LỊCH SỬ VIỆT NAM 1954 ĐẾN 1975

Sau một thời gian gián đoạn, phần ôn thi lịch sử lại tiếp tục với sự lý giải của PGS.TS Vũ quang quẻ Hiển. Trong bài xích này, chúng ta sẽ ôn tập về lịch sử hào hùng Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975.

Bạn đang xem: Lịch sử việt nam 1954 đến 1975


*

A. Mục tiêu

– so với được đặc điểm tình hình nước vn sau khi Hiêp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương được kí kết.

– phân tích được trách nhiệm chiến lược chung, trọng trách chiến lược, địa chỉ của cách mạng mỗi miền Bắc, Nam và quan hệ của bí quyết mạng nhì miền trong thời kỳ 1954 – 1975, từ đó làm cho rõ đặc điểm lớn nhất, độc đáo và khác biệt nhất của bí quyết mạng việt nam trong thời kỳ 1954 – 1075.

– nắm tắt văn bản và nhấn xét được ý nghiã những kế hoạch tài chính – xóm hội được thực hiện ở miền bắc từ năm 1954 mang lại năm 1960.

– trình diễn và so sánh được ý nghĩa sâu sắc các trào lưu đấu tranh của nhân dân miền nam chống đế quốc Mĩ cùng tay sai giữa những năm 1954 – 1959.

– so với được đk bùng nổ và ý nghĩa sâu sắc của trào lưu “Đồng Khởi”(1959 – 1960).

– trình diễn được nội dung chính và so sánh được ý nghĩa sâu sắc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thiết bị III của Đảng (tháng 9-1960).

– Nêu được hồ hết thành tựu khá nổi bật về chủ yếu trị, gớm tế, văn hóa của nhân dân miền bắc trong việc thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm (1961 – 1965).

– cầm tắt được âm mưu và hành vi của Mĩ trong các giai đoạn 1954 – 1960, 1960 – 1965, 1965 – 1968, 1969 – 1973 cùng 1973 – 1975.

– so sánh được những chiến lược chiến tranh của đế quốc Mĩ ngơi nghỉ Việt Nam.

– tóm tắt được những chặng đường đánh Mĩ và win Mĩ của nhân dân nước ta (1954 – 1975).

– so với được âm mưu, hành vi của Mĩ trong trận đánh tranh phá hủy miền Bắc. Phân tích và lý giải được trọng trách của nhân dân miền bắc bộ từ năm 1965 mang đến năm 1975.

– trình diễn được bối cảnh, cốt truyện chính và ý nghĩa của cuộc Tổng đánh và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

– trình diễn và dấn xét được những chiến thắng của cuộc chiến đấu trên tía mặt trận của nhân dân việt nam từ năm 1969 mang đến năm 1973.

– trình bày được hoàn cảnh kí kết, văn bản cơ phiên bản và ý nghĩa sâu sắc của hiệp định Pari năm 1973 về ngừng chiến tranh lập lại tự do ở Việt Nam. đối chiếu được hoàn cảnh, ngôn từ và ý nghĩa của hiệp định Pari 1973 về việt nam và hiệp nghị Giơnevơ 1954 về Đông Dương.

– Nêu được toàn cảnh lịch sử, nhà trương và planer giải phóng hoàn toàn miền nam giới trong giai đoạn 1973 – 1975.

– trình bày được diễn biến chính cùng phân tích được ý nghĩa của cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân 1975.

– phân tích được đặc điểm, tính chất, ý nghĩa sâu sắc lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc tao loạn chống Mĩ cứu vớt nước.

B. Văn bản ôn tập

I. Xây dựng chủ nghĩa thôn hội ngơi nghỉ miền Bắc, đương đầu chống Mĩ với tay không nên ở miền nam (1954 – 1965)

1. Thực trạng và nhiệm vụ cách mạng việt nam sau khi hiệp định Giơnevơnăm 1954 về Đông Dương được kí kết và trách nhiệm chiến lược của phương pháp mạng trong thời kì mới

a. Tình trạng nước nước ta sau khi kí hiệp nghị Giơnevơ năm 1954

– Với vấn đề kí kết và triển khai Hiệp định Giơnevơ, nước vn tạm thời bị chia bổ thành hai miền, cùng với hai chế độ chính trị không giống nhau.

– Ở miền Nam, mon 5-1956, Pháp rút quân khỏi miền nam bộ khi chưa triển khai cuộc dàn xếp tổng tuyển cử thống độc nhất vô nhị hai khu vực miền nam – Bắc. Mĩ vào gắng chân Pháp, gửi Ngô Đình Diệm lên nắm thiết yếu quyền, âm mưu chia cắt dài lâu nước Việt Nam, biến khu vực miền nam thành thuộc địa kiểu bắt đầu và địa thế căn cứ quân sự của Mĩ.

b. Trách nhiệm cách mạng

– thực hiện đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền: cách social chủ nghĩa ở miền bắc và bí quyết mạng dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân ở miền Nam, tiến tới tự do thống tuyệt nhất Tổ quốc. Đây là đặc điểm lớn nhất, lạ mắt nhât của bí quyết mạng vn thời kỳ 1954 – 1975.

– mục đích và mối quan hệ của bí quyết mạng nhị miền: miền bắc bộ có vai trò quyết định nhất đối với cách mạng cả nước, còn khu vực miền nam có vai trò đưa ra quyết định trực tiếp vào cuộc đương đầu lật đổ giai cấp của đế quốc Mĩ và tay sai, giải tỏa miền Nam, bảo đảm an toàn miền Bắc, tiến cho tới thống tuyệt nhất Tổ quốc.

– giải pháp mạng nhị miền gồm quan hệ gắn thêm bó nghiêm ngặt với nhau, phối phù hợp với nhau, tạo điều kiện cho nhau phát triển. Đó là quan hệ giữa hậu phương với tuyền tuyến.

2. Gây ra chủ nghĩa làng mạc hội sinh sống miền Bắc, chiến đấu chống đế quốc Mĩ và chủ yếu quyền sài gòn ở khu vực miền nam (1954 – 1965)

a. Sự nghiệp biện pháp mạng nghỉ ngơi Miền Bắc

– dứt cải phương pháp ruộng đất (1954-1957)

+ Sau khi hoàn toàn được giải phóng, miền bắc bộ tiếp tục tiến hành cải cách ruộng đất, triển khai khẩu hiệu “người cày gồm ruộng”.

+ Cuộc cải cách ruộng đất: từ thời điểm cuối 1953 mang lại năm 1956 đã thực hiện 5 dịp cải cách. Kết quả: thu 81 vạn ha ruộng đất, 10 vạn trâu bò, 1,8 triệu nông cầm từ tay địa chủ chủ cho 2 triệu nông hộ. Khẩu hiệu “người cày tất cả ruộng” vẫn hoàn thành.

+ Ý nghĩa: tuy nhiên có hầu như hạn chế, việc cách tân ruộng khu đất đã đưa tới xoá quăng quật triệt để chế độ sở hữu ruộng khu đất phong kiến. Sau cải cách, diện mạo nông buôn bản miền Bắc có khá nhiều thay đổi, khối hợp thể công nông được củng cố.

– bước đầu xây dựng các đại lý vật hóa học – kĩ thuật của chủ nghĩa làng hội (1961 – 1965)

– Đại hội đại biểu vn lần trang bị III của Đảng (tháng 9/1960):

+ khẳng định nhiệm vụ chiến lược chung của cách mạng cả nước: tăng tốc đoàn kết những dân tộc, quyết trung tâm đấu tranh kéo dài hoà bình; tăng cường cách mạng xã hội chủ nghĩa làm việc miền Bắc, đồng thời tăng mạnh cách mạng, dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân nghỉ ngơi miền Nam; tiến tới hoà bình thống nhất non sông trên cơ sở tự do và dân chủ; tạo ra một nước vn hoà bình, thống nhất, độc lập, dân nhà và giàu mạnh, góp phần tăng tốc phe xã hội công ty nghĩa và bảo vệ hoà bình nắm giới.

+ xác minh nhiệm vụ kế hoạch của biện pháp mạng từng miền:

Miền Bắc lao vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa buôn bản hội, tiến hành cải tạo ra xã hội chủ nghĩa với xây dựng đại lý vật chất – kinh nghiệm của công ty nghĩa làng mạc hội. Đưa khu vực miền bắc tiến lên công ty nghĩa buôn bản hội, xây dựng khu vực miền bắc vững bạo gan là tạo các đại lý cho cuộc đấu tranh thống nhất đất nước.

Miền Nam liên tiếp cuộc giải pháp mạng dân tộc bản địa dân chủ nhân dân, lật đổ thống trị của đế quốc Mĩ cùng tay sai, nhằm mục tiêu giải phóng miền Nam, đảm bảo an toàn miền Bắc, tiến cho tới hoà bình thống nhất đất nước.

+ xác minh vai trò của giải pháp mạng mỗi miền và mối quan hệ giữa giải pháp mạng hai miền.

Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của bí quyết mạng cả nước.

Cách mạng dân tộc đân chủ nhân dân ở miền nam có vai trò ra quyết định trực tiếp so với sự nghiệp giải tỏa miền Nam.

Cách mạng hai miền gồm quan hệ mật thiết, thêm bó và tác động ảnh hưởng lẫn nhau, cùng đều nhằm mục đích thực hiện nay một trách nhiệm chiến lược phổ biến là hóa giải miền Nam, bảo đảm miền Bắc, tiến tới chủ quyền thống nhất khu đất nước.

+ Thông chiến lược Nhà nước 5 năm lần đầu tiên (1961 – 1965); thai Ban Chấp hành tw mới.

+ Ý nghĩa

Nghị quyết của Đại hội vẫn soi sáng hồ hết vấn đề hầu hết của phương pháp mạng nước ta ở cả hai miền Nam, Bắc, hướng dẫn và ảnh hưởng nhân dân hai miền hăng hái phấn đấu giành thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc bộ và bí quyết mạng dân tộc dân chủ nhân dân sinh hoạt miền Nam; thực hiện độc lập thống nhất đất nước.

– miền bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 – 1965)

+ Mục tiêu: bước đầu tiên xây dựng cơ sở vật chất – kỹ năng của chủ nghĩa xã hội.

+ Nhiều phong trào thi đua yêu thương nước sôi sục dã diễn ra trên miền Bắc: Duyên hải, Đại phong, Thành công, bố nhất, hai tốt…, đặc biệt là phong trào từng người thao tác làm việc bằng nhị vì khu vực miền nam ruột thịt.

+ Công nghiệp: được ưu tiên xây dựng. Cực hiếm sản lượng ngành công nghiệp nặng năm 1965 tăng 3 lần đối với năm 1960;

+ Nông nghiệp: triển khai chủ trương xây dựng hợp tác xã sản xuất nông nghiệp & trồng trọt bậc cao, nhiều hợp tác ký kết xã đã đạt năng suất 5t thóc/ha…

+ thương nghiệp quốc doanh được ưu tiên phân phát triển, đóng góp phần củng vậy quan hệ sản xuất, nâng cấp đời sống nhân dân.

+ khối hệ thống giao thông con đường bộ, con đường sắt, mặt đường sông, mặt đường hàng không được củng cố. Bài toán đi lại trong nước và giao thông quốc tế dễ ợt hơn;

+ khối hệ thống giáo dục từ diện tích lớn đến đại học cách tân và phát triển nhanh;

+ khối hệ thống y tế, quan tâm sức khỏe khoắn được phạt triển;

+ tuy nhiên kế hoạch này phải bỏ dở, vì từ thời điểm ngày 5 – 8 – 1964, đế quốc Mĩ triển khai chiến tranh hủy hoại miền Bắc, tuy thế những tác dụng đạt được là rất đáng để tự hào, dựa vào đó, khu vực miền bắc đứng vững vàng trong thử thách của cuộc chiến tranh và ngừng nghĩa vụ hậu phương đối với tiền con đường miền Nam.

b. Miền nam bộ đấu tranh kháng Mĩ và tổ chức chính quyền Sài Gòn

– trào lưu “Đồng khởi” (1959 – 1960)

* Điều kiện lịch sử:

– Từ sau khi Hiệp định Giơnevơ 1954 được kí kết, nhân dân miền nam bộ chuyển từ tranh đấu vũ trang trong binh đao chống Pháp sang trọng đấu tranh chính trị, đòi thực hiện Hiệp định; rồi cách tân và phát triển lên đấu tranh thiết yếu trị tất cả vũ trang trường đoản cú vệ, kháng những chế độ khủng ba của kẻ thù. Qua thực tế đấu tranh, lực lượng bao gồm trị được bảo đảm và vạc triển, lực lượng tranh bị cà căn cứ địa biện pháp mạng được thành lập lại ở những nơi. Đó là điều kiện để liên tiếp đưa bí quyết mạng tiến lên.

– trong thời điểm 1957 – 1959, Mĩ với tay sai tăng tốc dùng bạo lực khủng bố phong trào đấu tranh của quần chúng. Mon 5/1959, thiết yếu quyền sài thành ra điều khoản 10 – 59, đặt cùng sản kế bên vòng pháp luật, khiến cho lực lượng cách mạng bị tổn thất nặng nề nề. Sự lũ áp của kẻ thù làm cho mâu thuẫn giữa nhân dân miền nam bộ với đế quốc Mĩ với tay sai càng cải tiến và phát triển gay gắt. Cuộc đấu tranh ở miền Nam yên cầu phải bao gồm một biện pháp quyết liệt để đưa cách mạng tién lên.

– hội nghị lần sản phẩm công nghệ 15 Ban Chấp hành trung ương Đảng (tháng 1/1959) xác minh con đường biện pháp mạng bạo lực, chuyển bí quyết mạng khu vực miền nam tiến lên đương đầu vũ trang.

* Diễn biến

– trào lưu từ chỗ riêng biệt ở từng địa phương như cuộc nổi dậy ở Vĩnh Thạnh (Bình Định), chưng Ái (Ninh Thuận) tháng 2/1959, Trà Bồng (Quảng Ngãi) tháng 8/1959, lan rộng khắp miền nam thành cao trào biện pháp mạng.

– Đồng khởi nhanh lẹ lan ra khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một số nơi sống Trung Trung Bộ.

* Kết quả:

– Đến năm 1960, nhân dân miền nam đã thống trị nhiều thôn, xã sinh hoạt Nam Bộ, ven bờ biển Trung bộ và Tây Nguyên.

* Ý nghĩa

– “Đồng khởi” thắng lợi đánh dấu sự thay đổi của giải pháp mạng miền Nam, chuyển giải pháp mạng từ cầm giữ gìn lực lượng sang ráng tiến công, tự khởi nghĩa từng phần tiến nhanh làm chiến tranh cách mạng. .

– kết thúc thời kỳ ổn định định trong thời điểm tạm thời của cơ chế thực dân mới của Mĩ sinh sống miền Nam, lộ diện thời kì khủng hoảng của chính sách Sài Gòn.

– Chống kế hoạch “Chiến tranh sệt biệt” của đế quốc Mĩ (1961- 1965)

* chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”

– Từ cuối năm 1960, hình thức thống trị bằng cơ quan ban ngành tay sai độc tài Ngô Đình Diệm bị thất bại, đế quốc Mĩ đưa sang tiến hành chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965).

– “Chiến tranh sệt biệt” là một loại hình chiến tranh thực đân mới, được triển khai bằng quân đội tay sai, dưới sự chỉ huy của hệ thống cố vấn Mĩ, nhờ vào vũ khí, máy kĩ thuật, phương tiện chiến tranh của Mĩ, nhằm mục đích chống lại các lực lượng giải pháp mạng cùng yêu nước.

– Biện pháp:

+ Thực hiện liên tục hai kế hoạch: “kế hoạch Xtalây – Taylo” (bình định miền nam trong vòng 18 tháng) với “kế hoạch Giôn xơn – Mắc Namara” (bình định khu vực miền nam trong 24 tháng).

+ bức tốc xây dựng quân đội tp sài thành làm lực lượng chiến đấu chủ yếu trên chiến trường; tăng nhanh viện trợ quân sự chiến lược cho quân team Sài Gòn, với nhiều vũ khí và phương tiện đi lại chién tranh hiện đại, tốt nhất là các chiến thuật mới như “trực thăng vận” cùng “thiết xa vận”; tăng núm vấn Mĩ để chỉ huy, ra đời Bộ chỉ đạo quân sự Mĩ – MACV (năm 1962).

+ Ra mức độ dồn dân, lập “ấp chiến lược”, ý định dồn 10 triệu dân cày vào 16.000 ấp, nhằm mục đích kìm kẹp và bóc tách lột quần chúng, bóc tách rời quần chúng. # với phong trào cách mạng, triển khai “tát nước bắt cá”.

