Bộ Phận Trên Cơ Thể Người

Chúng ta hay trường đoản cú hỏi làm cho cố kỉnh như thế nào nhằm học tự vựng nhanh khô nhưng nhớ được lâu? trong số những bí quyết học tập tự vựng đạt hiệu quả như thế là “Pratice makes perfect”, tức là “Thực hành.

Bạn đang xem: Bộ phận trên cơ thể người

Thực hành. Và thực hành”. Trong thể loại “Học từ vựng giờ Anh theo công ty đề” lúc này, Jaxtimãng cầu sẽ gửi tặng chúng ta chùm từ bỏ vựng về đầy đủ phần tử trên cơ thể bạn bằng tiếng Anh. quý khách sẽ sẵn sàng chuẩn bị luyện tập giờ Anh để đạt kim chỉ nam giao tiếp giờ đồng hồ Anh trôi rã chưa? Hãy bắt đầu với số đông từ bỏ vựng tưởng chừng không còn xa lạ và lại mớ lạ và độc đáo tiếp sau đây nhé!

*
Download Now: Trọn bộ Ebook ngữ pháp FREE

Các bộ phần phần thân khung hình người

1. face /feɪs/ – khuôn mặt2. mouth /maʊθ/ – miệng3. chin /tʃɪn/ – cằm4. neck /nek/ – cổ5. shoulder /ˈʃəʊl.dəʳ/ – vai6. arm /ɑːm/ – cánh tay7. upper arm /ˈʌp.əʳ ɑːm/ – cánh tay trên8. elbow /ˈel.bəʊ/ – khuỷu tay9. forearm /ˈfɔː.rɑːm/ – cẳng tay10. armpit /ˈɑːm.pɪt/ – nách11. baông xã /bæk/ – lưng12. chest /tʃest/ – ngực13. waist /weɪst/ – thắt lưng/ eo14. abdomen /ˈæb.də.mən/ – bụng15. buttocks /’bʌtək/ – mông16. hip /hɪp/ – hông17. leg /leg/ – phần chân

Các thành phần bên trên tay

*

21.wrist*/rɪst/**- cổ tay22.knuckle*/ˈnʌk.ļ/*- khớp đốt ngón tay23.fingernail*/ˈfɪŋ.gə.neɪl/**- móng tay24. thumb*/θʌm/**- ngón tay cái25. index finger*/ˈɪn.deks ˈfɪŋ.gəʳ/*- ngón trỏ26. middle finger*/ˈmɪd.ļˈ fɪŋ.gəʳ/**- ngón giữa27. ring finger*/rɪŋ ˈfɪŋ.gəʳ/**- ngón treo nhẫn28. little finger*/ˈlɪt.ļ ˈfɪŋ.gəʳ/**- ngón út29. palm*/pɑːm/**- lòng bàn tay

Tên những cỗ phần làm việc đầu

*

30. hair /heəʳ/ – tóc31. part /pɑːt/ – ngôi rẽ32. forehead /ˈfɒr.ɪd/ – trán33. sideburns /ˈsaɪd.bɜːnz/ – tóc mai dài34. ear /ɪəʳ/ – tai35. cheek /tʃiːk/ – má36. nose /nəʊz/ – mũi37. nostril /ˈnɒs.trəl/ – lỗ mũi38. jaw /dʒɔː/ – hàm, quai hàm39. beard /bɪəd/ – râu40. mustabít /mʊˈstɑːʃ/ – ria mép41. tongue /tʌŋ/ – lưỡi42. tooth /tuːθ/ – răng43. lip /lɪp/ – môi

Tên những phần tử nghỉ ngơi mắt

*

44. eyebrow /ˈaɪ.braʊ/ – lông mày45. eyelid /ˈaɪ.lɪd/ – mày mắt46. eyelashes /ˈaɪ.læʃis/ – lông mi47. iris /ˈaɪ.rɪs/ – mống mắt48. pupil /ˈpjuː.pəl/ – nhỏ ngươi

Tên những bộ phần sinh sống chân

*

49. ankle /ˈæŋ.kļ/ – mắt cá chân chân50. heel /hɪəl/ – gót chân51. instep /ˈɪn.step/ – mu bàn chân52. ball /bɔːl/ – xương khớp ngón chân53. big toe /bɪg təʊ/ – ngón cái54. toe /təʊ/ – ngón chân55. little toe /ˈlɪt.ļ təʊ/ – ngón út56. toenail /ˈtəʊ.neɪl/ – móng chân

*

Tên những bộ phận phía bên trong khung người con người tiêng Anh

*

57. brain /breɪn/ – não58. spinal cord /spaɪn kɔːd/ – dây thần kinh59. throat /θrəʊt/ – họng, cuống họng60. windpipe /ˈwɪnd.paɪp/ – khí quản61. esophagus /ɪˈsɒf.ə.gəs/ – thực quản62. muscle /ˈmʌs.ļ/ – bắp thịt, cơ63. lung /lʌŋ/ – phổi64. heart /hɑːt/ – tim65. liver /ˈlɪv.əʳ/ – gan66. stomach /ˈstʌm.ək/ – dạ dày67. intestines /ɪnˈtes.tɪns/ – ruột68. vein /veɪn/ – tĩnh mạch69. artery /ˈɑː.tər.i/ – cồn mạch70. kidney /ˈkɪd.ni/ – cật71.

Xem thêm: Bên Kia Bờ Ảo Vọng : Dương Thu Hương, Bên Kia Bờ Ảo Vọng

pancreas /ˈpæŋ.kri.əs/ – tụy, tuyến tụy72. bladder /ˈblæd.əʳ/ – bọng đái

fashionssories.com hi vọng với phần lớn tự vựng bên trên phía trên, các các bạn sẽ từ tích điểm thêm vào cho bản thân các trường đoản cú vựng thuộc chủ đề không dừng lại ở đó để triển khai xong vốn từ bỏ vựng giờ anh của bạn dạng thân nhé! Chúc chúng ta học vui!