LUYỆN TẬP VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 8 VÒNG 10 NĂM HỌC 2018

Đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 8 vòng 8 năm năm ngoái - 2016 là đề thi giải Toán giờ Anh qua mạng lớp 8 cấp quốc gia. Cùng với đề thi này để giúp đỡ các em học sinh ôn luyện những kỹ năng cơ bạn dạng và quan trọng nhất của môn Toán tiếng Anh để chuẩn bị cho những vòng thi tiếp sau của cuộc thi giải Toán giờ Anh qua mạng đạt công dụng cao nhất.

Bạn đang xem: Luyện tập violympic toán tiếng anh lớp 8 vòng 10 năm học 2018

Đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 8 vòng 8 năm 2015 - 2016

Question 1: If x3 + 2x2 + kx + 2 is divisible by x - 1 then k = ...

Question 2: Given a square with the length of one side is 8 cm & a isosceles triangle with the length of its base is 12 cm. If the area of the square is equal to the area of the isosceles triangle then what is the length of the height of the isosceles triangle, in cm?


A. 32/3B. 23/3C. 16/3D. 8/3

Question 3: If x = 2y then

Question 4: Given A = 9x2 + 8 - 12x & B =

To compare A ... B

A. A > BB. A C. A = BD. No be compared

Question 5: The triangle ABC has three bisectors AM, BN, CP of the angles at A, B, C respectively

Then the value of is ...

Question 6: Given the rectangle ABCD và the triangle BEC. Find the value of x such that the ratio of the area of the rectangle to lớn the area of the triangle BEC is 7:3.

Answer: x = ....... Cm.

Question 7: A survey showed that of 120 secondary school students: 52 of them have a dog, 31 of them have a cat & 19 of them have both.


How many of the 120 students have neither a dog nor a cat?

Answer: ........ Students.

Question 8: The number of the solutions of x4 + x3 + 2x2 + x + 1 = 0 is .....

Question 9: Three children: Mark, Tom, Andy ate 23 cookies altogether. Tom ate more cookies than Andy, Mark. What is the smallest possible number of cookies that Tom ate?

Answer: The smallest possible number of cookies that Tom ate is .... Cookies.

Question 10: The average of three numbers is 42. All three are whole positive number & are different from each other.

Xem thêm: Bảng Tổng Sắp Huy Chương Sea Games 30: Tuyệt Vời Việt Nam, Bảng Tổng Sắp Huy Chương Sea Games 30 Ngày 9/12

If the least number is 20, what could be the greatest possible number of the remaining two numbers?

Answer: ......

Đáp án đề thi Violympic Toán giờ đồng hồ Anh lớp 8 vòng 8 năm 2015 - 2016

Question 1: -5Question 2: AQuestion 3: -3Question 4: DQuestion 5: 1Question 6: 6Question 7: 56Question 8: 0Question 9: 9Question 10: 85

Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
fashionssories.com
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt tải: 1.591 Lượt xem: 7.597 Dung lượng: 235,2 KB
Liên kết thiết lập về

Link fashionssories.com chính thức:

Đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 8 vòng 8 năm năm ngoái - năm nhâm thìn tải về Xem

Các phiên phiên bản khác với liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA