Tranh thêu 9 con cá

❌ lưu giữ ý: tất cả tranh được phân phối là cỗ kit tranh handmade cài đặt về tự làm, chưa phải tranh thành phẩm: ➡️ lý giải thêu tranh chữ thập➡️ lý giải làm tranh gắn đá