NHIỆT DUNG RIÊNG CỦA CHÌ

*

Bạn đang xem: Nhiệt dung riêng của chì

Chọn lớp Tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
Chọn môn Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Để xác định nhiệt dung riêng của chì, 1 học sinh thả 300g chì có t = 100 độ C vào 250g nước nóng lên tới 60 độ C.

a. Tính nhiệt lượng nước thu vào ( nhiệt dung riêng của nước là 4500J/kgK )

b. Tính nhiệt dung riêng của chì

c. Trong bảng nhiệt dung riêng của chì là 130 J/kgK . So sánh với kết quả thu được và giải thích tại sao có sự chênh lệch trên


*

*

Tóm tắt:

\(m_1=300g=0,3kg\)

\(t_1=100^oC\)

\(t_2=58,5^oC\)

\(m_2=250g=0,25kg\)

\(c_2=4190\left(\dfrac{J}{Kg.K}\right)\)

\(t=60^oC\)

a) \(Q_2=?\)

b) \(c_1=?\)

c) So sánh c1 tìm được và nhiệt dung riêng của chì trong bảng. Giải thích sự chênh lệch

Bài làm:

a) Nhiệt lượng nước thu vào là:

\(Q_2=m_2.c_2.\left(t-t_2\right)=0,25.4190.\left(60-58,5\right)=1571,25J\)

b) Vì nhiệt lượng quả đồng tỏa ra bằng nhiệt lượng nước thu vào nên ta có:

\(Q_1=Q_2\)

\(m_1.c_1.\left(t_1-t\right)=1571,25\)

\(0,3.c_1.\left(100-60\right)=1571,25\)

\(c_1=\dfrac{1571,25}{0,3\left(100-60\right)}=130,9735\left(\dfrac{J}{Kg.K}\right)\)

c) Nhiệt lượng tính được lớn hơn với nhiệt lượng trong bảng vì đã bỏ qua sự truyền nhiệt cho môi trường bên ngoài.


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!
Một học sinh thả 300g chì ở nhiệt độ 100­0C vào 250g nước ở nhiệt độ 58,5oC làm cho nước nóng lên tới 60oCa) Tính nhiệt lượng nước thu vào?b) Tính nhiệt dung riêng của chì?c) So sánh nhiệt dung riêng của chì tính được với nhiệt dung riêng của chì tra trong bảng và giải thích vì sao có sự chênh lệch. Lấy nhiệt dung riêng của nước là...

Xem thêm: Mr - Trò Chơi Ninja

Một học sinh thả 300g chì ở nhiệt độ 100­0C vào 250g nước ở nhiệt độ 58,5oC làm cho nước nóng lên tới 60oC

a) Tính nhiệt lượng nước thu vào?

b) Tính nhiệt dung riêng của chì?

c) So sánh nhiệt dung riêng của chì tính được với nhiệt dung riêng của chì tra trong bảng và giải thích vì sao có sự chênh lệch. Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.k


a, Nl nước thu vào là

\(Q_{thu}=0,25.4200\left(60-58,5\right)=1575J\)

b, Ta có ptcbn

\(Q_{thu}=Q_{tỏa}\\\Leftrightarrow1575=0,3.c\left(100-60\right)\\\Rightarrow c=131,25J/Kg.K\)