Mẫu lý lịch 2c bộ nội vụ


Cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền thống trị CBCC …… Số hiệu cán bộ, công chức: ……

Cơ quan, đơn vị chức năng sử dụng CBCC ……………………

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

*

1) Họ với tên khai sinh (viết chữ in hoa): ......................................

Bạn đang xem: Mẫu lý lịch 2c bộ nội vụ

2) tên thường gọi khác:.........................................................................

3) Sinh ngày: … tháng … năm ……, nam nữ (nam, nữ): .............

4) nơi sinh: thôn ……………, thị xã …………, thức giấc .......................

5) Quê quán: làng …….…… , huyện …………, tỉnh giấc ......................

6) Dân tộc: ………………………………, 7) Tôn giáo: .......................................................

8) Nơi đk bộ khẩu hay trú: ...............................................................................

(Số nhà, con đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) địa điểm ở hiện nay nay: .........................................................................................................

(Số nhà, mặt đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) công việc và nghề nghiệp khi được tuyển chọn dụng: ............................................................................

11) Ngày tuyển dụng: …/…/……, cơ sở tuyển dụng: ....................................................

12) chuyên dụng cho (chức danh) hiện nay tại: ...................................................................................

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, tất cả chức vụ kiêm nhiệm)

13) các bước chính được giao: ......................................................................................

14) Ngạch công chức (viên chức): ……………...........…………, Mã ngạch: ........................

Bậc lương:……, Hệ số:……, Ngày hưởng:…/…/…....…,

Phụ cung cấp chức vụ:…..............................................…, Phụ cấp khác:……..........................

15.1- trình độ chuyên môn giáo dục rộng rãi (đã giỏi nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):..............................

15.2- trình độ chuyên môn chuyên môn cao nhất:.................................................................................

(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)

15.3- Lý luận thiết yếu trị: ……...........…………… 15.4-Quản lý công ty nước:................................

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp cho và tương đương) (chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự,........)

15.5- nước ngoài ngữ:…………........................……………, 15.6-Tin học: ....................................

(Tên nước ngoài ngữ + chuyên môn A, B, C, D......) (Trình độ A, B, C,.......)

16) Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:…/…/……, Ngày chủ yếu thức:…/…/……

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xóm hội: .......................................................................

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,..... Và thao tác gì trong tổ chức đó)

18) Ngày nhập ngũ:…/…/……, Ngày xuất ngũ: …/…/…… Quân hàm cao nhất:.......................

19) thương hiệu được phong tặng kèm cao tuyệt nhất ............................................................................

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sỹ nhân dân với ưu tú, …)

20) sở trường công tác: .....................................................................................................

21) Khen thưởng: ……………….........................……, 22) Kỷ luật: ........................................

(Hình thức cao nhất, năm nào) (về đảng, chủ yếu quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)

23) triệu chứng sức khoẻ: ……, Chiều cao:…, cân nặng nặng:….kg, team máu:……......

24) Là yêu thương binh hạng: …./……, Là con gia đình chính sách: .............................................

(Con yêu mến binh, nhỏ liệt sĩ, tín đồ nhiễm chất độc hại da cam Dioxin)

25) Số chứng tỏ nhân dân: .................................................................................... Ngày cấp: …/…/……

26) Số sổ BHXH: ......................................................................................................................................

27) Đào tạo, tu dưỡng về chăm môn, nghiệp vụ, lý luận thiết yếu trị, nước ngoài ngữ, tin học.

……………….ngày…..tháng..năm..

Người khaiTôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng cơ quan, đối kháng vị quản lý và thực hiện CBCC

(Ký tên, đóng góp dấu)


2. Mẫu sơ yếu hèn lý lịch công chức

3. Hướng dẫn cụ thể cách khai Sơ yếu đuối lý định kỳ cán bộ, công chức

1. Họ với tên khai sinh: Viết chữ in hoa đúng với họ và tên trên giấy khai sinh

2. Tên gọi khác: Là tên gọi khác hoặc túng thiếu danh khác cần sử dụng trong hoạt động cách mạng, báo chí, văn học nghệ thuật,… (nếu có)

3. Sinh ngày: Ghi vừa đủ ngày, mon năm sinh như trên giấy khai sinh

4. Khu vực sinh: chỗ CBCC được sinh ra (ghi đúng như trên giấy tờ khai sinh).


5. Quê quán: Ghi chỗ sinh trưởng của phụ vương đẻ/ông nội của CBCC. Trường hợp quánh biệt có thể ghi theo quê cửa hàng của mẹ đẻ/người nuôi chăm sóc mình từ nhỏ (nếu lần khần rõ cha, người mẹ đẻ). Ghi rõ tên làng mạc (hoặc phường, thị trấn), huyện (quận hoặc thành phố thuộc tỉnh), thức giấc (hoặc tp trực trực thuộc trung ương).

