CHÂN ĐỂ LOA BẰNG GỖ

Vì Sao Bạn hãy lựa chọn Lạc Việt Audio ?
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Chân nhằm loa bằng sắt siêu cứng cáp

Nhìn qua vẫn thấy sự chắc chắn củ kệ chân loa loại này rồi, nó giúp cho nghe nhạc xuất xắc hơn và loa hoạt động ổn định hơn. Mức giá thành của cặp chân đen phía bên dưới này là 750.000 do nó đang cứng hơn cặp trên 1 chút.