BÀI KIỂM TRA TOÁN LỚP 2

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 8: vào vườn bao gồm 45 cây ổi, số kilomet ổi thấp hơn số cây mãng cầu là 18 cây. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây na?

A. 63 cây.

Bạn đang xem: Bài kiểm tra toán lớp 2

B. 27 cây

C. 62 cây

D. 28 cây

B. Phần trường đoản cú luận:

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

29 + 27 59 + 31 70 - 35 81 - 37

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 2: search x

a. X - 28 = 44 b. 100 – x = 36

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 3: Một cửa hàng buổi sáng bán được 57 ki –lô-gam gạo. Buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 18 ki-lô-gam gạo. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 4: Hiệu hai số bởi 74, nếu không thay đổi số trừ, sút số bị trừ đi 9 đơn vị chức năng thì hiệu hai số khi đó bằng bao nhiêu?

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

Câu 5: Tìm một vài biết rằng lấy số đó cùng với 35 thì được số tất cả hai chữ số tương đương nhau nhưng mà tổng nhì chữ số đó bởi 18.

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

…………..…………………………………..…………………………………………………

2. Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu số

1

2

3

4

5

6

7

8

Ý đúng

C

B

C

D

D

B

D

A

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

II. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1: 2 điểm (Mỗi phần đặt tính và tính đúng 0,5đ)

Câu 2: 1 điểm, từng phần đúng 0,5 điểm

a. X - 28 = 44

x = 44 + 28

x = 72

b. 100 – x = 36

x = 100 - 36

x = 64

Câu 3: 2 điểm

Bài giải

Buổi chiều bán tốt số kilogam gạo là: (0,5đ)

57 + 18 = 75(kg) (1đ)

Đáp số: 75kg (0,5đ)

Câu 4: 0,5điểm

Bài giải:

Nếu không thay đổi số trừ, sút số bị trừ đi 9 đơn vị chức năng thì hiệu nhì số đó giảm sút 9 solo vị. Vậy hiệu new là:

74 – 9 = 65

Đáp số: 65

Câu 5: 0,5 điểm

Bài giải:

Ta có: 18 = 9 + 9

Số bao gồm hai chữ số tương tự nhau mà lại tổng nhị chữ số đó bởi 18 là 99

Số cần tìm là:

99 – 35 = 64

Đáp số: 64

II. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán tuyệt nhất

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Bài 1: Viết số phù hợp vào địa điểm chấm: (1 điểm)

87; 88; 89; ..........; ..........; ...........; ............; 94; 95

82; 84; 86;...........;...........;............;............; 96; 98

Bài 2: Viết số hoặc chữ phù hợp vào địa điểm chấm: (1 điểm)

Đọc số

Viết số

Chín mươi sáu.

………….................................

.....................................................

84

Bài 3: Tính nhẩm: (1 điểm)

a. 9 + 8 = .....

b. 14 – 6 = ....

c. 2 + 9 =......

d. 17 – 8 =......

Bài 4: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống: (1 điểm)

a. 8 + 9 = 16 □

b. 5 + 7 = 12 □

Bài 5: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 57 + 26

b. 39 + 6

c. 81 – 35

d. 90 - 58

Bài 6: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm)

a. 8 dm + 10 dm = ........ Dm

A. 18 dm

B. 28 dm

C. 38 dm

b. Tìm kiếm x biết: x + 10 = 10

A. X = 10

B. X = 0

C. X = 20

Bài 7: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng: (1 điểm)

a. Gồm bao nhiêu hình chữ nhật?

A. 1 hình

B. 2 hình

C. 3 hình

b. Gồm bao nhiêu hình tam giác?

A. 2 hình

B. 3 hình

C. 4 hình

Bài 8: (2 điểm)

a. Nhà bạn Mai nuôi 44 con gà. Nhà bạn Hà nuôi thấp hơn nhà chúng ta Mai 13 nhỏ gà. Hỏi nhà bạn Hà nuôi bao nhiêu con gà? (1 điểm)

b. Em hái được trăng tròn bông hoa, chị hái được nhiều hơn em 5 bông hoa. Hỏi chị hái được mấy bông hoa? (1 điểm)

2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 2

Bài 1: Số ?

10, 20, 30,.......,......, 60, ......., 80,.......,100.

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào vị trí ..... Của từng phép tính

a, 12 - 8 = 5 .......

b, 24 -6 = 18 .......

c, 17 - 8 = 9 .........

d, 36 + 24 = 50.........

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

32 - 25

94 - 57

53 + 19

100 - 59

Bài 4: tra cứu x:

a, x + 30 = 80

b, x -22 = 38

Bài 5:

a, Tổ em trồng được 17 cây. Tổ các bạn trồng được 21 cây. Hỏi cả nhì tổ trồng được bao nhiêu cây?

b, Quyển truyện bao gồm 85 trang. Trung khu đã gọi 79 trang. Hỏi trọng tâm còn đề xuất đọc mấy trang nữa thì hết quyển truyện?