* khu vực miền nam chiến đấu chống kế hoạch “Chiến tranh sệt biệt” của Mĩ

– một trong những năm 1961 – 1962, Quân giải phóng đang đẩy lùi những cuộc tiến công, tiêu diệt nhiều đồn bốt lẻ của địch. Mon 1/1963, giành thắng lợi lớn trong chiến dịch Ấp Bắc; chứng tỏ quân dân khu vực miền nam hoàn toàn có khả năng đánh chiến thắng “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ, xuất hiện phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết mổ giặc lập công”.

– Trên trận mạc chống bình định, trào lưu nổi dậy kháng và phá “ấp chiến lược” ra mắt rất gay go quyết liệt, đến cuối năm 1962, giải pháp mạng kiểm soát và điều hành trên nửa tổng thể ấp với ngay sát 70% số dân.

– phong trào đấu tranh chủ yếu trị ở những đô thị như dùng Gòn, Huế, Đà Nẵng tất cả bước vạc triển, tốt nhất là các phong trào đấu tranh của học tập sinh, sinh viên, đái thương, phật tử. Phong trào cũng phát triển mạnh ở các vùng nông thôn, khá nổi bật là cuộc chiến đấu của đội quân tóc dài.

– vày thất bại, nội cỗ Mĩ với tay không đúng lục đục, mang tới cuộc đảo chính, làm thịt chế Ngô Đình Diệm với Ngô Đình Nhu (tháng 11/1963). Từ cuối năm 1964, Mĩ tiến hành kế hoạch Giôn Xơn – Mắc Namara. Số quân Mĩ ở khu vực miền nam lên cho tới 25 000, tuy nhiên vẫn không cứu vãn vãn được tình hình.

– vào đông – xuân 1964 – 1965, kết hợp với đấu tranh bao gồm trị với binh vận, những lực lượng vũ trang giải phóng tăng cường tiến công địch, giành thành công trong những chiến dịch Bình Giã (Bà Rịa), An Lão (Bình Định), cha Gia ( Quảng Ngãi), Đồng Xoài (Biên Hoà), đẩy quân đội sài gòn đứng trước nguy cơ tiềm ẩn tan rã.

Phong trào city và phong trào nổi dậy phá “ấp chiến lược” tiếp tục phát triển mạnh. Đến tháng 6/1965, địch chỉ còn kiểm rà được 2.200 trong toàn bô 16.000 ấp. Xương sinh sống của “Chiến tranh sệt biệt” bị bẻ gãy. Kế hoạch “Chiến tranh quánh biệt” của Mĩ bị thất bại.

– Ý nghĩa: trên đây là thành công có ý nghiã kế hoạch thứ hai của quân dân miền Nam, bên cạnh đó là thua kém có ý nghĩa sâu sắc chiến lược lần vật dụng hai của Mĩ, buộc Mĩ đề nghị chuyển sang kế hoạch “Chiến tranh viên bộ”, trực tiếp chuyển quân Mĩ vào tham chiến sống miền Nam.

II. Quần chúng hai miền trực tiếp pk chống đế quốc Mĩ xâm lăng (1965 – 1973)

1. Nhân dân miền nam chiến đấu kháng đế quốc Mĩ thôn tính (1965 – 1973)

a. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mĩ ở khu vực miền nam (1965 – 1968)

* Âm mưu với thủ đoạn của Mĩ

– Sau thua của kế hoạch “Chiến tranh đặc biệt”, Mĩ đưa sang kế hoạch “Chiến tranh viên bộ” sống miền Nam

– “Chiến tranh cục bộ” là một mô hình chiến tranh xâm lấn thực dân mới, được thực hiện bằng quân Mĩ, quân một số nước đồng minh Mĩ với quân đội Sài Gòn; nhằm hối hả tạo ra ưu nắm về quân sự, giành lại thế dữ thế chủ động trên chiến trường.

– Thủ đoạn:

+ Ồ ạt đổ quân viễn chinh Mỹ, quân các nước thân Mĩ và phương tiện chiến tranh tiến bộ vào miền Nam. Đến năm 1968,. Số quân viễn chinh Mĩ ở miền nam lên tới rộng 50 vạn.

+ triển khai hai cuộc bội phản công chiến lược mùa thô (1965 – 1966 và 1966 – 1967) bằng một loạt cuộc hành binh “tìm diệt” cùng “bình định” vào “Đất thánh Việt Cộng”.

+ Kết phù hợp với việc thực hiện chiến tranh phá hoại khu vực miền bắc nhằm phá hủy công cuộc tạo ra chủ nghĩa làng hội, tiêu huỷ tiềm lực kinh tế – quốc phòng miền Bắc, ngăn ngừa sự đưa ra viện từ bên phía ngoài vào khu vực miền bắc và từ Bắc vào Nam, đồng thời làm lung lay quyết vai trung phong chống Mĩ của nhân dân Việt Nam.

b. Võ thuật chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ

* chiến thắng trên trận mạc quân sự:

– Đập tung cuộc bội nghịch công chiến lược mùa khô trước tiên (Đông – Xuân 1965 – 1966), bẻ gãy 450 cuộc hành quân, trong những số đó có 5 cuộc hành binh “tìm diệt” bự của địch, nhằm mục đích vào nhị hướng chiến lược chính ở Đông Nam cỗ và Liên khu vực V.

– Đập rã cuộc bội nghịch công chiến lược mùa khô đồ vật hai (Đông – Xuân 1966 – 1967) với 895 cuộc hành quân, trong đó 3 cuộc hành quân phệ “tìm diệt” với “bình định”, lớn số 1 là cuộc hành quân Gianxơn Xiti tiến công vào căn cứ Dương Minh Châu (Bắc Tây Ninh), nhằm tàn phá quân chủ lực và phòng ban đầu não của giải pháp mạng.

* chiến thắng trên về bao gồm trị, ngoại giao:

– trào lưu chống ách kìm kẹp của địch, phá từng mảng “ấp chiến lược” diễn ra mạnh mẽ sống nông thôn. Ở thành thị: công nhân, các tầng lớp quần chúng lao động, học tập sinh, sinh viên, Phật tử và một trong những sĩ quan lại quân nhóm Sài Gòn… đấu tranh đòi Mĩ rút về nước, đòi tự do thoải mái dân chủ.

