500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 7 CÓ ĐÁP ÁN HAY NHẤT

Đăng nhập Facebook
*
Google

Bạn đang xem: 500 câu hỏi trắc nghiệm sinh học 7 có đáp án hay nhất

**

Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh bài 1: trái đất động vật đa dạng, đa dạng bài 2: Phân biệt động vật hoang dã với thực vật. Đặc điểm thông thường của động vật bài xích 4: Trùng roi bài 5: Trùng phát triển thành hình với trùng giày bài xích 6: Trùng kiết lị với trùng sốt giá buốt bài bác 7: Đặc điểm bình thường và vai trò thực tế của Động đồ dùng nguyên sinh Chương 2: Ngành ruột vùng bài 8: Thủy tức bài bác 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang bài 10: Đặc điểm bình thường và phương châm của ngành Ruột vùng Chương 3: những ngành giun bài bác 11: Sán lá gan bài xích 12: một số trong những giun dẹp không giống và điểm lưu ý chung của ngành Giun dẹp bài 13: Giun đũa bài xích 14: một số trong những giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn bài 15: Giun đất bài 17: một vài giun đốt khác và điểm sáng chung của ngành Giun đốt Chương 4: Ngành thân mềm bài bác 18: Trai sống bài bác 19: một trong những thân mềm khác bài bác 21: Đặc điểm bình thường và sứ mệnh của ngành Thân mượt Chương 5: Ngành chân khớp bài xích 22: Tôm sông bài xích 24: Đa dạng với vai trò của lớp cạnh bên xác bài bác 25: Nhện và sự phong phú của lớp hình nhện bài xích 26: Châu chấu bài bác 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ bài 29: Đặc điểm bình thường và vai trò của ngành Chân khớp bài xích 30: Ôn tập phần 1 - Động thiết bị không xương sinh sống Chương 6: Ngành động vật có xương sinh sống bài bác 31: cá chép vàng bài xích 33: kết cấu trong của con cá chép bài bác 34: Đa dạng và điểm sáng chung của các lớp Cá bài bác 35: Ếch đồng bài xích 37: Đa dạng và điểm lưu ý chung của lớp lưỡng cư bài 38: Thằn lằn trơn đuôi nhiều năm bài 39: cấu tạo trong của rắn mối bài 40: Đa dạng và điểm lưu ý chung của lớp trườn sát bài bác 41: Chim nhân tình câu bài xích 43: cấu tạo trong của chim nhân tình câu bài 44: Đa dạng và điểm sáng chung của lớp chim bài bác 46: Thỏ bài 47: cấu tạo trong của thỏ bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi bài bác 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi bài bác 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn uống thịt bài 51: Đa dạng của lớp thú những bộ móng guốc và cỗ linh trưởng Chương 7: Sự tiến hóa của động vật bài bác 53: môi trường sống và sự vận động dịch chuyển bài bác 54: Tiến hóa về tổ chức khung người bài xích 55: Tiến hóa về chế tạo bài bác 56: Cây phát sinh giới động vật Chương 8: Động vật cùng đời sống con bạn bài xích 57: Đa dạng sinh học bài xích 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo) bài 59: phương án đấu tranh sinh học bài xích 60: Động vật quý hiếm bài 63: Ôn tập Đề thi Sinh học 7 Đề thi Sinh học tập 7 học kì 1 có đáp án Đề thi Sinh học 7 học kì 2 gồm đáp án
Mục lục
trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài 8: (có đáp án) Thủy tức (phần 2)

Xem thêm: Cây Dương Xỉ Là Cây Gì Và Các Loại Dương Xỉ Ở Việt Nam, Cách Trồng Và Chăm Sóc Các Loại Dương Xỉ

Trắc nghiệm Sinh học 7 bài xích 8: (có đáp án) Thủy tức (phần 2)


Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài xích 8: (có đáp án) Thủy tức (phần 2)

961 lượt thi