Bài 6: Viết tiếp vào khu vực chấm

17 giờ đồng hồ hay.......giờ chiều 24 giờ hay ........giờ đêm

Bài 7: xem tờ lịch tháng 5 sau đây rồi vấn đáp câu hỏi:

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Tháng

5

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 
Ngày 19 - 5 là máy ......... Trong thời điểm tháng 5 có.... Ngày chủ nhật. Đó là những ngày ................. Tuần này, trang bị năm là ngày 17. Tuần trước, trang bị năm là ngày ... . Tuần sau, sản phẩm công nghệ năm là ngày.... Em được ngủ học lắp thêm bảy và công ty nhật. Vậy em tới trường tất cả ....... Ngày.

Bài 8: Viết phép trừ gồm số bị trừ, số trừ cùng hiệu bằng nhau.

Bài 9: Vẽ một con đường thẳng cùng đặt tên mang đến đường thẳng đó.

3. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 3

Bài 1. (2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

a/ 39 + 6 =?

A. 44

B. 45

C. 46

D. 99

b/ 17 – 9 =?

A. 8

B. 9

C. 10

D. 12

c/ 98 – 7 =?

A. 28

B. 91

C. 95

D. 97

d/ 8 + 6 =?

A. 14

B. 15

C. 86

D. 68

Bài 2: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

27 + 69 14 + 56 77 – 48 63 – 45

Bài 3: tra cứu x: (1 điểm)

x + trăng tròn = 48 x – 22 = 49

Bài 4: Điền vết >; 13 + 29 …… 28 + 14 97 – 58 …….32 + 5

Bài 5: (1 điểm)

a/ Xem kế hoạch rồi cho biết:

 

 

11

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 trăng tròn 27

mon 11 gồm …… ngày. Bao gồm …… ngày nhà nhật.

b. Đồng hồ nước chỉ mấy giờ?

………………….. …..…………………

Bài 6. (2 điểm)

a. Anh khối lượng 47 kg, em nhẹ nhàng hơn anh 19 kg. Hỏi em khối lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

b. Thùng bé bỏng đựng được 51 lít nước, thùng bự đựng nhiều hơn thế thùng nhỏ nhắn 19 lít nước. Hỏi thùng khủng đựng được bao nhiêu lít nước?

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Bài 7: (1điểm)

Trong hình bên dưới:

a/ có …… hình tam giác.

b/ có …... Hình tứ giác.

4. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 4

Thời gian: 60 phút

Bài 1: (1 điểm)

Tính nhẩm:

16 + 3 = ….. 14 – 8 = …..
15 – 6 = ….. 9 + 7 = …..

Bài 2: (2 điểm)

Đặt tính rồi tính:

a) 35 + 44

b) 46 + 25

c) 80 – 47

d) 39 – 16

Bài 3: (1 điểm)

Số?

a) 16l+ 5 l – 10l =

b) 24kg – 13kg + 4kg =

Bài 4: (2 điểm)

Tìm X biết:

a) X + 16 = 73

................................

................................

................................

b) X – 27 = 57

................................

................................

................................

Bài 5: (1 điểm)

Nhận dạng hình:

Trong hình vẽ dưới đây:

Có … hình tam giác.

Có … hình tứ giác.

Bài 6: (1 điểm)

Điền số thích hợp để được phép tính đúng:

 

+

 

=

100

 

 

-

 

=

50

Bài 7: (2 điểm)

a) Mẹ 34 tuổi, thân phụ hơn Mẹ 6 tuổi. Hỏi thân phụ bao nhiêu tuổi?

Bài giải

...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

b) Anh Tùng học lớp 5 cân nặng nặng 43 kg, bạn Tuấn học lớp 2 nhẹ rộng anh Tùng 15 kg. Hỏi bạn Tuấn cân nặng bao nhiêu kilôgam?

Bài giải

...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

5. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 5

Bài 1) (2đ) Đặt tính rồi tính:

54 + 36 27 + 63 54 - 38 88 - 49

Bài 2) (2đ) tìm X

a) x - 36 = 52

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b) 92 - x = 45

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 3) (2đ)

Trong một ngày, shop bán được 56 kilogam đường, trong số ấy buổi sáng bán được 27kg. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu kilogam đường?

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 4) (2đ) Khoanh tròn vào chữ cái trước công dụng đúng

a/ 28 + 36 + 14=? b/ 76 - 22 - 38 = ?
A. 68 A. 26
B. 78 B. 15
C. 79 C. 16

Bài 5 (1đ) Hình mặt có:

……..tam giác

……..tứ giác

Bài 6 (1đ) Viết phép tính bao gồm hiệu ngay số bị trừ

6. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 6

Bài 1: Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng

a/ 85 – 39 = ?