– Từ đầu xuân năm mới 1967, chống chọi ngoại giao được nâng lên thành một khía cạnh trận, nhằm kết hợp với đấu tranh quân sự và đấu tranh thiết yếu trị, đưa cuộc binh đao chống Mĩ, cứu vớt nước liên tục tiến lên.

– uy tín của phương diện trận dân tộc bản địa giải phóng khu vực miền nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đến cuối năm 1967, mặt trận đã có cơ quan thường trực ở hầu hết các nước xã hội công ty nghĩa và một số nước nằm trong “thế giới máy ba”. Cương lĩnh của mặt trận được 41 nước cùng 12 tổ chức triển khai quốc tế, 5 tổ chức khoanh vùng lên giờ ủng hộ.

– Sau đòn tấn công bất ngờ của cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968), chính quyền Giôn-xơn yêu cầu tuyên bố xong xuôi ném bom bắn phá miền bắc bộ từ vĩ tuyến đôi mươi trở ra và bắt đầu đàm phán với Việt Nam.

2. Miền bắc bộ vừa võ thuật chống cuộc chiến tranh phá hoại lần đầu tiên của Mĩ và làm nhiệm vụ hậu phương (1965 – 1968)

a. Miền bắc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ (1965 – 1968)

* Mĩ thực hiện chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại miền Bắc

– Âm mưu:

+ Phá tiềm lực khiếp tế, quốc phòng, phá công cuộc tạo ra chủ nghĩa xóm hội ngơi nghỉ miền Bắc.

+ ngăn ngừa chi viện từ phía bên ngoài vào miền bắc bộ và từ miền bắc vào miền Nam.

+ Uy hiếp đáp tinh thần, làm lung lay ý chí kháng Mĩ của nhân dân Việt Nam.

– Thủ đoạn:

+ Mĩ dựng lên “Sự kiện vịnh Bắc Bộ” (tháng 8/1964), kế tiếp lấy cớ “trả đũa” quân giải hòa tiến công quân Mĩ ở Plâyku (tháng 2/1965), thỏa thuận tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại khu vực miền bắc lần máy nhất.

+ kêu gọi một lực lượng không quân và hải quân lớn, gồm hàng nghìn máy bay tối tân như F111, B52… và các vũ khí hiện đại, leo tháng tấn công phá miền Bắc.

+ nhằm mục đích vào tất cả các kim chỉ nam quân sự, giao thông, nhà máy, trường học, bên trẻ, căn bệnh viện, đền, chùa, bên thờ…

* khu vực miền bắc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại

– Trong hơn 4 năm (tháng 8/1964 đến tháng 11/1968), quân dân miền bắc triển khai trận đánh tranh nhân dân, phối hợp ba máy quân, phối kết hợp các quân chủng cùng binh chủng, phun rơi 3.243 trang bị bay, bắt sống các giặc lái Mĩ; phun cháy, buôn bán chìm 143 tàu chiến. Mĩ nên tuyên bố chấm dứt ném bom phá hoại khu vực miền bắc (tháng 11/1968).

b. Miền bắc bộ thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn

– từ năm 1959, tuyến phố chiến lược tp hcm trên bộ và bên trên biển ban đầu được khai thông.

– vào 4 năm(1965 – 1968), khu vực miền bắc đã đưa hơn 30 vạn cán bộ, bộ đội, hàng chục vạn tấn vũ khí, lương thực, thuốc men,… vào mặt trận miền Nam.

III. Chiến tranh chống kế hoạch “Việt nam hóa chiến tranh” của Mĩ (1969 – 1973)

1. Kungfu chống “Việt phái mạnh hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh”

a. Âm mưu với thủ đoạn của Mĩ

– Âm mưu:

+ Sau lose của “Chiến tranh viên bộ”, Mĩ yêu cầu chuyển sang chiến lược “Việt phái nam hóa chiến tranh” và không ngừng mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương, thực hiện chiến lược “Đông Dương hóa chiến tranh”. “Việt nam giới hóa chiến tranh” cũng chính là một hiệ tượng chiến tranh thôn tính thực dân bắt đầu của Mĩ, được triển khai bằng quân nhóm tay sai là nhà yếu, gồm sự phối kết hợp về hỏa lực, không quân, hậu cần của Mĩ, vị cố vấn Mĩ chỉ huy.

+ Âm mưu: phân tách cắt lâu bền hơn nước Việt Nam, biến miền nam thành một non sông riêng biệt, thành nằm trong địa kiểu new và căn cứ quân sự của Mĩ.

– Thủ đoạn:

+ tăng tốc xây dựng quân đội sài thành làm lực lượng chiến đấu đa số trên chiến trường, nỗ lực cho quân Mĩ rút dần về nước, triển khai “dùng người vn đánh người việt nam Nam”.

+ áp dụng quân đội thành phố sài thành mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược Campuchia (1970), bức tốc chiến tranh ngơi nghỉ Lào (1971), tiến hành “Dùng bạn Đông Dương đánh người Đông Dương”.

+ Tìm giải pháp thỏa hiệp với Trung Quốc, hòa hoãn với Liên Xô, nhằm mục đích hạn chế sự giúp sức của các nước này đối với nhân dân Việt Nam.

+ sẵn sàng chuẩn bị Mĩ hoá trở lại cuộc chiến tranh khi đề nghị thiết.

b. Chiến đấu chống chiến lược “Việt nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ

* thắng lợi quân sự:

– từ tháng 4 mang đến tháng 6/1970, quân đội nước ta phối phù hợp với quân dân Campuchia, đập tung cuộc hành quân xâm lược Campuchia của 10 vạn quân Mĩ cùng quân đội Sài Gòn, một số loại khỏi vòng kungfu 17.000 địch, giải phóng những vùng đất đai rộng lớn.