6. Dân tộc: Ghi rõ tên dân tộc bản địa theo quy định của phòng nước như: Kinh, i, Mường, Mông, Mèo, Kh’me,..

7. Tôn giáo: Công giáo, Phật giáo, Cao Đài,… Nếu không theo tôn giáo nào, thì ghi là “Không”

8. Nơi đk hộ khẩu thường trú: Ghi theo địa chỉ cửa hàng nơi đăng ký hộ khẩu hay trú ghi cụ thể Số nhà, mặt đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh.

9. Nơi ở hiện nay: Ghi theo địa chỉ nơi đang ở bây giờ (Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10. Nghề nghiệp khi được tuyển chọn dụng: Ghi rõ đã làm cho nghề gì để kiếm sống trước lúc được tuyển dụng. Nếu chưa xuất hiện nghề, sống dựa vào vào gia đình, thì ghi là “Không nghề nghiệp”.

11. Ngày tuyển chọn dụng: Ngày, tháng, năm có ra quyết định tuyển dụng

12. Phục vụ (chức danh) hiện nay tại: Chức vụ, chức danh quá trình chính được phân công phụ trách về cơ quan ban ngành hoặc Đảng, đoàn thể, tất cả chức vụ kiêm nhiệm

13. Quá trình chính được giao: Tên quá trình chính được chỉ đạo phân công đảm nhiệm

14. Ngạch công chức (viên chức): thương hiệu ngạch công chức hoặc viên chức được té nhiệm

Bậc lương: ......, Hệ số: ....., Ngày hưởng: ......, Phụ cung cấp chức vụ: …......., Phụ cấp cho khác: .......

15.1. Trình độ giáo dục nhiều (đã xuất sắc nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): Lớp 12/12 (đối cùng với người xuất sắc nghiệp lớp 12 hệ 12 năm)


15.2. Chuyên môn chuyên môn cao nhất: (TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chăm ngành)

15.3 Lý luận chủ yếu trị: trình độ chuyên môn lý luận chính trị cao nhất đã được đào tạo, bồi dưỡng

15.4. Cai quản nhà nước:

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)(chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chăm viên, cán sự,........)

15.5. Ngoại ngữ:

Ghi tên nước ngoài ngữ + trình độ đào sinh sản A, B, C. Ví dụ: Anh C, Pháp B, Nga A,…;

Trường phù hợp CBCC sẽ có bởi ngoại ngữ từ trình độ chuyên môn cử nhân trở lên trên thì đứng tên văn bằng + tên ngoại ngữ. Ví dụ: cn Pháp văn, Thạc sĩ Anh văn,…

15.6. Tin học: Ghi chuyên môn tin học cao nhất tương xứng với văn bằng, chứng từ của CBCC được cơ quan gồm thẩm quyền cấp.

16. Ngày vào Đảng cùng sản Việt Nam:

+ Ghi rõ ngày, tháng, năm được hấp thu vào Đảng;

+Nếu hấp thụ Đảng lần thứ 2 mà tuổi Đảng được tính liên tiếp thì ngày vào Đảng tính trường đoản cú lần sản phẩm nhất;

+ giả dụ tuổi Đảng không tính thường xuyên thì ghi ngày vào Đảng lần vật dụng 2.

17. Ngày tham gia tổ chức triển khai chính trị - làng hội: Ghi ngày, tháng, năm tham gia tổ chức Đoàn, Hội,…và ghi rõ thao tác làm việc gì vào tổ chức.

18. Ngày nhập ngũ:

+ Ghi ngày, tháng, năm quốc bộ đội, công an cùng ngày xuất ngũ. Ghi rõ quân hàm hoặc chức vụ tối đa trong quân team hoặc công an (nếu có).

+ trường hợp có thời gian tái ngũ, thì ghi thêm ngày tái ngũ ở bên cạnh ngày nhập ngũ.

19. Danh hiệu được phong tặng cao nhất: (Anh hùng lao động, hero lực lượng vũ trang; nhà giáo, thày thuốc, nghệ sĩ nhân dân cùng ưu tú,.......................................)

20. ưa thích công tác: làm việc gì thì tương thích nhất, gồm hiệu quả

21. Khen thưởng:

+ thời hạn khen thưởng: tháng/năm.

+ câu chữ và hình thức khen thưởng: tán thưởng về thành tích gì, hình thức như: Giấy khen, bằng khen, Huy chương, Huân chương. - Cấp quyết định khen thưởng.

22. Kỷ luật:

(Hình thức cao nhất, năm nào)(về đảng, chính quyền, đoàn thể vẻ ngoài cao nhất, năm nào)

23. Tình trạng sức khỏe: triệu chứng sức khỏe bạn dạng thân bây giờ (Tốt, trung bình, kém); tất cả bệnh gì mãn tính, ghi rõ chiều cao cơ thể, ghi rõ khối lượng cơ thể và nhóm huyết gì.


