Nhiệt dung riêng của chì

*

Bạn đang xem: Nhiệt dung riêng của chì

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán đồ lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Để xác định nhiệt dung riêng biệt của chì, 1 học viên thả 300g chì có t = 100 độ C vào 250g nước nóng lên tới 60 độ C.

a. Tính nhiệt lượng nước thu vào ( nhiệt dung riêng rẽ của nước là 4500J/kgK )

b. Tính nhiệt dung riêng biệt của chì

c. Vào bảng nhiệt dung riêng rẽ của chì là 130 J/kgK . So sánh với kết quả thu được và giải thích tại sao có sự chênh lệch trên


*

*

Tóm tắt:

(m_1=300g=0,3kg)

(t_1=100^oC)

(t_2=58,5^oC)

(m_2=250g=0,25kg)

(c_2=4190left(dfracJKg.K ight))

(t=60^oC)

a) (Q_2=?)

b) (c_1=?)

c) đối chiếu c1 kiếm được và sức nóng dung riêng rẽ của chì trong bảng. Phân tích và lý giải sự chênh lệch

Bài làm:

a) Nhiệt số lượng nước thu vào là:

(Q_2=m_2.c_2.left(t-t_2 ight)=0,25.4190.left(60-58,5 ight)=1571,25J)

b) vì nhiệt lượng quả đồng lan ra bởi nhiệt số lượng nước thu vào đề nghị ta có:

(Q_1=Q_2)

(m_1.c_1.left(t_1-t ight)=1571,25)

(0,3.c_1.left(100-60 ight)=1571,25)

(c_1=dfrac1571,250,3left(100-60 ight)=130,9735left(dfracJKg.K ight))

c) nhiệt độ lượng tính được to hơn với sức nóng lượng trong bảng bởi đã bỏ lỡ sự chuyển nhiệt cho môi trường thiên nhiên bên ngoài.


Dưới đó là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!
Một học sinh thả 300g chì ở nhiệt độ 100­0C vào 250g nước ở nhiệt độ 58,5oC làm cho nước nóng lên tới 60oCa) Tính nhiệt lượng nước thu vào?b) Tính nhiệt dung riêng rẽ của chì?c) So sánh nhiệt dung riêng của chì tính được với nhiệt dung riêng rẽ của chì tra trong bảng và giải thích vì sao có sự chênh lệch. Lấy nhiệt dung riêng rẽ của nước là...

Xem thêm: Mr - Trò Chơi Ninja

Một học sinh thả 300g chì ở nhiệt độ 100­0C vào 250g nước ở nhiệt độ 58,5oC làm cho nước nóng lên tới 60oC

a) Tính nhiệt lượng nước thu vào?

b) Tính nhiệt dung riêng biệt của chì?

c) So sánh nhiệt dung riêng biệt của chì tính được với nhiệt dung riêng của chì tra vào bảng và giải thích vì sao có sự chênh lệch. Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.k


a, Nl nước thu vào là

(Q_thu=0,25.4200left(60-58,5 ight)=1575J)

b, Ta tất cả ptcbn

(Q_thu=Q_tỏa\Leftrightarrow1575=0,3.cleft(100-60 ight)\Rightarrow c=131,25J/Kg.K)