– từ tháng 2 cho tháng 3/1971, cỗ đội vn phối hợp với quân dân Lào, đập tan cuộc hành binh “Lam sơn – 719”, một số loại khỏi vòng chiến tranh 22.000 quân địch, kéo dài đường hành lang chiến lược của bí quyết mạng Đông Dương.

– Cuộc Tiến công kế hoạch năm 1972

+ Kết quả: chọc thủng 3 phòng tuyến mạnh mẽ nhất của địch là Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông phái mạnh Bộ, giải phóng các vùng đất đai rộng lớn và đông dân.

+ Ý nghĩa: giáng đòn nặng nề vào chiến lược “Việt nam hóa chiến tranh”, buộc Mĩ đề xuất tuyên bố “Mĩ hóa” quay trở lại chiến tranh xâm chiếm (thừa nhận thất bại của kế hoạch “Việt phái mạnh hóa chiến tranh”).

Cùng với trận đánh đấu chống cuộc chiến tranh phá hoại của Mĩ, miền bắc làm tròn nhiệm vụ hậu phương so với tiền tuyến mập miền Nam. Trong tía năm (1969 – 1971), hàng trăm vạn thanh niên nhập ngũ vào chiến trường. Cân nặng vật chất đưa vào các mặt trận tăng lên 1,6 lần.

* thành công về bao gồm trị, ngoại giao:

– họp báo hội nghị cấp cao 3 nước việt nam – Lào – Campuchia (tháng 4/1970), biểu thị quyết vai trung phong của quần chúng 3 nước liên hiệp chiến đấu kháng Mĩ.

+ Hoa Kì và những nước cam kết tôn trọng độc lập, nhà quyền, thống tốt nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

+ hai bên ngừng bắn ngơi nghỉ miền Nam, Hoa Kì cam kết chấm kết thúc mọi hoạt động quân sự chống miền bắc bộ Việt Nam.

+ Hoa Kì rút không còn quân đội của chính mình và quân các nước đồng minh, cam kết không bám líu quân sự chiến lược hoặc can thiệp vào công việc nội cỗ của miền nam bộ Việt Nam.

+ Nhân dân khu vực miền nam Việt nam tự đưa ra quyết định tương lai chính trị của họ, thông qua tổng tuyển cử từ do, không tồn tại sự can thiệp của nước ngoài.

+ Hai miền nam bộ – Bắc nước ta sẽ bàn bạc về câu hỏi thống nhất non sông không tất cả sự can thiệp của nước ngoài.

+ 2 bên trao trả tù hãm binh cùng dân hay bị bắt.

+ những bên công nhận thực tiễn ở khu vực miền nam Việt Nam có hai chủ yếu quyền, nhị quân đội, hai vùng kiểm soát và điều hành và bố lực lượng chính trị.

+ Hoa Kì khẳng định góp phần vào việc hàn gắn lốt thương cuộc chiến tranh ở Việt Nam.

+ Ý nghĩa:

Là thắng lợi của sự phối kết hợp giữa đấu tranh thiết yếu trị, quân sự, nước ngoài giao, lộ diện bước ngoặt của cuộc tao loạn chống Mĩ, cứu vãn nước của dân tộc.

Nhân dân nước ta căn phiên bản hoàn thành nhiệm vụ đánh cho Mĩ cút, làm so sánh lực lượng sinh sống miền Nam biến đổi cho cách mạng, tạo thành điều kiện dễ dãi để tiến nhanh giải phóng trọn vẹn miền Nam.

III. Miền nam bộ đấu tranh phòng địch “bình định – lấn chiếm” tạo nỗ lực và lực tiến tới giải phóng trọn vẹn miền phái nam (1973 – 1975)

1. Miền nam đấu tranh kháng địch “bình định – lấn chiếm”

a. Âm mưu và hành động mới của Mĩ và tổ chức chính quyền Sài Gòn

– Mĩ dung túng và thuộc với chủ yếu quyền thành phố sài gòn phá hoại hiệp nghị Paris, độc nhất là cha vấn đề: hoàn thành bắn, thả tù thiết yếu trị và tiến hành các quyền tự do thoải mái dân công ty ở miền Nam. Chủ yếu quyền thành phố sài thành tiến hành chiến dịch “tràn ngập lãnh thổ”, mở các cuộc hành quân “bình định – lấn chiếm” vùng giải phóng.

b. Cuộc chiến đấu phòng địch phá hoại hiệp định Paris

– tháng 7/1973, Ban Chấp hành tw Đảng họp hội nghị lần 21, dấn định kẻ thù vẫn là đế quốc Mĩ và tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu; xác định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền nam là liên tiếp cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; xác minh con đường bí quyết mạng bạo lực, nắm vững chiến lược tiến công, chiến đấu trên tía mặt trận: quân sự, bao gồm trị, ngoại giao.

2. Giải phóng trọn vẹn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc

a. Công ty trương, planer giải phóng trọn vẹn miền Nam:

– hội nghị Bộ chủ yếu trị trung ương Đảng (mở rộng) cuối năm 1974 đầu năm mới 1975 đưa ra chủ trương, planer giải phóng hoàn toàn miền phái mạnh trong hai năm 1975 – 1976;

– hội nghị nhấn mạnh, giả dụ thời cơ kế hoạch đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì mau lẹ giải phóng trọn vẹn miền Nam trong những năm 1975, cần được tranh thủ cơ hội đánh cấp tốc thắng cấp tốc để đỡ thiệt sợ hãi về fan và của mang đến nhân dân.

b. Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân năm 1975

– vì chưng sao Bộ chính trị lựa chọn Tây Nguyên làm cho hướng tiến công đa số trong năm 1975?

+ Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt nhất làm việc miền Nam.

+ Đây là nơi địch gồm sở hở trong chiến lược phòng ngự: do địch đánh giá và nhận định sai hướng tiến công của ta, địch ít chăm chú phòng thủ Tây Nguyên, mà chú trọng vùng chung quanh thành phố sài thành và khu vực Huế – Đà Nẵng. Lực lượng địch sinh hoạt Tây Nguyên có binh đoàn 2, nhưng nên chia ra chỉ chiếm giữ những vị trí. Địch làm việc Tây Nguyên cha phòng sơ hở, chú trọng Kontum, không chăm chú phòng thủ Buôn Ma Thuột.

+ Là địa điểm ta có rất nhiều lợi thế: địa hình dễ ợt cho vấn đề mở chiến dịch đánh lớn, có cơ sở hậu cần vững mạnh, đồng bào Tây Nguyên rât trung thành với phương pháp mạng.

– Diễn biến:

+ Sau 2 đòn đau nói trên, hệ thống phòng thủ của địch sinh sống Tây Nguyên rung chuyển, quân thù mất tinh thần, sản phẩm ngũ rối loạn.

– Ý nghĩa:

+ xuất hiện thêm quá trình sụp đổ hoàn toàn của quân team và cơ quan ban ngành Sài Gòn.

+ đưa cuộc binh cách chống Mĩ, cứu giúp nước trường đoản cú tiến công kế hoạch ở Tây Nguyên trở nên tân tiến thành tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam.

– nhận ra thời cơ chiến lược đến cấp tốc và rất là thuận lợi, ngay trong lúc chiến dịch Tây Nguyên đã tiếp diễn, Bộ chủ yếu trị có quyết định kịp thời planer giải phóng tp sài gòn và toàn miền Nam, trước tiên là mở các chiến dịch hóa giải Huế với Đà Nẵng.

– Diễn biến:

+ Đà Nẵng, tp lớn thứ hai ở miền Nam, địa thế căn cứ quân sự liên hợp hải – lục – ko quân lớn số 1 của Mĩ với quân team Sài Gòn. Ngày 29/3, quân ta từ 3 phía Bắc, nam cùng Tây tiến công giải hòa Đà Nẵng, đập tan 10 vạn quân địch.

+ Từ thời điểm cuối tháng 3 mang lại tháng 4, nhân dân những tỉnh còn sót lại ở ven bờ biển miền Trung, nam Tây Nguyên và một số tỉnh phái mạnh Bộ nổi dậy đánh địch, giành quyền làm cho chủ. Những đảo biển khu vực miền trung lần lượt được giải phóng.

– Ý nghĩa: thành công Huế – Đà Nẵng gây nên tâm lí tuyệt vọng trong chính quyền Sài Gòn, chuyển cuộc Tổng tiến công và nổi lên của quần chúng. # ta tiến tới một bước new với sức khỏe áp đảo.

– Sau thành công của những đòn tiến công chiến lược ở Tây Nguyên với Huế – Đà Nẵng, Bộ thiết yếu trị trung ương Đảng thừa nhận định: “Thời cơ kế hoạch đã đến, ta tất cả điều kiện dứt sớm quyết trung ương giải phóng miền Nam”; đưa ra quyết định mở cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa vào tp sài gòn – Gia Định; thừa nhận mạnh: “Phải tập trung sớm nhất lực lượng, binh khí kĩ thuật và vật chất, giải phóng khu vực miền nam trước mùa mưa”. Ngày 14 – 4 – 1975, chiến dịch giải phóng sài gòn – Gia Định được Bộ chủ yếu trị đưa ra quyết định mang tên Chiến dịch hồ Chí Minh.

– Diễn biến:

+ Trước khi bắt đầu chiến dịch giải phóng thành phố sài thành ta tấn công Xuân Lộc và Phan Rang.

+ 17h ngày 26/4, năm cánh quân, với lực lượng 5 binh đoàn và tyương đương quân đoàn, lập cập vượt qua các tuyến phòng ngự vòng bên cạnh tiến vào trung vai trung phong Sài Gòn, đánh chiếm các ban ngành đầu não của địch.

+ 10h 45 phút ngày 30/4, xe tăng và cỗ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập bắt toàn bộ Chính phủ trung ương Sài Gòn, Dương tao nhã tuyên tía đầu hàng.

+ 11 giờ 30 phút, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc lập, báo cáo chiến dịch hcm toàn thắng.

IV. Tại sao thắng lợi, chân thành và ý nghĩa lịch sử của cuộc binh cách chống Mĩ, cứu vãn nước (1954 – 1975)

1. Tại sao thắng lợi

– có sự chỉ huy của Đảng, với mặt đường lối thiết yếu trị, quân sự độc lập, từ bỏ chủ, đúng đắn, sáng tạo; với tư tưởng kế hoạch tiến công, cách thức đấu tranh linh hoạt, phối kết hợp đấu tranh quân sự – thiết yếu trị – ngoại giao.

– quần chúng giàu lòng yêu nước, liên minh nhất trí, lao động bắt buộc cù, chiến đấu can đảm vì sự nghiệp hóa giải miền Nam, chế tạo và đảm bảo an toàn miền Bắc, thống tuyệt nhất đất.

– tất cả hậu phương miền Bắc, thỏa mãn nhu cầu kịp thời những yêu mong của cuộc chiến đấu ở nhị miền.

– có sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau của ba dân tộc ở Đông Dương; sự đồng tình, ủng hộ, hỗ trợ của Liên Xô, Trung Quốc, các nước xóm hội nhà nghĩa, các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình trên nuốm giới, kể cả nhân dân Mĩ.