24. Là yêu mến binh hạng: Ghi rõ là yêu mến binh hạng mấy bên trên mấy (nếu có). Trường phù hợp là con mái ấm gia đình thuộc diện chính sách, thì ghi rõ là con thương binh, nhỏ liệt sĩ,...

25. Số CMND: Số CMND, ngày cấp và vị trí cấp

26. Số sổ BHXH: Ghi rõ các chữ số diễn đạt trên sổ BHXH

27. Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học: Chỉ kê khai sau thời điểm đã xuất sắc nghiệp đối với các chương trình, đào tạo, bồi dưỡng đó.

28. Nắm tắt quy trình công tác: Ghi rõ những mốc thời gian (Tháng + năm) khớp ứng với chức danh, chức vụ, đơn vị chức năng công tác.

30. Tình dục gia đình: Nêu rõ mối quan hệ, kê khai tóm tắt những đặc điểm các tin tức chính.

31. Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức: Kê khai theo các thông tin tưởng cầu: Tháng/năm, Mã ngạch/bậc, hệ số lương

32. Dấn xét, review của cơ quan, đối kháng vị thống trị và áp dụng cán bộ, công chức: Phần này vị cơ quan tiền cơ quan, đối kháng vị thống trị và áp dụng CBCC tấn công giá.

4. Sơ yếu đuối lý lịch công chức dùng bạn dạng điện tử từ thời điểm năm 2023

Sơ yếu hèn lý lịch năng lượng điện tử của cán bộ, công chức, viên chức đang thay bạn dạng giấy từ năm 2023, tiến tới minh bạch việc làm chủ cán bộ.

Lý lịch năng lượng điện tử sẽ tiến hành dùng khi tiến hành quy trình tuyển chọn dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, điều động, luân chuyển, biến hóa vị trí công tác, quy hoạch, đề bạt, xẻ nhiệm, trình làng bầu cử...

Nội dung nói bên trên được nêu rõ trong quyết định số 612/QĐ-BNV về Kế hoạch triển khai Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu non sông về cán bộ, công chức, viên chức trong những cơ quan nhà nước do bộ trưởng liên nghành Nội vụ Lê Vĩnh Tân ký kết ban hành.

Theo đưa ra quyết định này, những cơ quan phải từng bước một số hóa thông tin dữ liệu để sửa chữa thay thế hồ sơ giấy truyền thống; triển khai cấp biên chế công chức, số người thao tác làm việc và hòa hợp đồng lao cồn (theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP) trong số cơ quan đơn vị nước qua hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu. Tin tức được kết nối, chia sẻ với các khối hệ thống thông tin, cổng dịch vụ công, cơ sở dữ liệu non sông khác... để tích hợp, tổng hợp, phân tích dữ liệu, dự báo cung ứng trong việc ban hành chính sách của bao gồm phủ, Thủ tướng mạo về công tác cán bộ, nguồn lực lượng lao động theo thời gian thực.

Để đạt được kết quả đó, bộ Nội vụ kiến thiết kế hoạch đến hết năm 2020 triển khai xong thể chế để chế tạo cơ sở pháp luật cho câu hỏi xây dựng, quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan công ty nước. Trong đó, những văn bản pháp cách thức quy định về thống trị cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức triển khai bộ máy, biên chế sẽ tập trung xây dựng, sửa đổi, bổ sung.

Theo kế hoạch, năm 2021, hạ tầng kỹ thuật đại lý dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong những cơ quan bên nước tại bộ Nội vụ sẽ hoàn thành. Các ứng dụng ứng dụng, hệ thống kết nối, share tích thích hợp dữ liệu; giải pháp kỹ thuật mật mã để bảo mật thông tin dữ liệu lưu trữ và tài liệu trao đổi thuộc phạm vi bí mật Nhà nước. Năm 2022 và những năm tiếp theo, đại lý dữ liệu giang sơn về cán bộ, công chức, viên chức sẽ tiến hành đưa vào quản lý và sử dụng. Lãnh đạo cỗ Nội vụ đến hay, việc khai quật cơ sở dữ liệu giang sơn về cán bộ, công chức, viên chức gắn với cai quản nhà nước, lãnh đạo điều hành, cải tân hành bao gồm liên quan cai quản cán bộ của những cơ quan đơn vị nước.

Xem thêm: Chuyện Ly Kỳ Về Số Phận Ông Trùm Dũng "Mặt Sắt" Đang Tại Ngoại

"Từng cán bộ, công chức, viên chức trong số cơ quan đơn vị nước từ trung ương đến địa phương sẽ tiến hành phân quyền nhằm tự cập nhật thường xuyên tin tức bổ sung, có đổi khác của phiên bản thân theo công cụ trong công tác làm việc cán bộ và được liên thông vào toàn khối hệ thống chính trị", lãnh đạo bộ Nội vụ đến hay.