A. 45

B. 46

C. 55

D. 56

b/ 29 – 5 + 15 = ?

A. 49

B. 39

C. 19

D. 9

Bài 2: Viết các số vào ô trống

Đọc

Viết

Tám mươi lăm

 

Chín mươi chín

 

Bài 3: Đặt tính rồi tính

43 + 57 92 – 75 43 + 57 92 – 75

Bài 4: search x

a/ x – 22 = 38

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b/ x + 14 = 4

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 5: Một siêu thị buổi sáng bán tốt 45 kg đường, buổi chiều buôn bán được ít hơn buổi sáng sủa 24 kg đường. Hỏi buổi chiều siêu thị đó bán được bao nhiêu ki lô gam đường?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 6: hình mẫu vẽ bên bao gồm mấy hình tam giác?

Hình vẽ trên có…………. Hình tam giác.

7. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 7

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống

Số hạng

38

15

25

 

Số hạng

27

 

25

32

Tổng

 

60

 

82

 

Số bị trừ

11

 

64

90

Số trừ

4

34

 

 

Hiệu

 

15

34

38

Bài 2: Tính:

a) 72 – 36 + 24 =

b) 36 + 24 - 18

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước công dụng đúng

Số hình tứ giác trong hình mẫu vẽ là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 4: Bình trọng lượng 28 kg, An nhẹ nhàng hơn Bình 4 kg . Hỏi An nặng từng nào ki lô gam?

Bài giải

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Bài 5: Điền số thích hợp vào địa điểm chấm

a) Một ngày có ………. Giờ

b) 15 giờ xuất xắc ……….giờ chiều

c) từ bỏ 7 giờ đồng hồ sáng đến 10 giờ sáng cùng ngày là …. Giờ.

Bài 6: Tính nhanh

10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

..............................................................................

...............................................

I. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 được tải những nhất:

II. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 xuất xắc nhất:

1. Đề thi học tập kì 1 lớp hai năm 2020 - 2021 môn Toán

2. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn giờ Việt

III. Đề thi học kì 1 lớp 2 fashionssories.combiên soạn:

1. Đề thi học tập kì 1 lớp hai năm 2020 - 2021 môn giờ Việt

2. Đề thi học kì 1 lớp hai năm 2020 - 2021 môn Toán

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề hàng đầu Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 2 Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm học tập 2020 - 2021 Đề số 3 Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm học tập 2020 - 2021 Đề số 4 Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 5 cỗ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021

Ngoài 37 đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán trên. Các bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều đề thi giỏi và hóa học lượng, các dạng toán nâng cao hay cùng khó giành riêng cho các bé nhỏ học Toán lớp 2 được chắc hẳn chắn, củng ráng và cố gắng chắc kiến thức và kỹ năng nhất. Ngoại trừ ra, những em bao gồm thể đọc thêm tài liệu môn giờ Việt 2 cùng giải toán lớp 2 giỏi Tiếng Anh lớp 2, Giải thoải mái và tự nhiên và xã hội 2, bài xích tập vào buổi tối cuối tuần lớp 2,.... Nhằm học xuất sắc hơn những chương trình của lớp 2.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tự Làm Máy Cắt Laser, Hướng Dẫn Chế Tạo Máy Cắt Laser

Từ việc luyện tập thường xuyên các Đề thi Toán lớp 2 học kỳ 1 này, các bạn học sinh sẽ gấp rút nắm được các dạng bài xích thi cơ mà từ đó các em tự tương khắc phục lấy điểm yếu, củng cầm cố kiến thức, nhằm tới lúc làm bài bác thi thiệt thì sẽ bảo đảm an toàn được tác dụng cao hơn. Chúc các em học xuất sắc phần Toán lớp 2 kì 1.

Sau phần lớn giờ học hành căng thẳng, chắc rằng các bạn sẽ tương đối mệt mỏi. Thời gian này, đừng núm ôn thừa mà ảnh hưởng tới tinh thần và sức khỏe bạn dạng thân. Hãy dành cho mình 1 chút thời hạn để vui chơi giải trí và rước lại lòng tin bạn nhé. Chỉ 10 phút cùng với những bài trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui tiếp sau đây của bọn chúng tôi, các các bạn sẽ có được sự thoải mái và dễ chịu nhất, sẵn sàng chuẩn bị cho bài học kinh nghiệm sắp tới:

bạn có tiềm năng đổi thay học sinh giỏi môn nào? loài vật nào ngủ quên trong tâm hồn bạn? Đoán nghề nghiệp và công việc tương lai của công ty qua những bức hình ảnh Bạn sẽ là bạn nữ tương lai của người nào trong BTS thử tài với 10 thắc mắc đố vui "siêu xoắn"