2. Ý nghĩa kế hoạch sử

– xong thắng lợi 21 năm pk chống Mĩ, cứu nước với 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo đảm Tổ quốc tự sau giải pháp mạng tháng Tám năm 1945, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, dứt cuộc bí quyết mạng dân người chủ sở hữu dân vào cả nước, thống độc nhất vô nhị Tổ quốc.

– lộ diện kỉ nguyên mới của lịch sử hào hùng dân tộc – kỉ nguyên quốc gia độc lập, thống nhất, tăng trưởng chủ nghĩa làng hội.

– ảnh hưởng tác động mạnh đến thực trạng nước Mĩ và cầm giới, là nguồn động viên to lớn so với phong trào giải phóng dân tộc thế giới.

– “Mãi lâu dài được ghi vào lịch sử vẻ vang dân tộc ta như giữa những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa nhân vật cách mạng với trí tuệ con người và đi vào lịch sử vẻ vang thế giới như 1 chiến công đồ sộ của cố gắng kỷ XX, một sự kiện bao gồm tầm đặc biệt quốc tế to bự và bao gồm tính thời đại sâu sắc”.

C. Câu hỏi ôn tập

Câu 1. Phân tích đặc điểm tình hình nước nước ta sau khi hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết.

Câu 2. Phân tích trọng trách chiến lược của giải pháp mạng Việt Nam, nhiệm vụ và địa điểm của giải pháp mạng mỗi miền Bắc, phái nam thời kỳ 1954 – 1975.

Câu 3. Đường lối xuyên suốt quy trình cách mạng Việt Nam kể từ lúc Đảng cộng sản vn ra đời là gì? Nêu biểu hiện cụ thể của mặt đường lối đó trong thời kỳ 1954 – 1975.

Câu 4. Đặc điểm lớn nhất, khác biệt nhất của cách mạng nước ta trong thời kỳ 1954-1975 là gì? phần lớn yếu tố làm sao quy định điểm lưu ý đó?

Câu 5. Phân tích đk bùng nổ, diễn biến và chân thành và ý nghĩa của trào lưu “Đồng khởi” ở miền nam bộ (1959 – 1960).

Câu 6. Nêu âm mưu và mánh khoé của đế quốc Mĩ trong chiến lược “Chiến tranh quánh biệt” ở miền nam (1961 – 1965). Quân với dân ta ở miền nam đánh thắng chiến lược “Chiến tranh sệt biệt” của đế quốc Mĩ như thế nào?

Câu 7. Trình bày thực trạng lịch sử, văn bản cơ bản và ý nghiã Đại hội đại biểu toàn quốc làn máy III của Đảng Lao động việt nam (9/1960).

Câu 8. Tóm tắt chiến thắng của nhân dân khu vực miền bắc trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần đầu tiên (1961 – 1965). Phân tích chân thành và ý nghĩa của đông đảo thành tựu đó.

Câu 9. Nêu âm mưu và mánh lới của Mĩ trong kế hoạch “Chiến tranh viên bộ” ở miền nam (1965 – 1968). Trình bày những chiến thắng trên mặt trận quân sự của quân dân ta ở khu vực miền nam trong trận đánh đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ.

Câu 10. Trình bày âm mưu, âm mưu của Mĩ trong nhì lần tiến hành trận đánh tranh phá hoại miền bắc bộ Việt Nam. Quân cùng dân miền bắc đã tấn công thắng chiến tranh phá hoại của Mĩ như thế nào?

Câu 11. Trình bày âm mưu, mưu mô của đế quốc Mĩ trong kế hoạch “Việt phái nam hóa chiến tranh”. Nêu những thắng lợi quân sự của cha nước Việt Nam, Lào và Campuchia trong cuộc chiến đấu chống kế hoạch “Việt nam giới hóa chiến tranh” với “Đông Dương hoá chiến tranh” của Mĩ (từ năm 1969 mang đến năm 1972).

Câu 12. Trình bày những thành công về thiết yếu trị và ngoại giao của nhân dân vn từ năm 1969 đến năm 1973.

Câu 13. Nêu những thắng lợi quân sự của quân dân hai miền Nam, Bắc trực tiếp mang tới việc triệu tập Hội nghị cùng kí kết hiệp định Pari về dứt chiến tranh, lập lại hoà bình làm việc Việt Nam.

Câu 14. Thành công nào của quân dân ta ở miền nam bộ trong cuộc binh cách chống Mĩ trực tiếp sẽ buộc Mĩ bắt buộc tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại trận đánh tranh thôn tính Việt Nam? nắm tắt thực trạng lịch sử và diễn biến của thành công đó.

Câu 15. Sự kiện nào là mốc đánh dấu nhân dân nước ta đã căn phiên bản hoàn thành trọng trách “đánh đến Mĩ cút”? Phân tích tác động ảnh hưởng của sự khiếu nại đó so với cách mạng miền Nam.

Câu 16. Trình bày hoàn cảnh kí kết và ngôn từ cơ bạn dạng của hiệp nghị Paris về xong chiến tranh lập lại hoà bình ở nước ta (1-1973).

Câu 17. Thời điểm cuối năm 1974 đầu năm 1975, Bộ chủ yếu trị tw Đảng xác định kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam như thế nào? trình bày tóm tắt tình tiết cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

Câu 18. Vị sao Tây Nguyên được Bộ bao gồm trị chọn làm hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975?

Câu 19. Phân tích lý do thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc tao loạn chống Mĩ, cứu vớt nước(1954 – 1975).

Xem thêm: Là Phụ Nữ Hạnh Phúc Có Đặc Điểm Gì? Phụ Nữ Hạnh Phúc Có Đặc Điểm Gì

Câu 20. So với vai trò của miền bắc bộ trong sự nghiệp loạn lạc chống Mĩ cứu vãn nước.