Tranh thêu chữ thập lọ hoa siêu sang hàng mới mỗi

❌ giữ ý: toàn bộ tranh được buôn bán là bộ kit tranh handmade cài về từ bỏ làm, không hẳn tranh thành phẩm: ➡️ chỉ dẫn thêu tranh chữ thập➡️ gợi ý làm tranh đính đá