là những người dân đã chối vứt phúc âm trên trần gian nhưng tiếp nối lại tiếp nhận phúc âm trong nhân loại linh hồn. Đây là những người dân khả kính trên trần thế mà đã biết thành mù quáng so với phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô vày sự trí trá của loại người. Đây cũng là những người đã đón nhận phúc âm và chứng ngôn về Chúa Giê Su tuy nhiên rồi sau đó đã không sống dũng cảm. Họ sẽ được Chúa Giê Su Ky Tô chứ không hề được cha Thiên Thượng của chúng ta đến thăm viếng. (Xin xem GLGƯ 76:73–79.)

Hạ Thiên

Những bạn này không chào đón phúc âm hay chứng ngôn về Chúa Giê Su trên trần thế hoặc trong nhân loại linh hồn. Chúng ta sẽ đau buồn vì các tội lỗi của họ trong lao tù giới cho đến sau Thời Kỳ nghìn Năm, lúc họ sẽ tiến hành phục sinh. “Đây là đa số kẻ dối trá, và các kẻ đồng bóng, và hầu như kẻ ngoại tình, với những kẻ gian dâm, và bất cứ những kẻ nào mến mộ và làm điều dối trá.” những người này đông như sao bên trên trời và cat trên bờ biển. Họ sẽ tiến hành Đức Thánh Linh chứ không cần được Đức Chúa phụ vương hay Vị nam Tử cho thăm viếng. (Xin xem GLGƯ 76:81–88, 103–6, 109.)

Nơi ám muội Bên Ngoài

Đây là những người đã có chứng ngôn về Chúa Giê Su qua Đức Thánh Linh cùng biết được quyền lực của Chúa mà lại lại nhằm Sa Tan kìm hãm họ. Chúng ta chối quăng quật lẽ thật với thách đố thế lực của Chúa. Không tồn tại sự tha máy nào dành riêng cho họ, vày họ đã chối bỏ Đức Thánh Linh sau khoản thời gian đã mừng đón Ngài. Họ sẽ không nhận được một quốc gia vinh quang nào. Họ sẽ sống nơi tối tăm, rất hình và khốn khổ cùng với Sa tan và những quỷ sứ của chính nó mãi mãi. (Xin coi GLGƯ 76:28–35, 44–48.)

Chúng Ta Nên chuẩn bị Từ bây giờ cho Sự Phán Xét

Chúng ta buộc phải phải làm cái gi để chuẩn bị sẵn sàng cho Sự Phán Xét Cuối Cùng?

Thật ra, hàng ngày là một ngày phán xét. Bọn họ nói, suy xét và hành động theo pháp luật thượng thiên, trung thiên tốt hạ thiên. Đức tin của bọn họ nơi Chúa Giê Su Ky Tô, như đang được cho thấy thêm qua hành động mỗi ngày của bọn chúng ta, xác định vương quốc nào bọn họ sẽ vượt hưởng.

Xem thêm: Phim Phi Vụ Cuối Cùng (Kẻ Phản Bội), Phi Vụ Cuối Cùng Full

Chúng ta dành được phúc âm hồi phục trọn vẹn của Chúa Giê Su Ky Tô. Phúc đáp là lao lý của vương quốc thượng thiên. Tất cả các giáo lễ của chức tư tế cần thiết cho sự tiến triển của bọn họ đã được mang khải. Chúng ta đã bước vào nước báp têm cùng đã lập giao ước sống một cuộc sống đời thường giống như Đấng Ky Tô. Nếu bọn họ trung tín cùng tuân giữ các giao cầu mà chúng ta đã lập, Chúa vẫn phán bảo cho họ biết sự phán xét của chúng ta sẽ ra sao. Ngài đang phán cùng chúng ta: “Hỡi các ngươi được phụ thân ta ban phước, hãy cho mà dìm lấy quốc gia đã chọn sẵn cho những ngươi từ những lúc sáng thế” (Ma Thi Ơ 25:34).